Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - Allah ved bedst

Sider: [1] 2 3 ... 8
1
Fri Debat / Profeten Muhammeds afskedsprædiken
« Dato: I dag ved 01:12:31 pm »
Få måneder før sin død holdt Profeten Muhammad – under sin sidste valfart til Mekka i år 632 – på Arafat-Sletten sin sidste prædiken (khutba ul-wada) for sin menighed.

“Oh I mennesker! Lyt til mine ord, for jeg ved ikke, om jeg vil mødes med jer igen på dette sted. Oh I mennesker! Jeres blod og jeres ejendom er hellige – indtil I skal møde jeres Herre – ligesom også denne dag og denne måned er hellige.

I vil møde jeres Herre, og Han vil udspørge jer om jeres gerninger – det har jeg kundgjort for jer. Den, der besidder betroet gods, skal levere det tilbage til den, der har betroet ham det. Alle renter er ophævet; men jeres kapital tilhører jer. Behandl ikke andre uretfærdigt – og I vil ikke blive behandlet uretfærdigt. Gud har besluttet, at der ikke skal findes renter, og Abbâs ibn Abd-al-Muttalibs renter er fuldstændig ophævet.

Oh I mennesker! Satan har opgivet håbet om nogensinde igen at blive tilbedt i jeres land; men han vil også være tilfreds, om I stadig følger ham i sådanne gerninger, som I finder bagatelagtige. Så tag jer i agt for ham i jeres tro!

Oh I mennesker! Det er visselig ugudeligt at indføje en skudmåned. Derved bliver hedningene vildledt endnu mere. I et (skud)år erklærer de den (muharram) for verdslig, og i et (normal)år erklærer de den for hellig. For at nå op på det antal måneder, som Gud har gjort hellige, verdsliggør de, hvad Gud har helliggjort (muharram). (9:37)

Tiden har sluttet sit kredsløb og er således nøjagtig som da Gud skabte himlene og jorden. Antallet af måneder er tolv. Deraf er fire hellige – tre på hinanden følgende og radjab mellem djumâd ut-thani og sha’ban.
Oh I mennesker!  I har rettigheder over for jeres kvinder, og de har rettigheder over for jer. Jeres ret består i, at de ikke besudler jeres seng og ikke åbenlyst begår ægteskabsbrud. Hvis de gør det, har Gud tilladt jer at revse dem; men ikke for heftigt. Afholder de sig fra disse handlinger, da underhold dem som det sig hør og bør. Tag jer godt af jeres kvinder, for de er i jeres varetægt! Gud har betroet dem til jer, og Han har tilladt dem for jer. Så forstå mine ord, oh I mennesker! Jeg har meddelt jer dette.

Jeg har efterladt jer noget, så I aldrig mere vil fare vild, hvis I holder jer til det: Guds Bog og Hans profets eksempel. Oh I mennesker! Lyt til mig og forstå mine ord. Vid, at enhver muslim er jeres bror, og at alle muslimer er brødre. Ingen må tage noget fra sin bror, som denne ikke gerne vil give ham. Vær ikke uretfærdige over for jer selv. Oh Gud! Har jeg nu meddelt alt?”

Menneskemængden råbte: “Oh Gud, ja!” Hvorefter Profeten sagde: “Oh Gud, vær Du mit vidne.” Og han sluttede med at recitere følgende åbenbaring:

”I, der tror (mu’min) … På denne dag har Jeg fuldkommengjort jeres livsforståelse (din) for jer og har fuldbyrdet Min nåde over jer. Og Jeg finder velbehag i gudhengivelsen (al-islam) som jeres livsforståelse (din)” (5:3).

Profeten drog herefter tilbage til Medina, hvor han døde nogle få måneder senere.

R.I.P.

 :heart2:
2
Fri Debat / ALLAH ER STOR
« Dato: November 25, 2019, 01:00:47 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=U-LT1jtmX6Q

Islam er  :heart2: :heart2: :heart2:

Et liv uden ALLAH er intet liv.

 :heart: :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart: :heart:

                             :Cherna_29: :JC_doubleup:


3
Fri Debat / Der er nogle vigtige grundregler, som enhver muslim skal tro på.
« Dato: November 22, 2019, 12:52:29 pm »
Allah siger i Sura 35 ayat 15: Åh I mennesker! Det er jer, som har brug for Allah, men Allah er rig (har ikke brug for noget), og al pris værdig.

Det første en muslim bevidner, er troen på Allah, den eneste Gud og Almægtige Skaber.

As’shadu an’ la illaha il Allah
Allah (swt) har givet os Islam, og fortalt os, hvordan vi skal tilbede Ham, for at få al den dejlige velsignelse og belønning, som vil føre til paradiset insha’Allah.
Islam er det sidste Budskab, som er nedskrevet i Koranen.

Koranen er også den sidste bog fra Allah. I Koranen kan vi læse om, hvordan Allah vil have, at vi skal leve i denne verden.

Allah er det arabiske ord for Gud. I Danmark sige man Gud, men alle muslimer i verden kalder Gud for Allah.

