Forfatter Emne: Tyrkisk mand dømt til forvaring og udvisning for grov vold med kniv i Herlev  (Læst 456 gange)

Offline Licensnægteren (OP)

 • Hyper medlem
 • *****
 • Indlæg: 5189
 • Activity:
  0%
 • Country: 00
 • Foragter NWOeliten, løgnemedierne og multikulturen
  • Vis profil
Dejlig multikultur igen igen  :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2:


Citér
Rettens j.nr. BL-6740/2019, nævningesag

En 45-mand, som blev fundet skyldig i vold af særlig farlig karakter mod ægtefællen, er på baggrund af mange tidligere domme for personfarlig kriminalitet nu dømt til forvaring samt udvist.


Citér
Sagen kort fortalt

Manden, der senest var dømt til at være anbragt på psykiatrisk afdeling, stak i november 2018 af og opholdt sig derefter hos sin ægtefælle i Herlev.

Den 1. december 2018 kulminerede et voldsomt skænderi i, at manden stak eller skar hustruen i baglåret og knæet med en 20-25 cm lang køkkenkniv.

Manden erkendte, at han under skænderiet havde ”slået” hustruen med køkkenkniven på baglåret og knæet, og at der var tale om vold af særlig farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1.

Anklagemyndigheden havde påstået dom til forvaring og desuden udvisning.

Manden påstod, at han skulle idømmes en almindelig fængselsstraf, og at han ikke skulle udvises.

Manden er siden 16-årsalderen stort set løbende dømt for trusler, vold og røveri. Han er flere gange blevet mentalundersøgt, senest til brug for sagen nu. Der forelå udtalelser fra Retslægerådet og fra de steder, hvor han havde været indlagt efter at være dømt til behandling på psykiatrisk afdeling.

På baggrund af den seneste mentalundersøgelse udtalte Retslægerådet, at manden ikke er sindssyg; men at han i udtalt grad er præget af en personlighedsmæssig forstyrrelse, der indebærer nærliggende risiko for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Dommens resultat

Et enigt nævningeting fandt, at det var påkrævet for at forebygge denne fare, at manden blev idømt forvaring i stedet for almindelig fængselsstraf. Der blev lagt vægt på de mange tidligere domme og på oplysningerne om de meget bekymrende personlighedsmæssige forstyrrelser, der var beskrevet i det psykiatriske materiale, og som var kommet til udtryk gennem den begåede kriminalitet.

Manden, som er tyrkisk statsborger, og som har boet i Danmark, siden han var 6 år, blev desuden ved en enstemmig afgørelse udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Tiltalte ankede dommen med påstand om almindelig fængselsstraf i stedet for forvaring og til frifindelse for udvisning.

Tiltalte havde været frihedsberøvet fra den 7. december 2018 og accepterede at forblive varetægtsfængslet under ankesagen.

 

Dommen er afsagt af retten i Glostrup den 9. juli 2019.   

…………………………………………………………………………………

 

Forvaring er en tidsubestemt frihedsberøvelse og en af de alvorligste strafferetlige sanktioner med hjemmel i straffelovens § 70, stk. 1:

 ”En person kan dømmes til forvaring, hvis

1) han findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i § 266 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og

2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og

3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare. ”

http://www.domstol.dk/glostrup/nyheder/domsresumeer/Pages/Mandd%C3%B8mttilforvaringogudvisningforgrovvoldmedkniviHerlev.aspx
Afmeld DDRlicensen her https://www.dr.dk/om-dr/licens/selvbetjening/afmeld-medielicens-0 du bliver 2600 kroner rigere hvert år og du slipper for at betale til løgnepropagandaen (Husk nem-id)

Offline Anklageren

 • Hyper medlem
 • *****
 • Indlæg: 6524
 • Activity:
  20.8%
 • Country: 00
  • Vis profil
Så er GYSE-bevægelsen tilbage igen
« Svar #1 Dato: Juli 11, 2019, 10:28:26 am »
Velkommen tilbage

Vi har sådan savnet at gå i selvsving over gys fra Reuters Bureau  :smile1:


Frihed for Loke såvel som for Thor