Forfatter Emne: Terrorisme (arabisk irhaab ) er et udtryk, der refererer til at skræmme andre.  (Læst 420 gange)

Offline Allah ved bedst (OP)

 • Fuld medlem
 • ***
 • Indlæg: 137
 • Activity:
  1%
  • Vis profil
 I sig selv er det hverken godt eller dårligt, medmindre den, der bruger dette ord, har til hensigt at det betyder noget, og medmindre vi ser konsekvenserne af handlingerne baseret på det. Den, der siger, at terrorisme ( irhaab ) i islam er synonymt med drab, tager fejl, fordi ordets sproglige betydning ikke afspejler det. Terrorisme henviser til bange, ikke at dræbe i sig selv. Med hensyn til arabisk brug vises ord, der stammer fra den samme rod som irhaab (terrorisme) i Koranen, hvor vores Herre, må han blive ophøjet, instruerer os til at frygte ham, som i verset (fortolkning af betydningen): " og frygt [kun] Mig [wa iyyaaya farhaboon] ”[al-Baqarah 2:40]. Han har også befalet os at forberede os på at møde den fjende, som vi forventer komplott mod os og planlægger at føre krig mod os. Denne forberedelse er beregnet til at skræmme (eller skræmme) fjenden, så vi ikke bliver let bytte for ham. Dette fremgår tydeligt i det vers, hvor Allah, må han ophøjes, siger (fortolkning af betydningen):

 Og forbered dig imod dem, hvad du er i stand til magt og krigshuggere, hvormed du kan skræmme Allahs fjende og din fjende og andre ud over dem, som du ikke kender [men] hvem Allah kender "

[al-Anfaal 8:60] .

De uretfærdige kolonialistiske stater bruger dette ord i forbindelse med islam og har til hensigt at fordreje dets image for alle menneskers øjne. Derfor oprettede de konferencer og holdt seminarer og etablerede forskningsinstitutter i navnet til bekæmpelse af terrorisme, men i alle disse bestræbelser var der overhovedet ingen diskussioner om disse kriminelle kolonialistiske stater, der undertrykker de svage muslimer, såsom hinduerne og deres terrorisering af muslimer i Kashmir eller russerne og deres terrorisering af muslimer i Tjetjenien eller amerikanerne og deres terrorisering af muslimer i Irak og Afghanistan, og zionisterne og deres terrorisering af muslimer i Palæstina. Nogle naive muslimer er begyndt at bruge dette ord til at beskrive enhver, de vil kæmpe for, og udsætte folk for ham. De har muligvis ret i at beskrive en bestemt gruppe muslimer som terrorister,

Allahs afgørelser og lære blev ordineret af Allah med det formål at beskytte muslimens ære, liv og rigdom. Til dette formål forbyder Islam drab, tyveri, zina (ulovlig sex) og bagvaskelse og har ordineret alvorlige straffe for enhver, der begår disse forbrydelser. Straffen kan gå så langt som henrettelsen - som i tilfældet med den tidligere gift Zaani (udøver) - for at beskytte folks ære.

Der er en streng straf for en, der terroriserer og skræmmer mennesker, såsom bander af banditter på motorveje og dem, der gør lignende gerninger i byen. Det er dem, der bestræber sig på at sprede ondskab og korruption på jorden. Allah har foreskrevet de strengeste straffe for dem for at afværge deres onde og beskytte folks rigdom, liv og ære. Allah, må han blive ophøjet siger (fortolkning af betydningen):

”Straffen for dem, der fører krig mod Allah og hans sendebud og stræber på jorden [for at forårsage] korruption, er faktisk ikke andet end at de bliver dræbt eller korsfæstet, eller at deres hænder og fødder afskæres fra modsatte sider eller at de blive eksileret fra landet. Det er for dem en skændsel i denne verden; og for dem i det hinsidige er en stor straf ”

[al-Maaida 5: 33] .

Faktisk gik Islam endnu længere, da det forbyder muslimen at skræmme sin bror, selv i spøg. Det blev fortalt fra as-Saa'ib ibn Yazeed, at han hørte Allahs Sendebud (Allahs velsignelser og fred være over ham) siger: ”Ingen af ​​jer skulle tage sin brors ejendom i vildhed eller for alvor, og den, der har taget hans brors stab, lad ham returnere det. ”Fortalt af at-Tirmidhi (2160) og Abu Dawood (5003); klassificeret som hasan af al-Albaani i Saheeh at-Tirmidhi .

