Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - Anti-rød

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 354
31
Politik / Sv: Kan vi stoppe
« Dato: Marts 29, 2017, 09:53:40 pm »
Der er en ting mere hvor socialisme giver mening. Jeg tror på at drikkevandet ikke ville have den samme kvalitet hvis det bliv privat. Ellers så tror jeg at det vil være meget dyrere. Jeg vil ikke forsvare socialismen men jeg føler at der er ting med socialismen som man ikke skal afvise 100%. Jeg er enig i at 100% kapitalisme er bedre end 100% socialisme så mener jeg et samfund der er 80% kapitalistisk og 20% socialistisk noget der giver bedre mening. Jeg tror også at dyrevelfærden ville være dårligere hvis økologisk mad (her tænkes især på kød) ikke fik statsstøtte da folk bare vil købe det der koster mindst= dårlig dyrevelfærd. Så er der løn systemet hvor jeg er modstander af working poor som der er i nogen lande. En form for mindsteløn som man kan leve for syntes jeg giver god mening modsat working poor som et 100% kapitalistisk land ville have. Jeg er uenig i mange ting Sanders har sagt men jeg syntes en mindsteløn på 15 dollars (den er mere i Danmark) er helt i orden og er noget jeg også støtter. Jeg ved også godt at der findes endnu mere working poor i Kina og i ekstrem socialistiske/kommunistiske steder men det er derfor jeg siger at et samfund der er 20-25% socialistisk og 75% kapitalistisk er det bedste

Der er godt 2600 vandværker i Danmark fordelt
med
• cirka 330 offentlige fælles anlæg
• cirka 2300 private fælles anlæg

Det private drikkevand er kun steget 13,6 pct. i løbet af de seneste 10 år, hvilket er under pristalsudviklingen
på 19,6 pct.
Det offentlige drikkevand er steget 44 pct. i samme periode.


Jeg er enig med dig i offentlig virksomhed er nødvendig og godt, men det har intet med socialisme at gøre.
Prøv om du kan nævner noget der udspringer af socialisme, som ikke blot er kopieret fra kapitalisme.

Løn kommer ikke af fagforeninger og strejker, men udelukkende af produktion og nogen har udtænkt denne produktion.

32
Samfund- & Kultur / Sv: Sigøjnernes uhumske lejre
« Dato: Marts 29, 2017, 09:44:33 pm »
Jo, vel kan vi gøre noget for dem - eksempelvis tilbyde dem bedre boligforhold.

Vi lever dog i et rigt og moderne velfærdssamfund. Og netop velfærden er for os alle.

Hvor vil du "sætte dem romaer  - aka sigøjnere" - ind - i et nyt højhusbyggeri - i et villakvarter - hvad f..... tænker du på?? :first_move: :focus:Jeg tvivler på hun tænker !

33
Politik / Sv: Kan vi stoppe
« Dato: Marts 29, 2017, 09:16:44 pm »
Hvad mener du om ting såsom det danske SU system og skatteyder betalt sygehus? Det er socialisme men det er noget af det socialisme jeg går ind for da jeg ikke mener man skal sætte sig i gæld for at tage en uddannelse og det med sygehuset mener jeg også giver mening at være socialistisk. Ikke at jeg er super socialist men der er nogle få ting hvor socialisme giver mening


Er det mig du spørger ?
Du tager fejl hvis du tror hospitalsvæsen udspringer af socialisme. Det gør det ikke.
Det var kapitalen der stod bag denne medmenneskelighed.

Det danske sundhedsvæsen tog sin begyndelse i 1700-tallet, da det blev almindeligt, at godserne opførte hospitaler med 2, 3 eller 4 værelser til indkvartering af såvel syge som gamle og sindslidende. Disse hospitaler kunne være solidt byggede stenhuse. Eksempelvis blev Revninge hospital bekostet af Lundsgård i 1735. For et beløb af 400 rigsdaler opførtes et grundmuret og tegltækt hus med 4 værelser og et køkken, og hertil oprettedes et legat på 1700 rigsdaler til hospitalets drift og beboernes underhold. I fundatsen for hospitalet bestemtes det, at

"i hospitalet skal indlægges otte lemmer, to i hvert kammer, hvorved tages i agt, at mandfolk bliver for dem selv, og kvindfolk for dem selv, og må ingen i hospitalet indtages, som er afsindige eller så vanvittige, eller i anden måde så skrøbelige, at de ikke kan rygte dem selv, hvorved de andre lemmer i hospitalet kunne besværes."


34
Politik / Sv: Kan vi stoppe
« Dato: Marts 29, 2017, 08:55:52 pm »
Anti-rød, kunne du ikke give dine indlæg et format, så nogen gider læse det?


Hvad er det du er bange for.
Nogen skulle læse afsløringen ?

35
Samfund- & Kultur / Sv: Sigøjnernes uhumske lejre
« Dato: Marts 29, 2017, 08:54:47 pm »
Jo, vel kan vi gøre noget for dem - eksempelvis tilbyde dem bedre boligforhold.

