Forfatter Emne: NMRs hjemsendelsespolitik er nu kommet på dansk (deres punkt 1)  (Læst 554 gange)

Offline Licensnægteren (OP)

 • Hyper medlem
 • *****
 • Indlæg: 5189
 • Activity:
  0%
 • Country: 00
 • Foragter NWOeliten, løgnemedierne og multikulturen
  • Vis profil
Siden Anklageren elsker hans Zyklon B fotos så vil jeg her vise hvilken løsning nynazisterne i NMR har på masseindvandringen. Den er den samme som min. NMRs punkt 1 er en af de punkter som jeg er 100% enig med NMR i.


''Øjeblikkelig stop for masseindvandringen. Repatriering af størstedelen af alle, der ikke er Nordeuropæere eller af nær beslægtet oprindelse, vil begynde så hurtigt som muligt. På mest humane måde returneres de racefremmede til deres respektive oprindelseslande eller nærområder.''

Lyder det som at massemyrde indvanderne som du gør det til?


Andet citat


''Vores races overlevelse og frihed er det vigtigste mål for Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske bestræbelser. Mod dette mål findes mange trusler, hvoraf den mest alarmerende og presserende, er masseindvandringen af fremmede racer til de nordiske lande. Kombineret med de nordiske kvinders nuværende lave fødselsrate, i forhold til antallet af immigranter, og det faktum, at de immigrerende fremmede nogle gange får børn med nordiske mænd og kvinder, resulterer dette i en nedgang af den etniske nordiske befolkning, i forhold til den ikke-nordiske befolkning. Den såkaldte multikulturalisme og masseindvandringen er i realiteten en befolkningsudskiftning og et folkemord på det nordiske folk.

Historisk har det nordiske folk været separeret fra sammenblanding med fremmede racer og har derfor bevaret en unik arvemasse, kultur og fornemmelse for samfund og fællesskab. Unikke egenskaber der adskiller sig fra andre racer, ses ikke alene i den nordiske races fysiske fremtoning, men også på et langt dybere plan. Det drejer sig for eksempel om evnen til at samarbejde, opfindsomhed, ordenssans, pligtfølelse og altruisme, der er resultatet af tusinder af års adskillelse fra andre racer.

Masseindvandringen er en stor byrde for vores velfærdssamfund, og medfører øgede kriminalitetsrater og forårsager kulturelle sammenstød. Men det er trivielle problemer i sammenligning med truslen om ophøret af vort folks eksistens. Vores immigrationspolitik handler ikke om had og undertrykkelse, men om overlevelse, og om hvad der er bedst for vort folk. En udryddelse af den nordiske race kan ikke laves om.''


Der er intet i den tekst jeg er uenig i. Næste del af tekstenStop for masseindvandringen
Millioner af fremmede mennesker opholder sig på nuværende tidspunkt i de nordiske lande, og flere strømmer ind hver dag. I Danmark har det resulteret i en befolkningsforøgelse på adskillige procent – en forøgelse udelukkende på grund af immigration af fremmede. Det er ikke længere relevant at debattere hvorvidt der er tale om masseindvandring eller ej.

Fjendtlige kræfter har bevidst gennem årtier sanktioneret immigrationen til de nordiske lande, uden omtanke for det nordiske folks kulturelle og racemæssige overlevelse. At de nordiske lande skulle gøres multikulturelle og blindt acceptere masseindvandringen er beslutninger taget uden støtte fra folket, og var et resultat af et omfattende lobbyarbejde, der blev maskeret som folkelig debat i de jødisk-ejede medier.

Masseindvandringen er et enormt demografisk problem og vi vil om kort tid være en minoritet i vores eget land. Hvis man kun begrænser indvandringen, mener vi, at det blot vil udskyde problemet.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
* Introducere et fuldstændigt stop for al ikke-nordisk indvandring. Det vil blive iværksat uden undtagelser, i det mindste indtil repatrieringsprocessen er fuldendt.
* Forstærke grænsekontrollen betydeligt i den nordiske region. Dette er også nødvendigt for at forhindre kriminalitet på tværs af grænserne.


Denne del lyder også meget godt og ser man bort fra hvordan det er skrevet så går Stram Kurs og det nedlagte DP ind for det samme. Næste del
Påbegyndelse af repatriering
Det er den sammenlagte nordiske folkemasse og det nordiske folks arvemasse, som skal sikres. Et lille antal af fremmed race vil generelt ikke medføre betydelig skade. Men masseindvandringen har allerede nået så store proportioner, at det ville være umuligt at genskabe de nordiske landes sundhed, udelukkende ved at stoppe immigration og tillade de fremmede racer som allerede er i de nordiske lande, at blive. Tilbagesendelsen af majoriteten af alle dem som ikke er etniske nordeuropæere, eller nært beslægtede, skal begynde så hurtigt som muligt efter indvandringen er stoppet.

