Diverse > Fra mig til dig

Til eftertanke

(1/3) > >>

DerRudi:
Det er jo ikke fordi, denne debat bugner af nye oplæg om aktuelle emner. Og som enhver har kunnet se, har en del flerårige bidragydere forladt din-debat.dk, (nogle er blevet aktive på en debatside, der i mangt og meget ligner.)

Men det kunne måske være relevant for andre end mig selv at skrive lidt om - ja, om hvorfor man bliver ved med at skrive, hvorend det så foregår. Og om det nytter ...
Jeg kan kun tale for mig selv. Og jeg har valgt sådan:

Jeg har for mange år siden valgt  k a m p e n. For mig er det overordnede emne Danmarks eksistens som hjem for danskerne - det er dét, der kommer først, når jeg skal tage stilling til tidens begivenheder. Danskerne - ikke en multikulturel 'befolkning', nej mit folk. Danerne, om du vil.

At vælge denne vej, som engang var i den grad det naturlige, noget man vel dårligt behøvede at nævne, kaster sjældent roser af sig. Den offentlige debat i Danmark blev jo efter sen-tresserne en socialistisk betonet affære, specielt i 70'erne til hen midt i 80'erne var det blevet svært at komme til orde i den skrevne presse, og der var længe til internettets muligheder for at oprette nationalsindede sider.
Da den islamiske erobringsbølge under det af venstrefløjen fastsatte navn 'flygtninge- indvandringsproblematikken' accelererede efter Udlændingeloven af 1983, blev jeg så småt aktiv bl.a. med skrivning af læserbreve til et par større dagblade. En del blev da også trykt, og det var dengang en vigtig del af den kamp, jeg til stadighed føler mig som en del af.

Det er dét, der stadig i 2019 får mig til at ytre mig. Når mit barn og mine børnebørn kigger på mig, tænker jeg, at jeg aldrig vil svigte den arv, som jeg har modtaget fra mine forældre, bedsteforældre og generationerne tilbage. Jeg har en pligt til at give arven videre. Men det er her, et frygteligt svigt er sket. Jeg er enig med Søren Krarup i, at ovennævnte udlændingelov på sigt er det værste, der er sket for Danmark, den 9. april 1940 indbefattet. Og det fatale lod sig kun ske, fordi et flertal af vælgerne havde stemt på politikere uden rygrad.

Forhen var det en selvfølge for de allerfleste, at man holdt med sit eget folk og ofrede sig for fædrelandet. Var med til at bygge det op, vi andre skulle arve. Indtil skredet skete: I dag er der forfærdende mange, som finder det globalistiske, 'mangfoldige' og multikulturelle åh så spændende. Hvad rager deres egne og fædrelandets beståen da dem ?
Deraf de rædselsfulde følger efter midt-firserne. Siden da er fremmedinvasionen aldrig holdt op. Den er i perioder aftaget, men det redder ingen.

Mine spørgsmål til de få herinde, som ønsker Danmark bevaret for danskernes efterkommere er disse:

1. Hvad skal der til for at få vendt strømmen, så indtrængen af ikke-vestlige mennesker (fortrinsvis muslimer) afløses af repatriering - hjemsendelser i stor stil?

2. Kan du pege på én eller flere danske politikere, som du har tillid til, hvis strømmen skal vendes før det er endegyldigt for sent ?

3. Hvad mener du om andre politiske veje end slet og ret folketingsvalg og folkeafstemninger, når danskernes interesser skal fremmes ? (Det skal understreges, at her
   ikke tænkes på voldelig omstyrtning af samfundet!)

4. Har du hørt eller læst noget fra vores historie, som du mener kan inspirere i kampen mod islams fremmarch, og er det noget du kunne tænke dig at dele her ?

5. Hvordan stiller du dig til begrebet  l a n d s f o r r æ d d e r i, som de sidste 30 år på ny er blevet anvendt hyppigt i den danske debat ? 

Bevidst afsporingspladder/nazikort-råberi springer vi bare over - og går videre.   :smile1:

anti-rød.:
Som jeg skrev:
Danmarks skæbne er beseglet. Vi behøver blot læne os tilbage og se undergangen komme med stadig større fart. Det hele sker efter salamimetoden.
De røde hallal-hippier løj om muhammedanerne. De var fredelige og kulturberigere, som vi kunne lære af. Siden blev det til de var u-undværlige, da de ifølge Mogens Lykketoft ville betale vor folkepension.
Det er iøvrigt gammeldanskernes skyld integrationen ikke er lykkedes, fordi vi holder fast i noget så inderligt ligegyldigt og gammeldags som danske værdier. Ifølge de politisk korrekt partier til venstre for midten, skal vi bygge Danmarks fremtid på indvandrere da vi mangler arbejdskraft, som der efter valget bliver stor mangel på.