Allah siger i Koranen, at Hans navn er Allah. Fra Koranen og profeten Muhammads Sunnah kender vi 99 navne på Allah.

Allah er den eneste Gud, der findes. Han har skabt alt det, vi kender, og alt det, vi ikke kender.

Vi beder til Allah, vi elsker Allah, for Allah elsker os. Vi vil gerne gøre det, som Allah siger, vi skal gøre, for Allah kender os bedst og ved hvad vi har brug for.

 :heart2: :heart2: :heart2:

Som vi har læst, har Allah (swt) ikke brug for os. Han er helt uafhængig af alt og alle. Allah (swt) har ikke brug for nogen hjælpere. Han er den, der ser alt, hører alt, ved alt og kan alt. Der er intet i hele universet, der ligner Allah (swt).

Der er ingen mennesker, der har set Allah (swt). Og vi må ikke forestille os, hvordan Allah (swt) ser ud. Men Allah har lovet, at de mennesker, der kommer i Paradiset skal se Ham.

Allah (swt) er god og kærlig, og giver os, hvad vi har brug for. Allah hører os altid, når vi beder til Ham om hjælp. Og Han passer på os.

Allah siger i Sura 2 ayat 186; Og når min tjener spørger dig (Muhammad) om Mig, så sig Jeg er virkelig nær ham. Jeg hører ham, når han kalder på Mig. Så lad dem adlyde Mig og tro på Mig, så de må blive retledet.

Allah er den Største og Mægtigste. Han har skabt alle ting – og selvfølgelig også alle mennesker. Allah har givet os love og regler at leve efter.

Hvis vi ikke havde nogen regler, ville det være svært for os at finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og måske ville de onde få al magten, hvis ikke Allah (swt) og profeterne, havde lært os den rigtige og gode opførsel.

 :heart2: :heart2:  ALLAH   :heart2: :heart2:

Allah er den mest Tilgivende. I Koranen lover Allah (swt), at vi kan få tilgivelse for alt, hvis Allah vil, når vi ikke tror på andre guder end Ham.

I Sura 112, siger Allah: Sig, Han er Allah den Eneste, Allah den Evige Uafhængige. Han avler ikke (børn), og Han er heller ikke (Selv) født. Og ingen er ligesom Ham.

Det er da meget klart og tydeligt, at vi kun skal tro på den Eneste Gud – Allah.

Allah fortæller os i Sura 112, at Han ikke er far eller mor til noget menneske. Allah er slet ikke et menneske som vi. Allah siger også, at Han ikke er født. Det er kun skabninger som os og dyrene, der bliver født. 

Uthman (raa) fortalte, at Muhammad (saws) sagde: ”Den person, som dør og er overbevist om, at der kun findes én Gud, Allah, vil komme i Paradiset.” (Muslim)

Allah (swt) har altid eksisteret. Før alt andet fandtes i verden, ja i hele universet, var Allah der allerede.

Alt, hvad vi kender i verden, vil en dag dø og forsvinde, kun Allah (swt) vil være tilbage, for at vække os op til et nyt liv.


 :heart: :heart: :heart: :heart:   ALLAH    :heart: :heart: :heart: :heart:
                                  :Cherna_29:

4
Fri Debat / Islam = Fred
« Dato: November 15, 2019, 07:58:36 am »
Når en muslimsk hær ankommer til fjendens territorium, bør den ikke forårsage terror i befolkningen. Den generelle befolkning bør ikke blive skadet. (Muslim). Selv under fjendtligheder bør asyl gives til enhver fra den krigsførende part, der ønsker at blive bekendt med islam. Selv hvis nogen efter at have hørt islams budskab foretrækker at vende tilbage til de vantro, er troende ansvarlige for at føre dem til et sikkert miljø. Vi læser i Koranen. ”Og hvis en af ​​afgudsdyrkere søger beskyttelse fra dig, skal du give ham beskyttelse, indtil han har hørt Allahs ord, og (alligevel vil han vende tilbage), før han ser ham til sin sikre bopæl. Så det være sig, fordi de er et folk, der ikke har viden. ”(Koranen, 9: 6). Baseret på dette vers og mange andre er det klart for os, at der ikke er nogen dødsstraf for frafald i islam,
 
Fra Koranens lære og profeten Muhammeds skik er det klart, at Islam ikke tilskynder til krig. Tværtimod søger Islam at forhindre krig og dens konsekvenser. Disse principper er ikke kun formaninger eller regler, der kun er til dekoration. Disse blev praktiseret af profeten selv og de første kalifer. Dette er kendsgerninger, som ingen kritikere kan modbevise. Endelig kan vi igen henvise til Koranen, der siger:

"Der er ingen tvang i religion, for sandheden er helt sikkert let at skelne fra løgnen ..." (Koranen, 2: 257)


 :heart2: :heart2: :heart2:  ALLAH   :heart2: :heart2: :heart2:
                    :Cherna_29:

5
Fri Debat / Profeten Muhammeds venlighed - smukt som altid
« Dato: November 06, 2019, 12:57:15 pm »
Profeten Muhammed lærte sit folk kærlighed, venlighed og medfølelse og blev set for at være den mest kærlige, venlige og medfølende af dem alle. Koranen nævner sin venlige og blide opførsel i disse ord: "O Allahs sendebud! Det er en stor nåde fra Gud, at du er blid og venlig over for dem; for hvis du havde været hård og hårdhjertet, ville de alle have brudt væk fra dig ”(Koranen 3: 159 ).

