Forfatter Emne: Fredag eftermiddag trængte 15-20 muslimske mænd – og truede en vantro......  (Læst 559 gange)

Offline 12:30 (OP)

 • Senior medlem
 • ****
 • Banned!
 • Indlæg: 279
 • Activity:
  0%
  • Vis profil
...... skoleleder Michael Gravesen med at smide ham ud ud, samtidig med at de ville have hans nøgler.

 :bad:

Denne vantro skal ej belære muslimerne om non-klude eller om demokrati!

 :hyper:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/faedre-og-uniformerede-vagter-forsogte-overtage-muslimsk-friskole

Sådan er muslimer og det kan ej ændres - så hjemsendelse nu - trods Andefar og Øglebob bliver meget kede af det!

 :hyper:
politisk ukorrekt

 • Gæst
Uha, der fik du mig da skam, Blue_Velvet. Men ja, jeg kan ligeså godt tilstå. Jeg er da skam MUHAMMZ og er gift og har fire dejlige koner i burka.

Og? Hvad er problemet?

Offline Katten

 • Fuld medlem
 • ***
 • Indlæg: 219
 • Activity:
  0%
  • Vis profil
Ja dog havde de ikke maskinpistoler og håndgranater med denne gang, i Sverige kom i tirsdags en befolknings fremskrivning til 2050, dvs om om 32 år, så er ca 30 % af svenskerne muslimer, tredive procent, det er rystende i sin grundvold, men forudsigeligt, man kan jo håbe at SD kan nå at rette noget op på dette, men alle kan vel forstå, at det er dødsstødet for et demokrati med en sådan befolkningssamsætning, Libanon X-Jugoslavien burde få det til at løbe  koldt ned af ryggen på enhver, man kan selvfølelig spørger hvordan det kunne komme så vidt, og hvem har ansvaret, det er jo svenskerne selv, der har stemt på de politiker som har gjort katastrofen mulig, der er ingen tvilv om de sorte kræfter fra 1933 - 1945 snart ser dagens lys igen for alvor.

Offline Licensnægteren

 • Hyper medlem
 • *****
 • Indlæg: 4400
 • Activity:
  20.4%
 • Country: 00
 • Foragter NWOeliten, løgnemedierne og multikulturen
  • Vis profil
Sverigedemokraterne er tilhænger af multikulturen
« Svar #3 Dato: Januar 25, 2018, 05:37:42 pm »
Ja dog havde de ikke maskinpistoler og håndgranater med denne gang, i Sverige kom i tirsdags en befolknings fremskrivning til 2050, dvs om om 32 år, så er ca 30 % af svenskerne muslimer, tredive procent, det er rystende i sin grundvold, men forudsigeligt, man kan jo håbe at SD kan nå at rette noget op på dette, men alle kan vel forstå, at det er dødsstødet for et demokrati med en sådan befolkningssamsætning, Libanon X-Jugoslavien burde få det til at løbe  koldt ned af ryggen på enhver, man kan selvfølelig spørger hvordan det kunne komme så vidt, og hvem har ansvaret, det er jo svenskerne selv, der har stemt på de politiker som har gjort katastrofen mulig, der er ingen tvilv om de sorte kræfter fra 1933 - 1945 snart ser dagens lys igen for alvor.

SD vil ikke løse en skid
Inför Sverigedemokraternas partikongress i november planerar partiet att stryka sitt ”Invandringspolitiska program” från 2007 och ersätta det med ett ”Migrationspolitiskt inriktningsprogram”, författat av partiets invandringspolitiskt ansvarige, Paula Bieler. Den stora förändringen är att att stort antal konkreta förslag angående invandringspolitik nu är bortplockade och ersatta med floskler. Dessutom är fritexten i det nya programmet betydlig mindre invandringskritiskt i tonen. TT skrev följande häromdagen om Paula Bielers programförslag:
Enligt Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson, är det första gången på nästan ett decennium som SD uppdaterar sitt migrationspolitiska program. Det ska ersätta det invandringspolitiska programmet från 2007.
— Det är ingen revolution, vi ligger fast i vår ideologi, säger Bieler men framhåller att det bland annat innehåller lite nya tankar, åtminstone för SD, om arbetskraftsinvandring.
I det tidigare programmet stod det att arbetskraftsinvandring inte behövs och ”ska därför i princip inte förekomma”. Det nya inriktningsprogrammet är inte så stängt, enligt Paula Bieler förbereder partiet förslag efter modell från EU:s så kallade blåkortssystem. SD överväger också förslag om behovsprövad arbetskraftsinvandring och stödjer också ett förslag från socialförsäkringsutskottet som behandlas just nu. Det ska förhindra att personer som kommit hit som invandrad arbetskraft med efterfrågad kompetens inte ska utvisas på grund av mindre misstag som arbetsgivaren gjort i villkoren för den personen.


https://www.nordfront.se/sd-lanserar-bielerplanen-oppnar-upp-folkmord-via-arbetskraftsinvandring.smr

Ser ud til at kun NMR vil skabe en politisk løsning omkring masseindvandringen i Sverige. SD er nemlig tilhænger af multikulturen og masseindvandringen.
Afmeld DDRlicensen her https://www.dr.dk/om-dr/licens/selvbetjening/afmeld-medielicens-0 du bliver 2600 kroner rigere hvert år og du slipper for at betale til løgnepropagandaen (Husk nem-id)