Staten vil arrangere transporten, så hver enkelt fremmed kan komme tilbage til deres oprindelsesland eller et land i nærområdet hvor der er fred, og hvor man er villig til at tage imod dem. Der kan blive tale om undtagelser fra den tvungne repatriering, for eksempel hvis der er en direkte helbredsmæssig risiko forbundet med rejsen, eller for adopterede, raceblandede, og de fremmede som er født i de nordiske lande uden nogen slægt eller forbindelse til deres forfædres hjemland.

Personer der har gjort en særlig stor indsats for det nordiske folk, kan blive gjort til æresborgere og få lov til at blive. Vi vil sikre, at de ikke-nordiske borgere, der får lov til at blive i landet, aldrig vil udgøre et stort nok antal til at kunne true det nordiske folks overlevelse på længere sigt.

Repatrieringen af fremmede personer vil også være positivt for de lande eller områder der modtager dem. De enorme kompetencer, som politikerne hævder de fremmede kommer med, bliver samtidig drænet fra deres oprindelseslande. Vi kunne anklage vores såkaldte valgte politikere for en ny form for kolonialisme, hvor de dræner kompetencer fra sårbare lande, for at “berige” vore egne. Der er langt større behov for hjernekirurger og ingeniører i deres lande, end der er i vores.

Den nordiske modstandsbevægelse vil:
* Etablere en statsinstitution, der effektivt og med hjælp fra moderne genetisk profilering, racemæssigt vil vurdere alle personer der er ankommet til norden via indvandring.
* Med det samme påbegynde returnering af majoriteten af racefremmede der befinder sig i den nordiske region. Dette vil blive gjort på den mest humane måde muligt for at undgå at gøre situationen unødvendigt hårdere.


Så hvor Anklageren får HUMANE HJEMSENDELSER til at være det samme som Zyklon B ved jeg ikke. Men jeg kan stadigvæk ikke se noget forkert i NMRs punkt 1. Nu til den sidste del af teksten
Etniske nordeuropæere og nært beslægtede folk
Der er forskellige racer i verden, med ikke kun visuelle forskelle, men også mentale karakteristiske forskelle, hvilket inkluderer intelligens, karakter og personlighedstræk. Det er en sandhed der ikke kan fornægtes og som både viser sig i videnskabelig forskning og almindelig sund fornuft. Vores opposition mod indvandring er primært baseret på en racepolitik, eftersom vi ønsker at bevare vort folk. Vores mål er ikke først og fremmest at skabe en ren nordisk race, men snarere, at bevare de nordiske folk som de er i dag, hvor den nordiske racetype er dominerende i den nordiske arvemasse.

Da forskning i race har været tabu siden 1945, mangler vi desværre moderne og korrekt raceterminologi. Det gør det muligt for racebenægtere fortsat at sprede løgnen om, at der ikke er nogen unikke forskelle racerne imellem. I realiteten er det dog, i langt de fleste tilfælde, meget åbenlyst, hvem der er af nordisk eller nært beslægtet afstamning. I mere usikre sager kan vi anvende moderne genetisk profilering, for at fastslå hvilke personer der er af primær nordisk afstamning. Dem der vil få lov til at blive i de nordiske lande, er blandt andre alle nordeuropæiske etniciteter, en stor del af de central og østeuropæiske etniciteter, nogle af de sydeuropæiske etniciteter og personer med etnisk nordeuropæiske forfædre, der på nuværende tidspunkt opholder sig andre steder i verden. Med andre ord, så mener vi at majoriteten af den oprindelige befolkning fra den såkaldte Vestlige verden, vil få lov til at blive i de nordiske lande, uanset hvornår de kom ind i landet.