Det blev fortalt, at 'Abd ar-Rahmaan ibn Abi Layla sagde: Ledsagerne til Allahs Sendebud (velsignelser og fred for Allah være over ham) fortalte os, at de rejste med Allahs sendebud (velsignelser og fred for Allah være på ham) på en rejse. En af mændene faldt i søvn, og nogle af dem gik og tog nogle pile, som han havde med sig, og da manden vågnede, fik han panik, og folket lo. Han sagde: Hvad fik dig til at grine? De sagde: Intet, men vi tog denne mands pile, og han fik panik. Allahs sendebud (Allahs velsignelser og fred over ham) sagde: ”Det er ikke tilladt for en muslim at skræmme eller skræmme en anden muslim.” Fortalt af Ahmad (23064) og Abu Daawood (4351). Klassificeret som saheeh af al-Albaani i Saheeh Abi Daawood .

For det andet:

”Terrorisme” ( irhaab ) i islam er af to typer:

Det der er prisværdigt
Dette henviser til at skræmme en fjende, så han ikke angriber muslimerne og besætter deres land. Det indebærer at være fuldt forberedt, bevæbne sig med tro, være samlet og udstyre sig med våben. Verset fra Soorat al-Anfaal citeret ovenfor forklarer, at det er obligatorisk for muslimerne at gøre dette.

Islam er ikke alene i denne henseende. Snarere konkurrerer alle nationer om at fremstille våben og udstyre sig med masseødelæggelsesvåben, etablere enorme hære og afholde militære parader for at vise deres tropper og våben. Alt dette er en styrkevisning, der skal skræmme deres naboer og fjender, så de ikke tænker på at angribe dem.

Det, der er kendetegnende
Dette henviser til at skræmme dem, der ikke fortjener at blive bange, muslimer eller andre, hvis liv er beskyttet af islamisk lov, såsom dem, der har en pagt med muslimerne, dem, som muslimerne har ydet beskyttelse og sikkerhed, og ikke-muslimer lever under muslimsk styre (ahl adh-dhimmah)

Det Islamiske Fiqh-Råd har defineret terrorisme som: aggression og fjendskab, der udføres af enkeltpersoner, grupper eller stater ved at overtræde mennesker (påvirker deres religiøse engagement, fysiske og mentale velvære, rigdom eller ære). Det inkluderer alle måder at skræmme, skade og true mennesker eller dræbe dem ulovligt og alle handlinger, der er forbundet med dem, der fører krig mod Allah og Hans Messenger, skræmme rejsende og rejsende, banditterhandlinger og alle voldelige handlinger eller trusler, som finder sted til støtte for kriminelle målsætninger, hvad enten de udføres af enkeltpersoner eller grupper, med det formål at indføre frygt og terror hos mennesker, skræmme dem ved at skade dem eller udsætte deres liv, frihed, følelse af sikkerhed og velvære for fare . En anden type terrorisme skader miljøet, faciliteter, offentlig eller privat ejendom, eller udsætte nogle nationale eller naturlige ressourcer for fare. Alle disse er måder at sprede ondskab og korruption på jorden på, som Allah, må han blive herliggjort og ophøjet, har forbudt muslimerne at gøre i det vers, som han siger (fortolkning af betydningen):

”Og ønsker ikke korruption i landet. Faktisk kan Allah ikke lide korrupte ”

[al-Qasas 28:77] .

Sekstende session, Makkah al-Mukarramah, 21-26 / 10/1422 AH - 5-10 / 1/2002 CE

I denne erklæring påpegede de to vigtige spørgsmål:

Den første sag er at tilbagevise argumentet fra dem, der beskriver islam som en terrorisme. Denne erklæring sagde blandt andet:

Rådets medlemmer har bemærket, at mediekampagner er godt orkestreret og baseret på løgne og vrøvl, da de er organiseret af de typer medier, der er irrationelle og fjendtlige, og som ledes af de zionistiske medieorganisationer til at vække harme, had og diskrimination af islam og muslimer og for at fremsætte falske beskyldninger mod den endelige religion af Allah, blandt andet er beskyldningen om terrorisme.

Det blev klart for rådsmedlemmerne, at beskyldning af islam for terrorisme gennem mediekampagner kun er et forsøg på at udsætte folk for islam, da folk viser interesse for det og indtaster Allahs religion i skarer.