Der er mange tilfælde, der viser hans venlighed og mildhed, især over for de svage og de fattige. Anas, der var hans hjælper, sagde: "Jeg tjente Allahs Messenger i ti år, og han sagde aldrig til mig, 'Skam' eller 'Hvorfor gjorde du sådan-og-sådan-en ting?' eller 'Hvorfor gjorde du ikke sådan en sådan ting?' "(Bukhari, 2038).

En gang sagde han til sin kone: "0 'A'ishah! Forlad aldrig en trængende mand fra din dør tomhendt. 0' A'ishah! Elsk de fattige; før dem tæt på dig, og Gud vil bringe dig nær til ham på opstandelsens dag ". Han gik også meget videre med at sige: "Søg mig blandt dine svage, for du får hjælp, eller du får kun hjælp på grund af dine svage tilstedeværelse". (Rahman, Encyclopedia of Seerah, VOL. VIII, s. 151) Gud den almægtige er venlig, og profeten efterlignede Allahs eksempel i dets perfektion ved at vise venlighed over for hans tjenere og alle skabninger uden hensyntagen til deres tro, farve eller nationalitet. Profeten sagde: "Gud er venlig og kan lide venlighed i alle ting" (Bukhari, 6601).

Hans hjerte var ondt i ham efter den korrupte tilstand af hans kolleger i Mekka og deres afvisning af en Gud. Den Hellige Koran vidner om det med disse ord: "0 Muhammed, du vil måske fortære dig selv med sorg, fordi folket ikke tror" (Koranen 26: 3 ) . I Surah Kahf læser vi: "Nå, 0 Muhammed, det kan være, at du dræber dig selv for deres skyld af sorg, hvis de ikke tror på denne meddelelse." (Koranen 18: 6 ) . Og Surah Fatir siger: " Så lad ikke dit liv fortæres i sorg for deres skyld." (Koranen 35: 8 ).

Han interesserede sig meget for alle menneskers velfærd og havde stor medfølelse med mennesker i problemer. Profeten Muhammed efterlignede egenskaberne ved Gud par excellence og oversatte dem til praksis i den højest mulige form for mennesket. Venlighed er en egenskab af Allah, som ikke har nogen grænser. Det er omfattende og omfatter alle ting og alle væsener uden forskelsbehandling. På samme måde var profetens venlighed. Han udvidede det til alle væsener, både levende og livløse og gav gavn af alle uden mål. Koranens ord for profetens venlighed, ra'ufun rahirn (Koranen 9: 128) er meget intensive og omfattende i mening og formidler den sande natur og omfang af profetens venlighed til mennesker. Profeten sagde: "En af de bedste godhedshandlinger er, at en mand behandler sine fædres venner på en venlig måde, efter at han er rejst" (Abu dawud, 5123)

Spørgsmålet om at behandle venner godt blev også udvidet til også at omfatte forhold: ”Den, der ønsker at få hans bestemmelse udvidet og hans levetid forlænget, skulle behandle sine pårørende godt” (Bukhari, 5985). Han understregede denne sag, fordi han dybt indeholdt den opfattelse, at "Kun venlighed forlænger livet, og en person fratages bestemmelser for de fejl, han begår" (Ibn Majah). Bahz b. Hakim sagde på sin fars myndighed, at hans bedstefar fortalte ham, at han havde bedt Allahs Sendebud til hvem han skulle udvise venlighed, og at profeten havde svaret: "Din mor." Han spurgte, hvem der kom næste, og han svarede: "Din mor." Han spurgte, hvem der kom næste, og han svarede for tredje gang: "Din mor." Han spurgte igen, hvem der kom næste, og han svarede: "Din far,Behandl kvinder venligt, da de er dine hjælpere; . . . du har dine rettigheder på dine hustruer, og de har deres rettigheder mod dig. Din ret er, at de ikke tillader nogen, du ikke kan lide, at komme ind i din seng eller dit hjem, og deres ret er, at du skal behandle dem godt. (fra profetens farvelprædiken)

En gang klagede et antal kvinder til profetens hustruer over deres mishandling af deres mænd. Da han hørte om dette, sagde profeten: "Sådanne personer blandt jer er ikke gode personer." (Abu Dawud, 1834). Denne fordømmelse fra profeten selv var en indikation af, at ingen vil blive accepteret for Gud, som, mens han var på jorden, besluttede at være uvenlig overfor kvinder. En anden person sagde til profeten: "0 Allahs sendebud! Mine slægtninge er sådan, at selvom jeg samarbejder med dem, afskårer de mig; jeg er venlig mod dem, men de behandler mig dårligt." Profeten sagde dette som svar: "Så længe du fortsætter som du er, vil Gud altid hjælpe dig, og han vil beskytte dig mod deres ondskab" (Muslim, 4640).Dette var ikke kun en måde at bringe trøst i sindet på den bekymrede person, men en af ​​profetens kommunikative teknikker til at forsikre, hvem der nogensinde befandt sig i denne situation for at se op til Gud for at blive trøstet og beskyttet. Så det var meningsløst at prædike hævn til denne type mennesker, der lider af denne lignende skæbne. Faktisk var profeten Muhammed intet mindre end en kompetent rådgiver.