Ulandshjælp og hjælp i nærområdet
Naturens ressourcer er ikke fordelt ens i verden, ligesom klimatiske forhold og naturkatastrofer varierer geografisk. Såfremt det ikke er på bekostning af vort eget folks fundamentale nødvendigheder, har vi et positivt syn på nordisk ulandshjælp, forudsat at landet der søger hjælp følger bestemte etiske regler. For eksempel vil vi ikke hjælpe lande der, i forhold til deres omstændigheder, ikke praktiserer en ansvarlig miljøpolitik. Vi ville heller ikke være villige til at assistere nationer der bevidst handler på en måde, der står i modsætning til de grundlæggende nationalsocialistiske principper, som for eksempel ukontrolleret masseindvandring.
Foruden at sørge for humanitær hjælp i katastrofeområder, kan vi også assistere diplomatisk, eller i værste fald hjælpe militært, bekæmpe imperialistiske stater som fører krig mod suveræne nationer og derved skaber flygtningestrømme rundt omkring i verden.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
* Sikre det nordiske folks fundamentale interesser, før vi bidrager med ressourcer til andre lande.
* Sørge for en generøs ulandshjælp, om muligt, til lande som følger de etiske retningslinjer som vores fremtidige stat vil etablere.
* Sørge for hjælp til humanitære aktioner i katastrofeområder og modvirke imperialisme.

Nordens fremtidige immigrationspolitik
Når masseindvandringen er blevet stoppet og repatrierings processen er fuldendt, kan vi gradvist og forsigtigt genåbne den nordiske nations grænser. På det tidspunkt kan en kontrolleret immigration tillades for nært beslægtede etniske grupper. Den frie nordiske nation kan også give asyl til personer af vor egen race, som bliver forfulgt på grund af deres racemæssige ophav andre steder i verden.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
* Føre en ansvarlig immigrationspolitik, der som på ingen måde vil udgøre en trussel for vort folk.
* Give asyl til personer af vor egen race der bliver forfulgt andre steder i verden.


Det er en fornuftig politik. Der er andre punkter fra NMR hvor jeg ikke er fuldt ud enig med dem, men punkt 1 er ikke en af dem. Jeg bakker op omkring alt i deres punkt 1Taget fra https://www.nordfront.dk/vores-vej-1/ 
Afmeld DDRlicensen her https://www.dr.dk/om-dr/licens/selvbetjening/afmeld-medielicens-0 du bliver 2600 kroner rigere hvert år og du slipper for at betale til løgnepropagandaen (Husk nem-id)

Offline homofaber

 • Hyper medlem
 • *****
 • Indlæg: 5293
 • Activity:
  21.4%
 • Country: 00
  • Vis profil
Sv: NMRs hjemsendelsespolitik er nu kommet på dansk (deres punkt 1)
« Svar #1 Dato: Marts 16, 2018, 12:27:17 am »
Jeg sidder her også ryster på hovedet, for der er ingen chance for, at I kan få noget af det gennemført. At tale om humane hjemsendelser er fantasi og ikke realistisk. Du kan ikke sende alle "ikke-nordiske/hvide" ud af Danmark på en human måde, for folk - også hvide - vil sætte sig imod. Så bliver I pludselig nødt til at anvende vold og magt. Der vil heller ikke blive tilslutningen til det (folk gad jo ikke Danskernes Parti) og så er I allerede ude.

Hånden på hjertet; tror du selv, deres mål er realistisk, eller er det ikke et udtryk for, hvad de ønsker, end hvad der reelt er muligt at opnå?

Anklageren

 • Gæst
Sv: NMRs hjemsendelsespolitik er nu kommet på dansk (deres punkt 1)
« Svar #2 Dato: Marts 16, 2018, 12:47:43 am »
Jeg sidder her også ryster på hovedet, for der er ingen chance for, at I kan få noget af det gennemført. At tale om humane hjemsendelser er fantasi og ikke realistisk. Du kan ikke sende alle "ikke-nordiske/hvide" ud af Danmark på en human måde, for folk - også hvide - vil sætte sig imod.

Det største problem ville være, at få nogen til at modtage dem alle sammen. Mange af dem har også kun et dansk pas, så de kan slet ikke rejse ind i andre lande, hvis man tager passet fra dem.

Prøv bare at spørg Licensnægteren, hvor mange uønskede borgere Danmark vil modtage fra andre lande? Det er vist ikke mange vel.

Nu vil Licensnægteren sige, at de ikke stammer fra Danmark - men det er andre lande ligeglad med, at han mener.

De bestemmer jo selv, og retter sig ikke efter, hvad han mener.

Ikke ti vilde heste kan få israelerne til at modtage de statsløse palæstinensere, som ellers stammer fra Israel - uanset hvor uretfærdigt Licensnægteren og NMR synes, det er.

Det er ikke kun Israel.

I debatten plejer man nu at sige, at det er forkert, hvis de ikke vil have dem, men det er de da ligeglade med, at man siger. De vil ikke have dem.

Vi bestemmer i Danmark, og de bestemmer dernede.


Så er der plan B.
« Senest Redigeret: Marts 16, 2018, 01:14:10 am af Anklageren »