Rådets medlemmer opfordrer den muslimske verdensliga og andre muslimske organisationer, og faktisk alle muslimer, til at forsvare islam, mens de er opmærksomme på at vælge de bedste metoder, der er passende til den ære, der kan opnås ved at udføre denne mission i sammenhæng for at tilbagevise løgnerne mod islam og beskyldningen om terrorisme. Det kan bemærkes, at terrorisme er et globalt fænomen, der ikke kan tilskrives en bestemt religion eller folk. Det er snarere et fænomen, der stammer fra ekstremisme, hvor intet moderne samfund er frit. De forklarede, at der er forskellige typer ekstremisme, såsom politisk ekstremisme, ideologisk ekstremisme eller religiøs ekstremisme. Ekstremisme, der er resultatet af overdrivelse om nogle religionsspørgsmål, er ikke begrænset til tilhængere af en bestemt religion. Allah,
" Sig, O Skriftens folk, må ikke overskride grænserne i din religion ud over sandheden, og følg ikke tilbøjelighederne fra et folk, der er kommet på villspor før og vildledt mange og har forvred sig fra sundhedens måde. "

[al-Maa'idah 5:77] .

Den anden sag, som rådet drøftede, er terrorisme, der udføres på statens niveau. Dette er et spørgsmål, som de globale medier er tavse om og ikke har udsat folkene bag. Rådet sagde blandt andet i en erklæring:

Rådet bekræfter, at der er en anden type terrorisme, nemlig terrorisme, der udføres på statens niveau. En af dens klareste og mest afskyelige former er den terrorisme, der udføres af zionisterne i Palæstina, og hvad serberne gjorde i Bosnien, Herzegovina og Kosova. Rådet betragter denne type terrorisme som den største fare for sikkerhed og fred i verden og betragter konfrontering af den som underlagt overskriften selvforsvar og jihad i Allahs sag.

Med hensyn til terrorisme, der er begået af Vesten, er det det, vi læser om og vidner om deres invasion af svagere stater og plyndring af deres ressourcer, og hvad vi ser om tortur, voldtægt og drab, som alt sammen dokumenteres via lyd og video medier i dokumenter, der ikke kan nægtes. Dette er en fortsættelse af deres historiske praksis med besættelse ved hjælp af magt, vold og våben.

Det, der virkelig er underligt, er, at vestlige stater - især Amerika - ikke har givet en definition af terrorisme indtil nu! Det er klart, at de ville implicere sig selv ved enhver definition, de valgte. Derfor har de givet dette ord en vag betydning, der skal anvendes på den, de beslutter at beskylde for terrorisme.

Shaykh Saalih al-Fawzaan (må Allah bevare ham) sagde:

Fra gamle tider har de vantro ført krig mod islam og beskrev det i de værste vendinger for at udskyde folk. ” De ønsker at slukke Allahs lys med deres mund, men Allah nægter undtagen at fuldføre sit lys, selvom de vantro ikke kan lide det. ”[At-Tawbah 9:32] . Det inkluderer deres beskrivelse af islam som terrorisme og vilde. De glemmer, at terrorisme, vilde vilkår, folkedrab, overtrædelse mod mennesker ulovligt og alle andre klanderverdige holdninger faktisk hører til de vantros måde og er en del af vantroens karakter.

Det faktum, at nogle såkaldte muslimer har opført sig forkert - hverken af ​​uvidenhed eller dårlige intentioner - kan ikke tilskrives islam, for islam forbyder sådanne gerninger.

Vejen til at beskytte islam mod denne beskyldning er at forklare, at disse individers handlinger ikke har noget at gøre med islam; snarere er dette tilfælde af enkeltpersoner, der handler dårligt, og enhver muslim er tilbøjelig til fejl; ingen er ufejlbarlige undtagen Allahs Sendebud (velsignelse og fred for Allah være over ham).

Al-Muntaqa min Fataawa al-Fawzaan (1/416, spørgsmål nr. 247)

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:
         :Cherna_29:Offline Anklageren

 • Hyper medlem
 • *****
 • Indlæg: 6555
 • Activity:
  23.4%
 • Country: 00
  • Vis profil
Hop til indhold
Kærlighed, Oplevelser og Romantik – overrask din kæreste i dag
GAVEIDEER
OPHOLD
OPLEVELSER
PARTERAPI
OM
“cookie”
SØG
Forside » Gratis romantik » Smukke kærlighedsdigte fra os til dig

Smukke kærlighedsdigte fra os til dig
Flotte kærligheds digte
FacebookEmailPinterestMere...988
Ord kan sige mere, end vi lige går og tror. Derfor har vi samlet de sødeste, flotteste og mest romantiske kærlighedsdigte på denne side. Som du kan læse, så er digtene meget forskellige, men med hver deres ord, fortæller de om noget smukt, der opstår mellem to mennesker – når de møder hinanden – bliver forelskede og finder sammen i et parforhold.