Offline Licensnægteren

 • Hyper medlem
 • *****
 • Indlæg: 4400
 • Activity:
  20.4%
 • Country: 00
 • Foragter NWOeliten, løgnemedierne og multikulturen
  • Vis profil
Noget mere om landsforræderne i SD


Konkreta förslag som Paula Bieler vill stryka
I det gamla programmet står att asylsökande som inte kan styrka sin identitet och nationalitet inte ska få sitt ärende prövat och omedelbart utvisas.
Det står också att det ska kunna ge fängelse att ”gömma utlänningar som vistas illegalt i landet”, att ekonomiska ersättningar till asylsökande ska minimeras och att asylsökande inte ska tillåtas arbeta:
Den asylsökande skall uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet. Asylsökande som inte följer dessa anvisningar skall inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land han/hon senast kom ifrån. Att gömma utlänningar som vistas illegalt i landet skall kriminaliseras och kunna ge fängelsestraff. Den som vistas illegalt i landet ska inte kunna få sin sak prövad, utan skall avvisas omgående. I syfte att motverka asylmissbruk av ekonomiska skäl skall i princip inga kontanta bidrag ges till asylsökande, utan enbart mat och husrum samt en mindre fickpeng. Asylsökande skall inte kunna få tillstånd för reguljärt arbete innan frågan om uppehållstillstånd har behandlats.

I det gamla programmet står att alla som söker uppehållstillstånd ska testas för smittsamma sjukdomar:
För att undvika att epidemiska farsoter som HIV och tuberkulos sprids i vårt land skall även obligatoriska tester för dessa sjukdomar lämnas av den som söker asyl eller uppehållstillstånd.
För att ”äkta makar och därmed jämställda personer” ska få uppehållstillstånd krävs enligt det gamla programmet bland annat att:
Bägge parter skall vara över 24 år gamla. Detta i syfte att motverka tvångsäktenskap.
Den härboende personen skall påta sig försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod och skall dessutom betala en engångssumma, uppgående till ett prisbasbelopp, som ett bidrag till statens utgifter för den anhöriges svenskundervisning och övriga anpassningskostnader.

Den härboende personen skall inte ha mottagit socialbidrag under minst ett år innan ansökningen sker.
I det gamla programmet stod även att asylsökande som ”begår någon form av kriminell handling under sin handläggningsperiod skall utvisas”, att alla som passerar Sveriges gräns ska ”kunna anmodas att bevisa sin identitet” och att ”religiöst betingad omskärelse av omyndiga pojkar skall vara förbjuden i Sverige”.
Inget av dessa konkreta förslag finns med i Paula Bielers nya program och skall därför förmodligen inte längre förordas av partiet, om Paula får som hon vill.
Det tar tio år att bli ”öppen svensk”

Samtidigt som alla skrivningar om att Sverige skulle vara ett land för människor av någon speciell etnisk härkomst kliniskt har rensats bort ur programförslaget är stycket om ”Medborgarskap” utökat och lagt som första punkt efter ingressen. I stycket står inledningsvis att:
För Sverigedemokraterna är kopplingen mellan medborgarskap och nationell identitet en viktig grundbult för samhällsbygget. Den som är medborgare i Sverige ska också vara en del av Sverige och se Sverige som sitt hemland. En ansökan om medborgarskap är ur vår synvinkel en ansökan om att bekräfta denna samhörighet.

För att stärka denna koppling ser Sverigedemokraterna det som rimligt med väl reglerade krav för att beviljas medborgarskap. En självklar grund är att behärska det svenska språket och att känna till grundläggande fakta om Sverige, vårt samhälle och vår historia, såväl som nu gällande lagar och regler, skyldigheter såväl som rättigheter. Dessa kunskaper kan, och ska, säkerställas genom prov innan medborgarskap beviljas.
Vi ser det också som rimligt att en medborgarskapsansökan kompletteras med en förklaring av förståelse för de plikter och skyldigheter ett medborgarskap medför. Utöver rena kunskapskrav och en sådan medborgarskapsförklaring är respekt för, och lojalitet gentemot Sverige en självklar del av medborgarskapet. Därför ser vi också en längre tid i landet, tio år med klanderfri vandel, som en självklar del i medborgarskapsprocessen. Den som blir medborgare ska helt enkelt ha hunnit rota sig i landet.


Det siger jo sig selv at alle nationaliske partier i Sverige burde gå ind for massehjemsendelser med de kæmpe problemer der er i Sverige. Men SD går fortsat ind for indvandring.

https://www.nordfront.se/sd-lanserar-bielerplanen-oppnar-upp-folkmord-via-arbetskraftsinvandring.smr
Afmeld DDRlicensen her https://www.dr.dk/om-dr/licens/selvbetjening/afmeld-medielicens-0 du bliver 2600 kroner rigere hvert år og du slipper for at betale til løgnepropagandaen (Husk nem-id)

Anklageren

 • Gæst
Om at trække på samme hammel
« Svar #5 Dato: Januar 25, 2018, 06:18:28 pm »
Flygtninge kommer helt af sig selv - og ikke som en følge af, at nogen går ind for indvandring.

Det er derfor præmisserne i den måde, som man tænker på, der fører frem til de mange fejlkonklusioner.Der er kort sagt alt for få danskere, som søger den her situation.For at være sikker på, at danskerne i stedet for søger denne situation - så går de fleste allermest op i at angribe hinanden - og få lytter.

Der er alternative måder at tænke på - men det er måske lidt off topic.


« Senest Redigeret: Januar 25, 2018, 07:26:21 pm af Anklageren »