Han rådgav altid folk om at være godhjertede uanset deres køn, alder eller køn. En gang Asma binder Abu Bakrs mor, der stadig var en vantro, og så hende i Madinah. Hun fortalte dette til profeten og sagde: "Min mor er kommet for at se mig, og hun forventer noget fra mig. Må jeg forpligte hende?" Profeten sagde: "Ja, vær venlig mod din mor" (muslim, 2195). Denne holdning fra profeten blev ligeledes udvidet til Zainab as-Saqafia, kona til Abdullah ibn Mas'ud og en Ansari-kvinde. Hun gik for at se profeten og spørge, om det ville være en velgørenhedsorganisation, hvis de tilbragte noget på deres mænd og på de forældreløse børn under deres pleje. Profeten sagde: "De vil få en dobbelt belønning, den ene for venlighed over for deres slægtninge og den anden til velgørenhed" (Bukhari, 1466).

er er mange Ahadith om hans venlighed overfor dyr, fugle og insekter: "Gud foreskrev venlighed over for alting; så når du slagter et dyr, skal du slagte det godt; når du ofrer, gør dit offer godt. Og lad enhver skærpe sit våben og gøre det let for hans ofrede dyr ”(muslim, 5055). Han afgav denne form for erklæring for at demonstrere sin kærlighed til både mennesker og dyr. I det væsentlige viste profeten Muhammad lige sine tilhængere, at også han føler smerter.

  :heart2: :heart2: :heart2:

ALLAH er stor.
       :heart2:
      :Cherna_29:

6
Fri Debat / Anklageren skrev : Jeg elsker Islam
« Dato: Oktober 16, 2019, 12:49:27 pm »
Jeg er en kristen mand, der er forelsket i en muslimsk pige.
Vi har altid været gode venner og gået til det samme hul i Nuuk.
Vores følelser for hinanden ændrede sig til kærlighed, men vi ønsker ikke at vende tilbage. Jeg vil gerne gifte sig med hende, da hun er en vidunderlig person, venlig, kærlig, intelligent og from.
Jeg elsker hende så meget, at jeg er villig til at omfavne islam, en religion, der altid har fascineret mig.
Hvordan kan jeg gøre noget ved det?
Jeg vil acceptere alle grundlæggende aspekter af islam og forblive tro mod Allah og min kone til at være.
Vær venlig at lede mig, jeg ved, at islam byder folk velkommen i dens fold.

At komme ind i Islam er meget enkelt og er slet ikke kompliceret. Alt hvad du skal gøre er at udtale Shahaadatayn (dobbelt tro-erklæring), som er nøglen til islam og resumé og fundament for troen. Så sig: Ashhadu an laa ilaaha ill-Allaah wa ashhadu anna Muhammadan Rasool-Allaah (jeg vidner om, at der ikke er nogen gud undtagen Allaah og jeg vidner om, at Muhammad er Allahs sendebud), så ghusl (fuld ablusion, vaske din hele kroppen) med den hensigt at rense dig selv for bøn og praktisere alle islam ritualer, hvoraf den største er bøn, som forbinder en person med sin Herre.

Du siger ”Vi har altid været gode venner ...

Bemærk, at et af de grundlæggende mål for islamisk sharee'ah er at bevare folks ære. Islam har tiltrådt mange forordninger for at nå dette grundlæggende mål, hvoraf det ene er forbuddet mod fri blanding mellem mænd og kvinder, selv på de edleste steder og når de søger det højeste mål. En af islams lære er, at mænd skal adskilles fra kvinder i moskeen. Muslim fortællede i sin Saheeh (440) fra Abu Hurayrah (må Allaah være tilfreds med ham) om, at Allahs Sendebud (fred og velsignelser fra Allah var over ham) sagde: ”De bedste rækker for mænd er dem foran og de værste er de bagerst, og de bedste rækker for kvinder er dem bagpå, og de værste er dem foran. ”

Al-Nawawi sagde i Sharh Muslim (4/159): Hvad menes med de værste rækker for mænd og kvinder er dem, der giver mindre belønning, er lavere i status og længst fjernet fra at nå målene om sharee'ah. De bedste rækker er det modsatte af det. De bedste rækker for kvinder, der deltager i bønner med mænd, er de sidste rækker, fordi de er længere væk fra at blande sig med mænd, se dem og blive tiltrukket af dem, når de ser deres bevægelser, hører deres ord og så videre. De forreste rækker kritiseres af de modsatte grunde.