Læs disse kærlighedsdigte godt igennem.
Og tænk på din søde kæreste.

Tænk på hvor heldig du er.
At have fået en. Der er dit hjerte så nær.

Hvis du også kender et flot romantisk digt, så skriv det i en kommentar!

Hjerte
Få inspiration til dit parforhold

Og få et liv med flere oplevelser og gode minder!

Skriv din mail her
TILMELD
Læs privatlivspolitik

Læs de mange flotte digte om kærlighed
og lad dig inspirere af dem:
Romantikeren.dk: Til min dejlige kæreste
Da to hjerter mødtes, skete der en forandring.
Jeg forstod ikke hvad, men der skete noget i mig.
Livet blev lyst, selvom alt andet var som det plejer.

Siden da, blev du til min og jeg blev til din.
I dag forstår jeg det hele, men har svært ved at fatte.
Hvor meget du betyder for mig og hvor heldig jeg er.
For at have dig ved min side, for evigt og altid.

Tak for alt og fordi du er, den du er.

Læs også: Danmarks største samling af romantiske citater

Meghan: Kærlighed er…
Kærlighed er den bedste følelse.
Kærlighed er som en leg.
Kærlighed er, hvad jeg føler for dig.
Hver eneste dag.

Kærlighed er som et smil.
Kærlighed er som en sang.
Kærlighed er en stor følelse.
Der holder os i fuld vigør.

Jeg elsker dig med mit hjerte.
Min krop og min sjæl.
Jeg elsker den måde, jeg bliver ved med at elske.
Som en kærlighed jeg ikke kan kontrollere.

Så husk når dine øjne møder mine.
Jeg elsker dig af hele mit hjerte.
Og jeg har lagt min sjæl over til dig.
Lige fra starten.

I love you
Amanda Nicole Martinez: Jeg vil elske dig for evigt
Jeg elsker dig så dybt.
Jeg elsker dig så meget.

Jeg elsker lyden af din stemme.
Og den måde vi rør hinanden.

Jeg elsker dit varme smil,
Og dit søde betænksomme væsen.

Kan du lide hvad du læser?

Den glæde du bringer
til mit liv hver eneste dag.

Jeg elsker dig i dag.
Som jeg har gjort fra starten.
Og jeg vil elske dig for evigt.
Med hele mit hjerte.

Læs også: De romantiske forslag til et gækkebrev

Tove Ditlevsen: Sig ja
Sig ja til kærligheden. Den er sjælden, mens lykken er almindelig og bleg.
Sig ja endog til andres kærlighed, for intet kan man angre som et nej.
Og er der intet ekko i dit hjerte, så agt den elskende alligevel.
Han ændres gennem noget, der er dig. Dit nej slår noget dyrebart ihjel.
Og muligt får du aldrig lært at elske, men du kan lære dig at sige ja.
Hvis du kan tænde lyset i hans øjne, så ved du lidt om kærlighed endda.

Et digt kan være et smukt kærlighedsbrev
Jessica Blade: Dit navn
Jeg skrev dit navn i skyerne,
men vinden blæste det væk.

Jeg skrev dit navn i sandet,
men bølgerne skyllede det væk.

Jeg skrev dit navn i mit hjerte,
og for evigt vil det blive der.

Crystal Jansen: Hvad jeg elsker ved dig
Jeg elsker den måde, du ser på mig,
dine øjne så klare og blå.

Jeg elsker den måde du kysser mig,
dine læber så bløde og fine.

Jeg elsker den måde du gør mig så glad,
og de måder du viser du holder af mig.

Jeg elsker den måde du siger; “Jeg elsker dig”,
og den måde, du altid er der.

Jeg elsker den måde du rør mig.
At du altid sender kuldegysninger ned ad min ryg.

Jeg elsker at du er sammen med mig,
Og glad for at du er min.

