Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - anti-rød.

Sider: [1] 2 3 ... 147
1
Samfund- & Kultur / Sv: Når man kigger i politiets døgnrapporter ...
« Dato: Marts 12, 2019, 01:25:44 pm »
Nå, men tilbage til emnet. Hvis Anti-rød ikke er socialist, hvorfor går han så ind for planøkonomi? Kan man være socialist og samtid gå ind for kapitalisme og frie markedskræfter?

Jeg ved godt, at socialisme er sådan et skældsord i jeres fantasiverden.


Får jeg så snart din forklaring om den havestol, der er så vigtig for dig at kommentere.
.
.
.

Jeg går absolut ikke ind for planøkonomi, eller andre socialistiske fordærvede tanker.

2
Fra medierne / Sv: Rovmorderen fra Østerbro er af afrikansk afstamning
« Dato: Marts 11, 2019, 02:39:13 pm »
De fleste har sikkert læst om rovmordet på en 81-årig, svagelig kvinde på Østerbro i København, som blev slået ihjel for nogle dage siden. Og at politiet nu sigter "en 26-årig", "en ung mand" osv. for mordet.

Jeg ved, hvad jeg tænkte, da jeg læste det, men ih og uh, det må man jo ikke sige, hvis man er "anstændig".

Men som sædvanlig: Vær kritisk, når msm skriver om "unge"og "unge mænd". Så er det som regel meningen, at du skal føres bag lyset.
Også her.

Den sigtede er af afrikansk herkomst.

https://denkorteavis.dk/2019/en-81-aarig-myrdet-i-sin-egen-lejlighed-den-sigtede-er-af-afrikansk-afstamning/

Et simpelt spørgsmål: Hvad tror løgne- og fortielses-medierne de får ud af deres manøvrer?Du skal ikke tage fejl. Propagandaen/hjernevasken virker.

Pr. Instinkt søger de sammen om mental tilflugt i et univers der udtrykker sig i den ensrettede selvudslettelse af selvet. De sælger sig til kollektivet, og dets symboler med parader, røde faner og andre ligegyldigheder.

Derfor trives de ved at lade sig belære af medierne. Læg mærke til for eks. Tv2 news. Meget af det er fake news eller fortielser. Det er yderst sjældent noget slipper igennem filtret Jeg har som en lille hobby, at dechifrere det der bliver sagt.


Læg mærke til en speciel ting ved socialisten. Når de rødes mange planer løber af sporet og ikke virker, men det modsatte, prøver man først at sende sorteper videre til regeringen eller hvem der nu udses til syndebuk.
Det er de andres skyld!

I Venezuela er det USA`s skyld intet fungerer, ikke sandt.
15 dialysepatienter døde fordi man ikke havde nødgeneratorer i "superlandet" det var USA´s skyld.

3
Samfund- & Kultur / Sv: Når man kigger i politiets døgnrapporter ...
« Dato: Marts 11, 2019, 02:31:28 pm »
Anti-rød du får ikke et seriøst velunderbygget svar fra homosvaper og jeg vil lave en tillægger.
Vis mig et socialistisk / kommunist land, som ikke bliver styret militært og diktatorisk. 

Selvfølgelig kommer der et fuldemandsbræk indlæg fra carlo, der som sædvanligt ikke siger en skid.


Jeg regnede ikke med socialist-muhammedaneren Homofaber ville svare.
Jeg har forhandlet med socialdemokrater, og mere selvoptagede og indbildske personer skal man lede længe efter. Jeg husker engang jeg noget så eftertrykkeligt fik skovlen under en socialdemokrat, at han rejste sig og gik. Det var mere end han kunne klare.

4
Samfund- & Kultur / Sv: Når man kigger i politiets døgnrapporter ...
« Dato: Marts 11, 2019, 09:38:50 am »Nu skal vi snart ha' havestolen frem. Glæder du dig ikke?

Kan du forklare - uden at lyve - hvad du mener med den havestol ?

Kan du forklare - uden at lyve - hvad du mener med socialisme, som du altid taler om?jeg lyver aldrig.

Selvfølgelig kan jeg forklare mig, ellers er man idiot.

Inkarnerede socialister kan ikke indse det indlysende.

Diskussionen er faktisk utrolig let af få afgjort.
 