Jeg beder Allaah om at åbne dit hjerte for denne religion og hjælpe dig med at komme ind i den.
Det vil utvivlsomt være gode nyheder for den muslimske kvinde, som du skal gifte dig med, fordi hun ved, at hun ikke kan gifte sig med dig, før du bliver muslim, hvilket også er verdens lov.

Må Allah sende velsignelser og fred over vores profet Muhammed og hele hans familie og ledsagere.

 :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:
                       :Cherna_29: :aww:
7
Fri Debat / Abiy Ahmed modtager Nobels Fredspris
« Dato: Oktober 12, 2019, 12:35:36 pm »
https://nyheder.tv2.dk/udland/2019-10-11-abiy-ahmed-modtager-nobels-fredspris

Dette er historisk bevis på at Islam er fredens religion.

 :heart2:  ISLAM   :heart2:

          :Cherna_29:

8
Fri Debat / Al-salah
« Dato: Oktober 11, 2019, 12:53:54 pm »
De fem daglige bønner fra fredagsbønnen indtil næste fredag er som en soning for alle de synder, der er begået i denne periode, så længe man ikke har begået store synder.

At dække sin nøgenhed med en Burka.

På stedet, hvor man beder, er rent og hvor du ikke blive forstyrret, eller er til gene for andre


Sikre sig at tiden for den pågældende bøn er indtrådt.

Herefter må du ikke tænke på andre eller andet end Allah.

Du må ikke spise, drikke eller tykke noget under bønnen og gøre heller ikke andre bevægelser end dem der indgår salah

Stå med ansigtet og front mod qibla.

 :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:
                          :Cherna_29:
9
Fri Debat / Ishq : Kærlighed og lidenskab
« Dato: Oktober 10, 2019, 12:52:52 pm »
At elske profeten (fred og velsignelser være over ham) er en medfødt følelse, der findes i hjertet af enhver muslim.
Det er betingelsen for en troendes fuldstændige sunde tro. Profeten (fred og velsignelser være over ham) sagde: ”Ingen af ​​jer tror virkelig, før jeg er kærere for ham end hans far, hans barn og hele menneskeheden.” [Bukhari og muslim]

Ordet kærlighed (mahabbah) betyder en naturlig tilbøjelighed til nogen eller noget. På arabisk betyder ordet ('Ishq) intens kærlighed til nogen eller noget. Udtrykket ('Ishq) har forskellige nuancer af betydninger. Det henviser til den stærke kærlighed og bånd mellem en mand og en kvinde, og det betegner stor kærlighed og tilknytning generelt. I tilfælde af profeten betyder ('Ishq) intens kærlighed og tilknytning til ham. Denne grad af stor kærlighed er høj over enhver materialistisk verdenslyst. Det er en ren kærlighed til den elskede profet, der når de yderste grader af sublimitet.

I ovennævnte hadith er kærlighed af tre typer. Den første grad er taknemmelighed og respekt som kærlighed til ens forældre; den anden er barmhjertighed og beskyttelse som kærlighed til ens børn, og den tredje er venlighed som kærlighed til hele menneskeheden. Vores kærlighed til profeten (pbuh) udmærker sig og står højt over alle disse grader af kærlighed. Dette kaldes ('Ishq) på arabisk. Vores mester, profet og messenger Muhammad (fred og velsignelser være over ham) er skabelsens krone og vores hjerter og sjæle perle.

ALLAH er stor.

        :heart2:


Uden ALLAH vil jeg være død.

 :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:
                          :Cherna_29:

10
Fri Debat / Islam repræsenterer toppen af ​​religiøs udvikling
« Dato: Oktober 03, 2019, 12:55:29 pm »
Islam, et navn, som Allah har givet denne religion ( Koranen 5: 4 ), er et arabisk ord, der bogstaveligt talt betyder lydighed og fred. ISLAM stammer fra den arabiske rod ”SALEMA”: fred, renhed, underkastelse og lydighed.
Så 'Islam' ville betyde stien for dem, der er lydige mod Allah, og som etablerer fred med ham og hans skabninger.
Dets tilhængere kaldes muslimer.


 :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:

                           :Cherna_29:

11
 I sig selv er det hverken godt eller dårligt, medmindre den, der bruger dette ord, har til hensigt at det betyder noget, og medmindre vi ser konsekvenserne af handlingerne baseret på det. Den, der siger, at terrorisme ( irhaab ) i islam er synonymt med drab, tager fejl, fordi ordets sproglige betydning ikke afspejler det. Terrorisme henviser til bange, ikke at dræbe i sig selv. Med hensyn til arabisk brug vises ord, der stammer fra den samme rod som irhaab (terrorisme) i Koranen, hvor vores Herre, må han blive ophøjet, instruerer os til at frygte ham, som i verset (fortolkning af betydningen): " og frygt [kun] Mig [wa iyyaaya farhaboon] ”[al-Baqarah 2:40]. Han har også befalet os at forberede os på at møde den fjende, som vi forventer komplott mod os og planlægger at føre krig mod os. Denne forberedelse er beregnet til at skræmme (eller skræmme) fjenden, så vi ikke bliver let bytte for ham. Dette fremgår tydeligt i det vers, hvor Allah, må han ophøjes, siger (fortolkning af betydningen):

 Og forbered dig imod dem, hvad du er i stand til magt og krigshuggere, hvormed du kan skræmme Allahs fjende og din fjende og andre ud over dem, som du ikke kender [men] hvem Allah kender "

[al-Anfaal 8:60] .