Læs også: Listen med alletiders bedste kærlighedssange

Tasha Shores: Min kærlighed
Min kærlighed er som et hav.
Så dybt.
Min kærlighed er som en rose.
Hvis skønhed du ønsker at beholde.

Min kærlighed er som en flod
Som aldrig vil stoppe.
Min kærlighed er som en due.
Med en smuk hilsen til at sende.

Min kærlighed er som en sang.
Det bliver ved og ved for evigt.
Min kærlighed er som en fange.
Det er til dig, jeg vil overgive mig.

Loy Bowman: Kærlighed
Kærlighed er som en klump guld,
Svær at få fat på og svær at holde.

Af alle de piger, jeg nogensinde har mødt.
Du er den eneste jeg ikke kan glemme.

Jeg tror at gud deroppe.
Skabte dig, så jeg kunne elske.
Han valgte dig fremfor alle de andre.
Fordi han vidste, at jeg ville elske dig mest.

Få løbende inspiration:

Forelsket kærestepar
Amanda Nicole Martinez: Elsk mig
Elsk mig om foråret, når alt er grønt og nyt.
Elsk mig om sommeren, når himlen er åh så blå.
Elsk mig om efteråret, når bladene bliver brune.
Elsk mig om vinteren, når sneen falder ned.

Elsk mig når jeg er glad og selv når jeg er ked af det.
Elsk mig når jeg er god, eller når jeg er åh så slem.
Elsk mig når jeg er smuk, eller når jer ser almindelig ud.
Elsk mig når jeg føler mig god, eller når jeg føler smerte.

Elsk mig altid darling, i regnvejr eller i strålende sol.
Elsk mig altid darling, når alt er sagt og gjort.
Elsk mig altid darling, indtil vores liv er forbi.
Elsk mig altid darling, for jeg vil blive ved med at elske dig.

Chris Farmer
Jeg troede at kærligheden var et spejl af sindet.
Det er en illusion, det er falskt, umuligt at finde.
Men den dag jeg mødte dig, begyndte jeg at se,
at kærlighed er ægte, og eksisterer indeni mig.

Tove Ditlevsen: Så tag mit hjerte
Så tag mit hjerte i dine hænder, men tag det varsomt og tag det blidt, det røde hjerte – nu er det dit. Det slår så roligt, det slår så dæmpet, for det har elsket, og det har lidt, nu er det stille – nu er det dit. Og det kan såres, og det kan segne, og det kan glemme og glemme tit, men glemmer aldrig, at det er dit. Det var så stærkt og så stolt, mit hjerte, det sov og drømte i lyst og leg, nu kan det knuses – men kun af dig.

Læs også: Sådan skriver du et kærestebrev

Piet Hein: I forårssol
Her går jeg forunderligt svævende
gennem den lyseblå luft

Med hjertet beruset og bævende
udover al fornuft.

Forelsket så intet kan tæmme det
det lyser og ler og vil frem.

Jeg kan ikke et øjeblik glemme det.
og slet ikke huske i hvem.

Courtney Kuchta
Hvis jeg kunne få bare ét ønske.
Så ville jeg ønsker at vågne op hver dag
til lyden af din ånde på min hals.

Varmen fra dine læber på min kind,
dine fingres berøring af min hud,
og fornemmelsen af, at dit hjerte slår med mit..

Vel vidende, at jeg aldrig vil kunne finde den følelse
med nogen anden end dig.

Carl Ploug: Du kommer
Du kommer – så er livet smukt,
og hver en time ler.

Så standser intet tankens flugt,
så bærer al min gerning frugt.
Og hvad jeg ønsker sker.

Kærlighedsdigte på engelsk
Baggrund med hjerter
Her har vi samlet nogle flotte ord på engelsk:

Lord Byron (George Gordon): She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes;
Thus mellowed to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.

One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o’er her face;
Where thoughts serenely sweet express,
How pure, how dear their dwelling-place.

And on that cheek, and o’er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!