Socialisme er et uduligt menneskefjendts system, som i "socialismen light" som vi har her i landet stort set kun går ud på, at stå frem med slogans, røde faner og anden symbolik, som dog ikke dækker over andet end "vi kræver" "gi´ mig"
Næret af dyb dyb misundelse, og andre ikke beundringsværdige karakteregenskaber.

Uanset graden, kan man blot se på Vesttyskland kontra Østtyskland, hvor de to modsatrettede systemer viste hvad de duede til
Vesttyskland med frihed og god materiel levestandard.
Østtyskland med ufrihed, mord på egne borgere, og elendig materiel levestandard.

Når man nøgternt vægter de to systemer op mod hinanden, er det ufatteligt nogen vil have med socialisme at gøre, uanset hvor meget propaganda der bruges på at sælge varen.
Ingen kan forklare hvordan Socialisme Østtyskland var et bedre land at leve i, end Vesttyskland.
Hvis en eller anden socialist har mod på at prøve, så kom frit frem.

Trænger man lidt ind under overfladen på alle parolerne, slagordene, de politiske manifester, vil maskerne falde og socialismens sande ansigt bliver afsløret.
Når socialisme har kunne finde rodfæste i større og mindre grad verden over, er det klart denne "isme" dækker over nogen af menneskenes værste karraktertræk og vildførelse.
Ligesom det også ligger i visse menneskers sind at føre krig, som i sig selv er en irrationel handling, dog med ønsket om at opnå vinding på andres bekostning.

Socialisme viser sig i de lavere instinkter som misundelse, grådighed, selvforherligelse, magtbegær osv.
Da dette er ubevidst, har man udviklet en ideologi omkring dette for at synliggøre og legitimere denne proces.

Over tid er der udviklet et helt sæt af fraser og typiske udtryksformer, for at skabe en styret begejstring hos de brede masser.
Frihed lighed og broderskab. Arbejdersange, symbolet med rosen, den røde farve osv.
Selvfølgelig som et styringsinstrument for eliten, der har brug for undertrykkelse,og udnyttelse da systemet ellers sander til.

I grunden er socialisten et skræmt menneske der ikke tør vælge selv, eller realisere sig selv som andre der ønsker at vise sit eget værd, ved at afprøve evner og muligheder.
De er bange for deres egen skygge og andre. De hader sig selv og andre for det.
De præges af kujoneri i deres fremfærd der ligger dybt gemt i deres inderste jeg, uden dog at være sig bevidst om det. Pr. Instinkt søger de sammen om mental tilflugt i et univers der udtrykker sig i den ensrettede selvudslettelse af selvet. De sælger sig til kollektivet, og dets symboler med parader, røde faner og andre ligegyldigheder.
De lever sig ind i en kunstig verden, hvor alt synes at foregå i fantasibilleder og indbildte forestillinger. Man kan læse sig til disse forrykte manifester og slagordene ved at undersøge DDR regimet, Sovjet eller Cuba eller lytte til deres arbejdersange og taler.

Men de er også i indre konflikt, hvor andre negative karaktertræk slår igennem.
Selvhævdelsen og misundelsen. Jeg er bedre end andre, De skal ikke tro alle er lige med mig.
De viser sig i bizarre former hvor der fabrikeres statuer og laves kæmpebilleder af socialistlederen på samlebånd.
Kan man derved overvinde dem, der ved egne evner har skabt resultater, har man overgået denne. Som primitive indfødte der tror man kan fange og gøre sin fjendes sjæl til slave, og få hans styrke.
Man sidestiller det at tage goder fra andre, med det selv at have skabt goderne.

Prøv at holde dette her op mod Helle, Villy, Ole og hvad de hedder alle sammen.
Hvem er deres slaver?

Den socialistiske proces er dømt til at gå i stå, hvis der ikke hele tiden skaffes energi i form af udnyttelse af verden omkring en. Det sælges med udtrykket, solidaritet.
Ofte vil processen udvise uheldige tegn på fiasko, hvor tale om fornyelse bare er et instrument for at fastholde, de måske oprørske og ikke loyale undersåtter.
I de socialistiske diktaturer, har man afskaffet dette og kalder det istedet kontrarevolution, hvor der slås ned med mord på egne borgere (DDR)
I de vestlige demokratier, tager man afstand fra symboler som Marx, kommunisme, nationalisering, da vi er for oplyste og selvstændige.
Dog kan det dårligt skjules, systemet er og bliver ensrettet og betonsocialistisk.