De uretfærdige kolonialistiske stater bruger dette ord i forbindelse med islam og har til hensigt at fordreje dets image for alle menneskers øjne. Derfor oprettede de konferencer og holdt seminarer og etablerede forskningsinstitutter i navnet til bekæmpelse af terrorisme, men i alle disse bestræbelser var der overhovedet ingen diskussioner om disse kriminelle kolonialistiske stater, der undertrykker de svage muslimer, såsom hinduerne og deres terrorisering af muslimer i Kashmir eller russerne og deres terrorisering af muslimer i Tjetjenien eller amerikanerne og deres terrorisering af muslimer i Irak og Afghanistan, og zionisterne og deres terrorisering af muslimer i Palæstina. Nogle naive muslimer er begyndt at bruge dette ord til at beskrive enhver, de vil kæmpe for, og udsætte folk for ham. De har muligvis ret i at beskrive en bestemt gruppe muslimer som terrorister,

Allahs afgørelser og lære blev ordineret af Allah med det formål at beskytte muslimens ære, liv og rigdom. Til dette formål forbyder Islam drab, tyveri, zina (ulovlig sex) og bagvaskelse og har ordineret alvorlige straffe for enhver, der begår disse forbrydelser. Straffen kan gå så langt som henrettelsen - som i tilfældet med den tidligere gift Zaani (udøver) - for at beskytte folks ære.

Der er en streng straf for en, der terroriserer og skræmmer mennesker, såsom bander af banditter på motorveje og dem, der gør lignende gerninger i byen. Det er dem, der bestræber sig på at sprede ondskab og korruption på jorden. Allah har foreskrevet de strengeste straffe for dem for at afværge deres onde og beskytte folks rigdom, liv og ære. Allah, må han blive ophøjet siger (fortolkning af betydningen):

”Straffen for dem, der fører krig mod Allah og hans sendebud og stræber på jorden [for at forårsage] korruption, er faktisk ikke andet end at de bliver dræbt eller korsfæstet, eller at deres hænder og fødder afskæres fra modsatte sider eller at de blive eksileret fra landet. Det er for dem en skændsel i denne verden; og for dem i det hinsidige er en stor straf ”

[al-Maaida 5: 33] .

Faktisk gik Islam endnu længere, da det forbyder muslimen at skræmme sin bror, selv i spøg. Det blev fortalt fra as-Saa'ib ibn Yazeed, at han hørte Allahs Sendebud (Allahs velsignelser og fred være over ham) siger: ”Ingen af ​​jer skulle tage sin brors ejendom i vildhed eller for alvor, og den, der har taget hans brors stab, lad ham returnere det. ”Fortalt af at-Tirmidhi (2160) og Abu Dawood (5003); klassificeret som hasan af al-Albaani i Saheeh at-Tirmidhi .

Det blev fortalt, at 'Abd ar-Rahmaan ibn Abi Layla sagde: Ledsagerne til Allahs Sendebud (velsignelser og fred for Allah være over ham) fortalte os, at de rejste med Allahs sendebud (velsignelser og fred for Allah være på ham) på en rejse. En af mændene faldt i søvn, og nogle af dem gik og tog nogle pile, som han havde med sig, og da manden vågnede, fik han panik, og folket lo. Han sagde: Hvad fik dig til at grine? De sagde: Intet, men vi tog denne mands pile, og han fik panik. Allahs sendebud (Allahs velsignelser og fred over ham) sagde: ”Det er ikke tilladt for en muslim at skræmme eller skræmme en anden muslim.” Fortalt af Ahmad (23064) og Abu Daawood (4351). Klassificeret som saheeh af al-Albaani i Saheeh Abi Daawood .

For det andet:

”Terrorisme” ( irhaab ) i islam er af to typer:

Det der er prisværdigt
Dette henviser til at skræmme en fjende, så han ikke angriber muslimerne og besætter deres land. Det indebærer at være fuldt forberedt, bevæbne sig med tro, være samlet og udstyre sig med våben. Verset fra Soorat al-Anfaal citeret ovenfor forklarer, at det er obligatorisk for muslimerne at gøre dette.

Islam er ikke alene i denne henseende. Snarere konkurrerer alle nationer om at fremstille våben og udstyre sig med masseødelæggelsesvåben, etablere enorme hære og afholde militære parader for at vise deres tropper og våben. Alt dette er en styrkevisning, der skal skræmme deres naboer og fjender, så de ikke tænker på at angribe dem.