Læs også: Sådan laver du den perfekte kærlighederklæring

E. E. Cummings: I carry your heart with me
i carry your heart with me (i carry it in
My heart) i am never without it (anywhere
I go you go, my dear; and whatever is done
By only me is your doing, my darling)
I fear
No fate (for you are my fate, my sweet) i want
No world (for beautiful you are my world, my true)
And it’s you are whatever a moon has always meant
And whatever a sun will always sing is you

Here is the deepest secret nobody knows
(Here is the root of the root and the bud of the bud
And the sky of the sky of a tree called life; which grows
Higher than soul can hope or mind can hide)
And this is the wonder that’s keeping the stars apart

I carry your heart (i carry it in my heart)

Adrian Henri: Love Is
Love is…
Love is feeling cold in the back of vans
Love is a fanclub with only two fans
Love is walking holding paintstained hands
Love is.
Love is fish and chips on winter nights
Love is blankets full of strange delights
Love is when you don’t put out the light
Love is
Love is the presents in Christmas shops
Love is when you’re feeling Top of the Pops
Love is what happens when the music stops
Love is
Love is white panties lying all forlorn
Love is pink nightdresses still slightly warm
Love is when you have to leave at dawn
Love is
Love is you and love is me
Love is prison and love is free
Love’s what’s there when you are away from me
Love is…

Par drømmer sig væk
Hvorfor er ord og digte så magtfulde?
Ord er ikke bare ord. De kan røre os – få os til at græde. De kan få os til at le. Hvis de bliver sagt på det rette tidspunkt og i den rette tone.

Hvis du har svært ved at skrive et digt til din kæreste, så lad dig inspirere af kærlighedsdigtene på denne side og lav så det flotteste digt til ham eller hende!

Hvis du har et smukt kæreste digt, så del det med os andre!

Vi ønsker dig og din kæreste alt det bedste!

Var artiklen nyttig?
Rating: 4.8/6 (168 votes cast)
Smukke kærlighedsdigte fra os til dig, 4.8 out of 6 based on 168 ratings
FacebookTwitterEmailPinterestMere...988

 
15 kommentarer til “Smukke kærlighedsdigte fra os til dig”

nicoline
18. december 2012 kl. 16:48
to hjerter mødes, det ene er dit, det andet er mit, håber vores forhold aldrig bliver slidt.
to hjerter smelter sammen, det ene er dit, det andet er mit, håber dit hjerte for evigt vil være mit.
to hjerter synger sammen, det ene er dit, det andet er mit, håber vores sang for evigt kan holde trit.
for jeg ved, at kærligheden er en sang der ikke kan synge solo.


Brian kongsdorf
19. januar 2013 kl. 07:51
Interessant side mange mange flotte og mangeartede digte. Kærlighed kan udtrykkes på uendelige måder. Jeg har ikke selv nogen kæreste, desværre men vil da alligevel gerne give et eksempel fra min egen digtsamling “Ud af dine hænder” som en er samling personlige kærligheds digte om kærligheden når den savnes, søges, haves og mistes og hvordan det kan påvirke os. Dejligt at se, at så mange godt kan lide digte.

KYS
Indtrykkets lyst
til at
udtrykke hjertets
kogende væsker
idet de flyder ud
over sjælens lyksaligheder
og spreder sig
som varme ringe
i samhørighedens kredsløb


Carl Henrik Ladiges
22. januar 2013 kl. 16:36
Jeg møder dig på gaden,
men du slår blikket ned,
vi har en ting tilfælles,
som ingen andre ved,
men mødes vores øjne,
et kort sekund iblandt,
så smerter det i såret,
jeg fik da du forsvandt.

Hvor dine smukke øjne,
dog hviled’ ømt på mig.
og dine blide kærtegn,
blev givet som i leg.
Vi skjulte os for verden,
hvor ingen andre så,
den lille leg med lykken,
vi aldrig kunne nå.

Jeg turde ikke trodse,
kald du mig kun kujon,
jeg ved at vores drømme,
var blot en illusion.
men jeg vil altid mindes,
de stunder som vi fik,,
og jeg vil aldrig glemme,
dit vemodsfyldte blik.

Carl Henrik 27/05 2005


Carl Henrik Ladiges
22. januar 2013 kl. 16:37
Du kom med lys og varme,
og jog mig fra mit ly
Som bjørnen fra sit vinterhi,
jeg vågned’ op på ny.
Du gav mit liv en ny værdi,
hvor håbet det blev født.
Du viste mig en verden som,
jeg aldrig før har mødt.

De kærtegn som du gav mig,
kan ikke ta’s igen,
Den kærlighed jeg fik fra dig,
beholder jeg min ven,
For selv hvis jeg blev glemt en dag,
er det du gav dog mit,
Og jeg vil huske hvert et kys,
der faldt så varmt og blidt.