Det praktiske resultat ses tydeligst hvor socialisme har haft monopol. Dårlige levevilkår og ufrihed. Ensretning, ingen privatskoler, ingen privathospitaler, ingen rige, ingen velstand.
I 1950erne erklærede sovjetlederen Khrutiof at inden for få år ville sovjetunionen passere USA i materiel velstand. Selvbedrag og bedrag går hånd i hånd med socialisme.

Socialisme betyder udnyttelse og udbytning af velstand Man æder sig ind på de dygtige og stræbsomme. opefter i fødekæden. Når man er kommet til vejs ende, begynder fattigdommen at brede sig nedefter. Bortset fra eliten, der nok skal sørge for sig selv, hvilket er den egentlige årsag til denne ideologi.
Når ikke alle kan være lige rige, vil alle være lige fattige.

Vi er ved det, der med et fremmedord kaldes oligarki, hvor der er en lille elite med Guccitasker og lejligheder på Tenerife. Den ægte socialist søger at leve konfortabelt uden ansvar og evner. Man opstiller regler nærmest som trossætninger, hvor andre skal tvinges til at tage ansvar for en selv, først og fremmest eliten naturligvis, samt en ineffektiv gruppe andre, hvor nogle af de beslaglagte goder tildeles undersåtterne.
Alt efter omstændighederne.
Derved bliver retten til at stille krav, det der skal være drivkraften i samfundet.
Det er selvfølgelig dømt til at mislykkes eller forfalde med mismod og grå hverdag.

Da resultaterne ikke bliver som lovet,har man brug for syndebukke. Det er "de andres" skyld, hver eneste fejl bliver vendt imod "de andre", og gode resultater bliver fornægtet. Hvis ventelister på hospitalerne bliver bragt ned, kaldes det en overbetalingsskandale, hvis en borgerlig modstander fortaler sig, og kalder en socialistisk folketingsmand, der selv har benyttet sig af et privathospital for minister, forlanger man straks denne borgerliges hoved på et fad.
Kan man anklage en borgerlig i skattefusk, ender denne i fængsel, medens de selv går fri.
En stribe socialdemokrater har haft råd til privathospital, her i  blandt Poul Nyrup.

En mand der sagde: (hold dig for næsen og læs højt)
"stuerene, det bliver i aldrig" om DF. Nu tales der om den næste regering skal være med Dansk Folkeparti.
Og denne Poul "uld i mund" gjorde man til stastminister.
Det var vist mindre klogt, at sætte et fjols til at lede landet.


I ved, alle er lige, men nogen er mere lige end andre. Socialisme er den mest uretfærdige menneskefjendske styreform verden nogensinde har set.
Det holder ofret i live men snylter på det hele livet.

Arbejdsgivere er syndebukke pr. deninition, da de generelt betragtes som fjender af socialisme. En ægte socialist vil give udtryk for, at strejke er i arbejdernes interesse, selvom disse naturligvis ingen interesse har i at lukke ned for deres eget levebrød.
Den ægte socialist vil siddestille det´, at man IKKE strejker med produktion og indtægt.
Hvad så når virksomhedsejerne strejker og flytter til Indien. Er det produktion og velstand.

De mindre dygtige vil tvinge de mere dygtige til at tænke for sig, arbejde for sig. Samt derefter tvinge dem  til accept af, det er en moralsk forpligtigelse at leve for andre, og først i sidste ende for sig selv.
Idealet vil være det endegyldige selvmord. Tanken om det, kaldtes sovjetmennesket.
Det kunstigt skabte uselviske menneske, der er uden vilje.
I modsætning hertil er menneskets naturlige drift. Jeg lever for mig selv, min frihed er ikke til salg. Kun dette menneske ejer noget af værdi, så kan kan give til andre.
Socialisten kan kun tage.

Da den overbeviste socialist baserer sig på undertrykkelse og selvhævdelse på andres bekostning, drejer det sig om at finde grupper der kan bruges, dels som gidsel, dels som underdanig klasse man foregiver at ville hjælpe, så verden kan se ens godhed og hjertelighed over for mindrebegunstigede.

Læg mærke til pensionister efterhånden er blevet unyttige for elitesocialisten, og man taler ikke så meget om dem mere. Pensionister er også blevet for velformulerede og finder sig ikke i hvad som helst, hvilket betyder de også stemmer borgerligt, forkert efter de rødes mening.