Det, der er kendetegnende
Dette henviser til at skræmme dem, der ikke fortjener at blive bange, muslimer eller andre, hvis liv er beskyttet af islamisk lov, såsom dem, der har en pagt med muslimerne, dem, som muslimerne har ydet beskyttelse og sikkerhed, og ikke-muslimer lever under muslimsk styre (ahl adh-dhimmah)

Det Islamiske Fiqh-Råd har defineret terrorisme som: aggression og fjendskab, der udføres af enkeltpersoner, grupper eller stater ved at overtræde mennesker (påvirker deres religiøse engagement, fysiske og mentale velvære, rigdom eller ære). Det inkluderer alle måder at skræmme, skade og true mennesker eller dræbe dem ulovligt og alle handlinger, der er forbundet med dem, der fører krig mod Allah og Hans Messenger, skræmme rejsende og rejsende, banditterhandlinger og alle voldelige handlinger eller trusler, som finder sted til støtte for kriminelle målsætninger, hvad enten de udføres af enkeltpersoner eller grupper, med det formål at indføre frygt og terror hos mennesker, skræmme dem ved at skade dem eller udsætte deres liv, frihed, følelse af sikkerhed og velvære for fare . En anden type terrorisme skader miljøet, faciliteter, offentlig eller privat ejendom, eller udsætte nogle nationale eller naturlige ressourcer for fare. Alle disse er måder at sprede ondskab og korruption på jorden på, som Allah, må han blive herliggjort og ophøjet, har forbudt muslimerne at gøre i det vers, som han siger (fortolkning af betydningen):

”Og ønsker ikke korruption i landet. Faktisk kan Allah ikke lide korrupte ”

[al-Qasas 28:77] .

Sekstende session, Makkah al-Mukarramah, 21-26 / 10/1422 AH - 5-10 / 1/2002 CE

I denne erklæring påpegede de to vigtige spørgsmål:

Den første sag er at tilbagevise argumentet fra dem, der beskriver islam som en terrorisme. Denne erklæring sagde blandt andet:

Rådets medlemmer har bemærket, at mediekampagner er godt orkestreret og baseret på løgne og vrøvl, da de er organiseret af de typer medier, der er irrationelle og fjendtlige, og som ledes af de zionistiske medieorganisationer til at vække harme, had og diskrimination af islam og muslimer og for at fremsætte falske beskyldninger mod den endelige religion af Allah, blandt andet er beskyldningen om terrorisme.

Det blev klart for rådsmedlemmerne, at beskyldning af islam for terrorisme gennem mediekampagner kun er et forsøg på at udsætte folk for islam, da folk viser interesse for det og indtaster Allahs religion i skarer.

Rådets medlemmer opfordrer den muslimske verdensliga og andre muslimske organisationer, og faktisk alle muslimer, til at forsvare islam, mens de er opmærksomme på at vælge de bedste metoder, der er passende til den ære, der kan opnås ved at udføre denne mission i sammenhæng for at tilbagevise løgnerne mod islam og beskyldningen om terrorisme. Det kan bemærkes, at terrorisme er et globalt fænomen, der ikke kan tilskrives en bestemt religion eller folk. Det er snarere et fænomen, der stammer fra ekstremisme, hvor intet moderne samfund er frit. De forklarede, at der er forskellige typer ekstremisme, såsom politisk ekstremisme, ideologisk ekstremisme eller religiøs ekstremisme. Ekstremisme, der er resultatet af overdrivelse om nogle religionsspørgsmål, er ikke begrænset til tilhængere af en bestemt religion. Allah,
" Sig, O Skriftens folk, må ikke overskride grænserne i din religion ud over sandheden, og følg ikke tilbøjelighederne fra et folk, der er kommet på villspor før og vildledt mange og har forvred sig fra sundhedens måde. "

[al-Maa'idah 5:77] .

Den anden sag, som rådet drøftede, er terrorisme, der udføres på statens niveau. Dette er et spørgsmål, som de globale medier er tavse om og ikke har udsat folkene bag. Rådet sagde blandt andet i en erklæring:

Rådet bekræfter, at der er en anden type terrorisme, nemlig terrorisme, der udføres på statens niveau. En af dens klareste og mest afskyelige former er den terrorisme, der udføres af zionisterne i Palæstina, og hvad serberne gjorde i Bosnien, Herzegovina og Kosova. Rådet betragter denne type terrorisme som den største fare for sikkerhed og fred i verden og betragter konfrontering af den som underlagt overskriften selvforsvar og jihad i Allahs sag.

Med hensyn til terrorisme, der er begået af Vesten, er det det, vi læser om og vidner om deres invasion af svagere stater og plyndring af deres ressourcer, og hvad vi ser om tortur, voldtægt og drab, som alt sammen dokumenteres via lyd og video medier i dokumenter, der ikke kan nægtes. Dette er en fortsættelse af deres historiske praksis med besættelse ved hjælp af magt, vold og våben.