Du skænked’ mig dit hjerte,
med åben sårbar hed,
Og det du gav var uden pris,
du gav af kærlighed.
Nu har du sat dit fodaftryk,
på sjælens sarte vej.
Du dryssed dine gyldne korn.
Hvor jeg dog elsker dig

Tekst/mel. Carl Henrik 2/02/2003


Simone møller 15 år
24. maj 2013 kl. 20:49
tag en chance nu og her.
Jeg elsker dig som du er.
Du er min solnedgang.
Du er min melodi, min sang.
En rød gløden farve, som banker.
Du er altid i mine tanker.

Jeg åbner min hjerte kun for dig.
Men ved aldrig om du elsker mig.
Du er ag virkelig, kun i mine drømme.
Mit hjerte brister, og jeg kan kun stønne.

Men enu et skridt jeg tager.
For jeg er ikke den der klager.
Jeg ved jeg finden kærlighed.
For jeg vil ikke føle tristhed.


Anton Olesen
8. januar 2015 kl. 23:03
Anton Olesen: til min elskede kæreste Katrine.
Du er den der for mig til at stå op om morgenen.
Du er den der holder mig kørende.
Du er den jeg elsker.
Du er den jeg holder af.
Du er den jeg lever for.
Vil altid elske dig og vil aldrig holde op med det.


Daniel elbom
30. maj 2015 kl. 22:12
Mine budskaber fra mit hjerte
rækker forbi de tusinde sole
for at vinde dit hjerte
alting står stille
et øjeblik
nærværet i dit spejlende ansigt rør mig
dybt
solens varme kys mod min kind
tak for at jeg endelig er lukket
ind


Sisse
12. februar 2016 kl. 15:54
Jeg har nu mistet min store kærlighed,

Jeg ved jeg intet kan gøre og det får mig psykisk ned,

Jeg har dummet mig mere end nogensinde,
Jeg har givet dig en smerte som har ingen ende,

Da jeg så dig så sindsyg sur og ked,
Vidste jeg godt jeg havde fuckked med din tillid,

Jeg sad og græd du sagde jeg har ikke medlidenhed,
Men jeg græd fordi jeg havde forvoldt dig smerte og gjort dig så ubeskrivelig ked!

Jeg ønsker du en dag har styrke til at prøve igen,
Det er det eneste jeg kan håbe du mit hjertes bedste ven.

Du var ikke bare en kæreste, nogen jeg brugte eller spild af tid,
Du var mit hjerte, kærlighed og havde set mig selv være sammen med dig resten af mit liv.

Du var på samme tid min bedste ven, noget jeg aldrig for tilbage og aldrig finder igen.

Jeg har lyst til at holde dig, kramme dig og alt det der, men jeg ved ikke om jeg nogensinde ser dig mer’.

Jeg ber dig for alt i verden om at du kan tilgive mig, jeg var fuld og dum og vil bevise alt nu for dig!

Du er den jeg føler for den jeg elsker og den jeg bare vil ha,
Du den jeg vil forkæle vise kærlighed til og kysse på hver evig eneste dag.


Karina Buchholz
12. februar 2016 kl. 15:55
En kærligheds ærklæring til manden i mit liv gennem 22 år.

Vi var børn da vi mødtes,
og sammen blev vi voksne.
Sammen var vi unge og sprøde,
sammen blev vi ældre og bløde.
Det jeg ser i spejlet er ikke hvad det var,
du er ligeglad
Du kigger på mig som du altid har.
Med kærlighed og begær
holder du mig nær.
Altid klar med kys og kæl,
Du er balsam for min sjæl.


Anja Jensen
12. februar 2016 kl. 15:57
Ååh min skat du har bundfældet dig i mit hjerte og der er slet ikke plads til at du kan eller må forlade det.. Du sidder fast hos mig altid dybt i mit hjerte.. Og giver aldrig slip..<3<3<3<3


Heidi Andersen
12. februar 2016 kl. 15:58
Vi mødes som skibe i natten, stævner ud på en bølge så blå.. Selvom himlen er sort finder vi vej, mod de mål som vi ønsker at nå.. Kan mærke dit hår mod mit øre og din ånde der varmer min kind.. Læber de mødes og tunger finder vej, båret afsted på den blideste vind.. Hør stormen tager til i styrke.. Vi holder fast for ikke at gå ned.. Hæmningsløst fører vi hinanden gennem skumsprøjt af kærlighed.. Vi er ude på de vildeste våger, hvor kun ægte elskende kan nå.. Trofast holder vi kursen, mod den havn vi har ventet på.. Om lidt bliver der larmende stille.. Vi lægger til og stormen løjer af.. Vi er nået det klimaks vi ville og om lidt bliver natten til dag.. Kærligt kysser jeg din pande, du svarer igen med det blideste smil.. Turen har nået sin ende og nu trænger vi begge til et hvil..