Der kom indvandringen fra mellemøsten som sendt fra himlen for de røde, som straks blev røde hallal-hippier.
Her var en gruppe der pr. definition burde være taknemmelige overfor socialisterne som havde reddet deres liv, for hvilket indvandrerne burde udvise evig taknemmmelighed.
Det hele serveres med tårepersende historier, for at socialisterne kan styrke sig med deres pyntede påfuglefjer-ego.
Se hvor god jeg er, jeg tager fra de rige og giver til de fattige. Robin Hood var en helt, der i historien blev hædret og vandt ære og titler.
Her er elitens ideal eventyr.

Sådan er det ikke gået, den højt besungne kulturberigelse er udeblevet. Hvis der er noget en socialist ikke vil, så er det at indrømme en fejl. Den skal helst vendes rundt så fejlen fremstår som fremsynet politik. Vi har brug for de fremmede som arbejdskraft. "de vil betale vor folkepension" sagde Mogens Lykketoft. Det holder han kæft med nu.
Er fejlen ikke til at vaske af, så gælder den gamle regel. "Det er de andres skyld" Var DDR ikke brudt sammen havde Ole Sohn aldrig i livet, skiftet sin kameleonfarve fra blodrød til rød.

Læg mærke til en speciel ting ved socialisten. Når de rødes mange planer løber af sporet og ikke virker, men det modsatte, prøver man først at sende sorteper videre til regeringen eller hvem der nu udses til syndebuk.
Det er de andres skyld!

Når metoden fejler og socialisten er trængt op i et hjørne, griber han til tiggerens offerrolle og faktisk trygler om, nogen vil gå i brechen for ham og om muligt rage kastanierne ud af ilden, helst ved at påtage sig skylden.

Læg mærke til det.
Da er det socialisterne bedende siger: Vi kunne ikke gøre for det.

De forventer på en måde, som et krav, at blive tilgivet.
En overbærenhed de absolut ikke viser andre.

Sovjetunionen brød sammen og hele ideologien ramlede da fundamentet for længst var smuldret væk af ødelæggere og snyltere.
Hvergang Helle T taler om hvor dygtige de er til at drive et samfund, lede og fordele goderne, bør man tænke på hvad deres reelle motiv er.
Magtbegær og udnyttelse til egen fordel.Det kommer før alt andet.

Efter valget har vi ganske givet en rød regering, medmindre der sker et mirakel.
Socialister ønsker ufortjente goder, så lyset vil blive brændt i begge ender. Happy days are here again.
Ingen tvivl om der på overfladen vil være guld og grønne skove. Kontokortet vil blive brugt flittigt,og overtrukket, lige som i Ankers dage, ned i afgrunden. men husk det var på 1. klasse. Indtil de borgerlige tager over igen.

De egentlige problemer vil ikke blive løst med en rød regering. Børnene vil stadig ikke kunne læse. Ventelisterne vil stige igen.
Der er nemlig ikke noget nyt under solen.
Arbejdsløsheden vil ikke falde.

Paradoksalt nok, vil det være en fordel hvis de røde vinder med overbevisning. Anskuelsesundervisningen i fiaskoen vil være overvældende tydelig. Socialisme medfører altid ufrihed, undertrykkelse og menneskelig fornedrelse. I praksis vil skatterne stige, og din ferie på costa del solskin, udnyttes af en anden, der tager til mellemøsten.
Husk hans trang er større end din.

Det var mine tanker omkring al den røde propaganda man kan læse om på debatten.
Det er ikke andet end luftkasteller og fatamorgana om velfærdssamfund og eventyr om tusind og en nats folk, der overtager vort land lidt efter lidt.5
Samfund- & Kultur / Sv: Når man kigger i politiets døgnrapporter ...
« Dato: Marts 10, 2019, 08:03:16 pm »
Seføli´ refererede du til Lars(løgner)Hedegård - han er virkElig også en man kan stole på,  NOT! :girl_sad:


Nu er Lars Hedegård jo gammel socialist !
På den anden side må det være troværdigt, når en sådan erkender de faktiske forhold.
Læser man den såkaldte "dreammodel" er det tydeligt mange udgifter til indvandrere, som hospitaler, fængsler, udvidelse af veje, boligområder m.v. ikke medregnes i udgifter, som af mange er anslået til 100+ milliarder.