Vi kan se der nu er krav om hallalkød, kønsopdeling, forfølgelse af anderledes tænkende,
og sidst men ikke mindst , krav om opførelse af moskeer. Man kunne godt med det samme sige opførelse af moskeer mange steder i Danmark. Kommer der een, kommer der selvfølgelig mange flere.
Muhammedanerne æder sig ind på os, hjulpet af de røde.
Hør dette, og mærk hvordan det ønsker at krybe ind under huden på dig. Dette uhyre ønsker at æde dig levende.

http://www.youtube.com/watch?v=EAvlimEYEpQ&playnext=1&l ist=PL7C76850E46EFBB25

Vi kan lige så godt vænne os til at lære ord som Hallal-haram-burka-æresdrab-klanfejde osv. Læs: skyderier i gaderne.
Racistiske overgreb på grønlændere og jøder. Selv en glødende socialist,  skal ikke nyde noget af, at gå gennem Gellerup bydelen klædt ud som jøde. Tænk hvis man bare var klædt ud til karneval.
Du overlever måske ikke.
Det er haram (forbudt) efter sharialoven, som selv grundloven står under. Måske ikke så meget endnu, men bare rolig, det skal nok komme. Lusket ind af bagvejen forstås.
Kun en tåbe frygter ikke muhammedaneren

Husk endelig ikke at se med onde øjne på en muhammedaner, og slet slet ikke (er du da sindsyg) give hånd til en muhammedanerkvinde.

Alle disse kulturberigelser er opnået på kun 30 år. Tænk så på hvilke sejre S, SF og de radikale kan opnå de næste 30år.
Desværre godt hjulpet af naive fra blå blok der følger med som det tynde øl.
Socialisterne fastholder vi skal have endnu mere åbne grænser.

Hvorfor gør det det? Tænk grundigt over det, meget grundigt.
Hvorfor lader nogen sig blindt lede som et dyr der ledes til slagtning. Hvor de kaster sig ned for for den hellige integration, der på mange måder ligner stockholmsyndromet.

Spørgsmålet og svaret er komplekst. Læg mærke til socialisme eller den karakteregenskab der ligger til nogen mennesker på tværs af grænser og op gennem historien.
De er i familie med disse, som er kendt som de syv dødssynder:


1.Superbia (hovmod)
2.Avaritia (griskhed)
3.Luxuria (nydelsessyge)
4.Invidia (misundelse)
5.Gula (frådseri)
6.Ira (vrede)
7.Acedia (ladhed)

Det der før alt andet driver en socialist er MAGT!
(jeg kan slå Anders Fogh) (Ikke jeg er dygtigere end Anders Fogh)

Lige siden Kain og Abel er det opstået gennem misundelse, had med videre.
Derfor søger man at splitte en befolkning med misinformation, leflen (mere velfærd)
og opdele en befolkning i klasser, førhen arbejderklassen. Nu er skellene udvisket,
husk 1968, og de bandbuller ikke mindst ungdomshusgenerationen, blomsten af Danmarks socialistiske ungdom, udslyngede mod de kontrarevolutionære dvs. borgerskabet.
Her ses Helle Thoning som ung revolutionær:
http://www.uriasposten.net/archives/14670
Husk på Blekingegade banden som var ærkesocialistisk. Røveri og drab på en betjent.

Derfor tror man invandrerne er nyttige til at skabe splittelse. Det ender bare med at hunden bider den hånd der fodrer den.

Det vil en socialist ikke tage hensyn til. De vil gerne ofre en hel befolkning på at få magt


Farvel Danmark !DerRudi:
Unægtelig en pessimistisk konklusion, men jeg ser mange rigtige påpegninger i din skitsering af alt det skidt og fordærv, venstreorienterethed medfører.

Jeg kunne tænke mig at spørge: Bunder dit farvel også i, at ungdommen anno 2019 virker passive med hensyn til modstand mod islamiseringen? På trods af, at den i høj grad vil gå ud over dem og deres fremtid.

anti-rød.:

--- Citat fra: DerRudi efter Januar 25, 2019, 01:15:13 pm ---Unægtelig en pessimistisk konklusion, men jeg ser mange rigtige påpegninger i din skitsering af alt det skidt og fordærv, venstreorienterethed medfører.

Jeg kunne tænke mig at spørge: Bunder dit farvel også i, at ungdommen anno 2019 virker passive med hensyn til modstand mod islamiseringen? På trods af, at den i høj grad vil gå ud over dem og deres fremtid.

--- Afslutning på citat ---


Ja det er nok ikke forkert.
Egentligt har jeg tænkt mere over et flertal af danskerne gerne vil af med muhammedanere og andre kriminelle. De er desværre alt for passive, og præget af vanetænkning og ligger under for den massive propaganda de elektroniske medier vælter ud som en konstant flodbølge.

Hvis vi skal have en chance bør højrefløjen tage sig meget mere sammen.fedt:
Ungdommen fatter ikke en skid, de udtaler i stedet -> vi har valgt nogle til at varetage vores interesser og så kan vi gå og have smukke meninger om os selv<-
Kan vi så få serveret nogle bajere, udtaler de unge.

Navigering

[0] Emneindeks

[#] Næste side

Skift til fuld version