Brandue Jensen
21. juli 2016 kl. 05:58
Til Trine Pållsson Min elskede Rose
Land og rige har jeg levet i en pose,
et liv jeg følte falmet var
Indtil jeg fandt dig Trine, min blomst min rose
Endelig har jeg fundet livets svar.
Jeg i mit liv jeg dig altid ønsker,
Du har fået mit liv at blomstre
Nu jeg har smidt posen væk fra mig
Trine min Prinsesse, min rose! det eneste jeg vil sige, Er at jeg elsker dig
Din for altid Brandur


hdb
31. juli 2016 kl. 13:22
du er min dronning
min skønne Diana
jeg ønsker ikke andet
jeg vil give dig mit hjerte
for ønsker ikke andet
min skønne dronning Diana


Isabella hoff
6. maj 2019 kl. 16:46
Til ham❤️

Jeg elsker dit smil❤️ det gør en glad og giver smil❤️

Dine øjne så grønne og brune, ligesom jeg kigger på en smuk fugl i mit Øjeskue ❤️

Jeg elsker din latter og når vi pjatter, for at vi kan grine og le, gør mig virkelig fri og gør jeg bare ved du skal være min❤️❤️

Selvom vi ikke har kendt hinanden længe, ved jeg du i mit hjerte vil bringe, kærlighed som ingen anden, du skal være min for fanden ❤️❤️❤️


Davidisaksen
24. maj 2019 kl. 21:02
Da to hjerter mødtes, skete der en forandring.
Jeg forstod ikke hvad, men der skete noget i mig.
Livet blev lyst, selvom alt andet var som det plejer.

Siden da, blev du til min og jeg blev til din. Nu forstår jeg det hele, men har svært ved at fatte.
Hvor meget du betyder for mig og hvor heldig jeg er.
For at have dig ved min side, for evigt og altid.

Tak for alt og fordi du er, den du er. T+D ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Skriv en kommentar
Kommentar

Navn
Navn *
E-mail
E-mail *
Websted
Websted

 

Hvad leder du efter?
Andet (3)
Dating (2)
Erotik (5)
Gaveideer (21)
Gratis romantik (15)
Parforhold (41)
Romantiske ideer (26)
Valentinsdag (14)
Modtag vores nyhedsbrev
Få inspiration til dit parforhold, når vi har noget spændende på hjertet.
Skriv din mail
Læs privatlivspolitik
OPHOLD
Romantisk weekendophold
Slotsophold
Badehoteller
Kroophold
Spa og Wellness ophold
GAVEIDEER
Gave til kæresten
Gave til hende
Gave til ham
Personlige gaver
Bryllupsgave
OPLEVELSER
Oplevelser for par
Oplevelser i København
Oplevelser i Århus
Oplevelser i Odense
Hvorfor oplevelsesgaver?
PARTERAPI
Find parterapi
Utroskab
Jalousi
Andre udfordringer
Sexolog
Romantikeren.dk er Danmarks største hjemmeside for kærestepar, der vil have mere ud af livet.
Vi er blevet omtalt af blandt andet DR, Natholdet, Ekstra Bladet, TV2 og andre danske medier.
Siden 2010 har vi haft besøg af mere end 1.5 millioner gæster her på hjemmesiden.
Siden indeholder kommercielt indhold.Privatlivspolitik -Kontaktinformationer
Romantikeren.dk | © 2019
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på hjemmesiden. Jeg accepterer Læs mere

Necessary
Always Enabled
Non-Necessary
Share to Facebook
Share to Twitter
Share to Email
Share to Pinterest
Share to Mere...
988
SHARES

Frihed for Loke såvel som for Thor

Offline Carlo

 • Hyper medlem
 • *****
 • Indlæg: 12498
 • Activity:
  42%
 • Country: 00
 • Køn: Mand
 • Dialektisk materialist.
  • Vis profil
allah ved bedst er en der cucker til at hans mor bliver kneppet af en orne ude på gårdspladsen
DerRudi: "så overlader de det fornødne til mig og en lille kreds af håndfaste yngre venner. (Så skal vi sateme' !....)"