Om løgn og sandhed.
Præsidenten i Venezuela påstår befolkningen har det godt og ikke mangler noget, ligesom alle socialistlande påstår.
Hvordan kan det så være 15 personer i Venezuela er afgået ved døden, fordi alting sejler i det land. Hvorfor flygter folk i millionvis fra "lykkeland"

Konklusionen er den indlysende at socialister er de, der for alvor lyver om deres utopiske fantasier.

Nu skal vi snart ha' havestolen frem. Glæder du dig ikke?Kan du forklare - uden at lyve - hvad du mener med den havestol ?

6
Samfund- & Kultur / Sv: Når man kigger i politiets døgnrapporter ...
« Dato: Marts 10, 2019, 03:04:47 pm »
Seføli´ refererede du til Lars(løgner)Hedegård - han er virkElig også en man kan stole på,  NOT! :girl_sad:


Nu er Lars Hedegård jo gammel socialist !
På den anden side må det være troværdigt, når en sådan erkender de faktiske forhold.
Læser man den såkaldte "dreammodel" er det tydeligt mange udgifter til indvandrere, som hospitaler, fængsler, udvidelse af veje, boligområder m.v. ikke medregnes i udgifter, som af mange er anslået til 100+ milliarder.

Om løgn og sandhed.
Præsidenten i Venezuela påstår befolkningen har det godt og ikke mangler noget, ligesom alle socialistlande påstår.
Hvordan kan det så være 15 personer i Venezuela er afgået ved døden, fordi alting sejler i det land. Hvorfor flygter folk i millionvis fra "lykkeland"

Konklusionen er den indlysende at socialister er de, der for alvor lyver om deres utopiske fantasier.

7
Uniformer !


Det er set før.Muslim waffen SS

8
Samfund- & Kultur / Sv: Hvorfor styrkes sikkerheden omkring to ministre nu?
« Dato: Februar 25, 2019, 11:26:26 am »
Det handler om muhammedanere, som alle er klar over. Selv Tigermanden.

9
Fri Debat / Sv: Var det forkert at irettesætte Dragsted i folketinget?
« Dato: Februar 25, 2019, 11:24:58 am »
Kan man sige det værste er, Dragsted og co. ikke fatter hvad deres forskruede opførsel går ud på.

10
Samfund- & Kultur / Sv: Kan I forestille jer et Islamisk danmark?
« Dato: Februar 22, 2019, 10:00:22 am »
Er der bare et land i verden med en stor muhammedansk befolkningsgruppe hvor de ikke har begået vold. Det er der som bekendt ikke.

Tigermandens udtalelse:
"Det er en slags paradisisk tilstand, hvor mennesket virkelig kan opfylde sit potentiale."

Er det rene glade vanvid. Da det varer nogen tid endnu inden Danmark er et muhammedansk helvede, begriber jeg ikke tigermanden, ikke for længst er emigreret til de "paradisiske tilstande"
Der er nok at vælge imellem, hvilket får en til at tænke over de muhammedanere der "flygter" ikke også vælger et andet muhammedansk land med paradisiske tilstande.

Der har været en afstemning om danskerne vil have islamiske krigere retur til Danmark.
65% siger bestemt nej. Der er beklageligvis 35% der ikke er for kloge.
Hvis disse voldelige mordere vil retur, hvilket motiv har de så for at komme til et land de afskyr ?

11
Politik / Sv: Livslang skattefrihed til kvinder med 4 børn eller mere ?
« Dato: Februar 11, 2019, 09:54:19 pm »
Det er ikke underligt, at det lige er Orban, du har et godt øje til. Ungarn burde løse de egentlige problemer, inden de kommer med populistiske forslag.

https://www.bt.dk/udland/haard-kritik-af-orban-ungarn-er-ikke-laengere-frit

Menneskerettighedsgruppen Freedom House siger i en ny rapport, at Ungarn ikke længere er et frit land. Kritikken bunder i indgreb foretaget af premierminister Viktor Orbán og hans nationalistiske parti, Fidesz.

- Fortsatte angreb på medier og demokratiet betyder, at Ungarn i dag kun er delvist frit. Angrebene påvirker medier, religiøse grupper, akademikere. private organisationer, retssystemet og den private sektor, hedder det i den årlige rapport "Freedom in the World 2019" fra Freedom House.
Jeg bed mærke i dette:
"Freedom House siger i en ny rapport, at Ungarn ikke længere er et frit land"

Pudsigt - i andre sammenhænge har socialisterne påstået, Cuba - Sovjet- østblokken osv.- var frie lande.