Det, der virkelig er underligt, er, at vestlige stater - især Amerika - ikke har givet en definition af terrorisme indtil nu! Det er klart, at de ville implicere sig selv ved enhver definition, de valgte. Derfor har de givet dette ord en vag betydning, der skal anvendes på den, de beslutter at beskylde for terrorisme.

Shaykh Saalih al-Fawzaan (må Allah bevare ham) sagde:

Fra gamle tider har de vantro ført krig mod islam og beskrev det i de værste vendinger for at udskyde folk. ” De ønsker at slukke Allahs lys med deres mund, men Allah nægter undtagen at fuldføre sit lys, selvom de vantro ikke kan lide det. ”[At-Tawbah 9:32] . Det inkluderer deres beskrivelse af islam som terrorisme og vilde. De glemmer, at terrorisme, vilde vilkår, folkedrab, overtrædelse mod mennesker ulovligt og alle andre klanderverdige holdninger faktisk hører til de vantros måde og er en del af vantroens karakter.

Det faktum, at nogle såkaldte muslimer har opført sig forkert - hverken af ​​uvidenhed eller dårlige intentioner - kan ikke tilskrives islam, for islam forbyder sådanne gerninger.

Vejen til at beskytte islam mod denne beskyldning er at forklare, at disse individers handlinger ikke har noget at gøre med islam; snarere er dette tilfælde af enkeltpersoner, der handler dårligt, og enhver muslim er tilbøjelig til fejl; ingen er ufejlbarlige undtagen Allahs Sendebud (velsignelse og fred for Allah være over ham).

Al-Muntaqa min Fataawa al-Fawzaan (1/416, spørgsmål nr. 247)

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:
         :Cherna_29:12
Fri Debat / Flere vil være muslimer
« Dato: September 20, 2019, 08:00:31 am »
I det næste halve århundrede kan kristendommens lange regeringstid som verdens største religion komme til ende, ifølge en netop frigivet rapport, der bygger på Pew Research Center's oprindelige prognoser for befolkningsvækst for religiøse grupper . Faktisk vil muslimer vokse mere end dobbelt så hurtigt som den samlede verdensbefolkning mellem 2015 og 2060, og i anden halvdel af dette århundrede vil sandsynligvis overgå kristne som verdens største religiøse gruppe.

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:

'Mens verdens befolkning forventes at vokse 32% i de kommende årtier, forventes antallet af muslimer at stige med 70% - fra 1,8 milliarder i 2015 til næsten 3 milliarder i 2060. I 2015 udgjorde muslimer 24,1% af den globale befolkning. Femogfyret år senere forventes de at udgøre mere end tre ud af ti af verdens mennesker (31,1%).

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:

Mere end en tredjedel af muslimer er koncentreret i Afrika og Mellemøsten, regioner, der forventes at have den største befolkningstigning. Men selv inden for disse højvækstregioner - såvel som andre - forventes muslimer at vokse hurtigere end medlemmer af andre grupper. F.eks. Er muslimer i Afrika syd for Sahara i gennemsnit yngre og har højere fertilitet end den samlede befolkning i regionen . Faktisk forventes muslimer at vokse i procent af alle regioner undtagen Latinamerika og Caribien, hvor relativt få muslimer bor.

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:

Den samme dynamik gælder i mange lande, hvor muslimer lever i stort antal sammen med andre religiøse grupper. For eksempel vokser Indiens antal muslimer hurtigere end landets majoritet hinduistiske befolkning og forventes at stige fra 14,9% af Indiens 2015 befolkning til 19,4% (eller 333 millioner mennesker) i 2060. Og mens der var lignende antal af muslimer og kristne i Nigeria fra 2015 har muslimer højere fertilitet der og forventes at vokse til et solidt flertal af Nigerias befolkning (60,5%) i 2060.


 :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:  ALLAH ALLAH ALLAH   :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

                                                           :Cherna_29:
13
Fri Debat / Flotte trøjer de laver
« Dato: September 19, 2019, 01:02:39 pm »
https://www.spreadshirt.dk/allah+gaver

 :heart2: :heart2: ALLAH  :heart2: :heart2:

Jeg har købt denne :
  :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:

                           :Cherna_29:

14
Fri Debat / Bror Mohammad Saiid Jabr er gået bort
« Dato: September 15, 2019, 12:50:18 pm »
Æret være hans minde.

 :heart2:  ALLAH   :heart2:

Mange muslimer er draget til ALLAH.

 :heart2: :heart2: :heart2:

https://wakf.com/index.php/da/services/dodsannoncer

Jeg savner Ahmad Abu-Laban.

https://wakf.com/index.php/da/services/dodsannoncer/220-ahmad-abu-laban

R.I.P.

ALLAH ER HOS DIG.   

 :heart: :heart: :heart:  Allahu akbar   :heart: :heart: :heart:

                              :Cherna_29:

15
Fri Debat / Mit hjerte banker for ALLAH
« Dato: September 12, 2019, 12:46:18 pm »
 App vejleder de vantro

https://www.islamicfinder.org/athan/


ALLAH ER STOR.

 :heart: :heart:  :Cherna_29:   :heart: :heart:

Sider: [1] 2 3 ... 8