 :dash2:


Danmark er heller ikke et frit land. Vi er plaget af alverdens nassere der ved ved at omdanne landet og udplyndre det.

Hvilken frihed har kvinder til, at gå alene om aftenen ?

Tænk på 2 scenarier.
Et hvor en ung pige om aftenen i mørke møder 6 tyske soldater under anden verdenskrig.
Og et hvor en ung pige om aftenen i mørke møder 6 muhammedanere.

Hvad får det folk til straks at tænke på. Med rette ?
Lad os se hvilke tåbelige svar socialisterne kommer med.

12
Politik / Sv: S spænder ben for forbud mod shariatørklæder i skolerne
« Dato: Februar 01, 2019, 07:13:56 pm »
Om det så gjaldt dit liv, kan du og dine røde venner ikke komme med et intelligent svar.

Hamsteren er død, men hjulet kører endnu.Der kan du selv se.
 :hyper:

13
Politik / Sv: S spænder ben for forbud mod shariatørklæder i skolerne
« Dato: Februar 01, 2019, 03:49:24 pm »
Fordi Liberal Alliance, Venstre og Konservative konstant sparer penge på Pleje-området.

Opgiv Anti-rød. Det har han fået at vide så mange gange. Alligevel plaprer han videre. Hamsteren er død, men hjulet kører endnu.


Om det så gjaldt dit liv, kan du og dine røde venner ikke komme med et intelligent svar.


14
Politik / Sv: S spænder ben for forbud mod shariatørklæder i skolerne
« Dato: Februar 01, 2019, 11:37:15 am »
Jeg vil gerne høre alle venligboere og/eller socialister, om vi ville have været fri for alle de pinagtige situationer der opstår uafbrudt, med kvinder og alle de muhammedanske æresmord og klanfamilie-
middelalderlige ritualer der kommer af den overtro de praktiserer.

Hvis vi i 1983 havde valgt en anti-rød politik, ville vi så ikke være sluppet for al den nedbrydende snak og sparet i hundredvis af milliarder af kroner der kunne bruges på vore egne borgere.

Fik vi mere fredelige tilstande og blev vor kultur mere åndrig med kvalitets civilisation ?


Præcis som forventet klapper de røde i, når de er malet op i et hjørne, og giver ikke er svar.
Det er almindelig praksis de aldrig vil komme med en indrømmelse.

Hvorfor tror i plejehjem er utidssvarende og nogen steder de rene brandfælder?

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/13-gange-stoerre-risiko-doe-i-en-brand-paa-et-plejehjem
Mindst 34 er omkommet i brand på plejehjem siden 2014
Omkring hver tiende dødsbrand sker på et af landets plejehjem, viser nye tal. Rygning er en af risikofaktorerne.


https://www.avisen.dk/einar-er-92-og-naesten-blind-maa-ikke-komme-paa-plej_533885.aspx
Einar er 92 og næsten blind: Må ikke komme på plejehjem

Hvis udgiften til muhammedanere er 33 miiliarder om året (hvilket er alt for lidt i praksis)
Så er der brugt 330 milliarder kroner på kun 10 år.  Tænk lige over det.
Hvor meget kunne vi have forbedret plejehjemme ? Og andet.

Der er snart valg.

15
Fra mig til dig / Sv: Til eftertanke
« Dato: Januar 25, 2019, 05:55:40 pm »
Unægtelig en pessimistisk konklusion, men jeg ser mange rigtige påpegninger i din skitsering af alt det skidt og fordærv, venstreorienterethed medfører.

Jeg kunne tænke mig at spørge: Bunder dit farvel også i, at ungdommen anno 2019 virker passive med hensyn til modstand mod islamiseringen? På trods af, at den i høj grad vil gå ud over dem og deres fremtid.


Ja det er nok ikke forkert.
Egentligt har jeg tænkt mere over et flertal af danskerne gerne vil af med muhammedanere og andre kriminelle. De er desværre alt for passive, og præget af vanetænkning og ligger under for den massive propaganda de elektroniske medier vælter ud som en konstant flodbølge.

Hvis vi skal have en chance bør højrefløjen tage sig meget mere sammen.
Sider: [1] 2 3 ... 147