Vi lever dog i et rigt og moderne velfærdssamfund. Og netop velfærden er for os alle.Tror du zigøjnere der får en bolig i et pænt kvarter, vil have en fredelig adfærd som danskerne ?

36
Politik / Sv: Nu skal du ikke tørre tortur af på mig,
« Dato: Marts 29, 2017, 08:32:01 pm »
Du ved overhovedet ikke hvad socialisme er og kommer sikkert heller aldrig til at forstå det,  :girl_sigh:


Inkarnerede socialister kan ikke indse det indlysende.

Diskussionen er faktisk utrolig let af få afgjort.
 
Socialisme er et uduligt menneskefjendts system, som i "socialismen light" som vi har her i landet stort set kun går ud på, at stå frem med slogans, røde faner og anden symbolik, som dog ikke dækker over andet end "vi kræver" "gi´ mig"
Næret af dyb dyb misundelse, og andre ikke beundringsværdige karakteregenskaber.

Uanset graden, kan man blot se på Vesttyskland kontra Østtyskland, hvor de to modsatrettede systemer viste hvad de duede til
Vesttyskland med frihed og god materiel levestandard.
Østtyskland med ufrihed, mord på egne borgere, og elendig materiel levestandard.

Når man nøgternt vægter de to systemer op mod hinanden, er det ufatteligt nogen vil have med socialisme at gøre, uanset hvor meget propaganda der bruges på at sælge varen.
Ingen kan forklare hvordan Socialisme Østtyskland var et bedre land at leve i, end Vesttyskland.
Hvis en eller anden socialist har mod på at prøve, så kom frit frem.

Trænger man lidt ind under overfladen på alle parolerne, slagordene, de politiske manifester, vil maskerne falde og socialismens sande ansigt bliver afsløret.
Når socialisme har kunne finde rodfæste i større og mindre grad verden over, er det klart denne "isme" dækker over nogen af menneskenes værste karaktertræk og vildførelse.
Ligesom det også ligger i visse menneskers sind at føre krig, som i sig selv er en irrationel handling, dog med ønsket om at opnå vinding på andres bekostning.

Socialisme viser sig i de lavere instinkter som misundelse, grådighed, selvforherligelse, magtbegær osv.
Da dette er ubevidst, har man udviklet en ideologi omkring dette for at synliggøre og legitimere denne proces.


Over tid er der udviklet et helt sæt af fraser og typiske udtryksformer, for at skabe en styret begejstring hos de brede masser.
Frihed lighed og broderskab. Arbejdersange, symbolet med rosen, den røde farve osv.
Selvfølgelig som et styringsinstrument for eliten, der har brug for undertrykkelse,og udnyttelse da systemet ellers sander til.

I grunden er socialisten et skræmt menneske der ikke tør vælge selv, eller realisere sig selv som andre der ønsker at vise sit eget værd, ved at afprøve evner og muligheder.
De er bange for deres egen skygge og andre. De hader sig selv og andre for det.
De præges af kujoneri i deres fremfærd der ligger dybt gemt i deres inderste jeg, uden dog at være sig bevidst om det. Pr. Instinkt søger de sammen om mental tilflugt i et univers der udtrykker sig i den ensrettede selvudslettelse af selvet. De sælger sig til kollektivet, og dets symboler med parader, røde faner og andre ligegyldigheder.
De lever sig ind i en kunstig verden, hvor alt synes at foregå i fantasibilleder og indbildte forestillinger. Man kan læse sig til disse forrykte manifester og slagordene ved at undersøge DDR regimet, Sovjet eller Cuba eller lytte til deres arbejdersange og taler.

Men de er også i indre konflikt, hvor andre negative karaktertræk slår igennem.
Selvhævdelsen og misundelsen. Jeg er bedre end andre, De skal ikke tro alle er lige med mig.
De viser sig i bizarre former hvor der fabrikeres statuer og laves kæmpebilleder af socialistlederen på samlebånd.
Kan man derved overvinde dem, der ved egne evner har skabt resultater, har man overgået denne. Som primitive indfødte der tror man kan fange og gøre sin fjendes sjæl til slave, og få hans styrke.
Man sidestiller det at tage goder fra andre, med det selv at have skabt goderne.

Prøv at holde dette her op mod Helle, Villy, Ole og hvad de hedder alle sammen.
Hvem er deres slaver?

Den socialistiske proces er dømt til at gå i stå, hvis der ikke hele tiden skaffes energi i form af udnyttelse af verden omkring en. Det sælges med udtrykket, solidaritet.
Ofte vil processen udvise uheldige tegn på fiasko, hvor tale om fornyelse bare er et instrument for at fastholde, de måske oprørske og ikke loyale undersåtter.
I de socialistiske diktaturer, har man afskaffet dette og kalder det istedet kontrarevolution, hvor der slås ned med mord på egne borgere (DDR)
I de vestlige demokratier, tager man afstand fra symboler som Marx, kommunisme, nationalisering, da vi er for oplyste og selvstændige.
Dog kan det dårligt skjules, systemet er og bliver ensrettet og betonsocialistisk.

Det praktiske resultat ses tydeligst hvor socialisme har haft monopol. Dårlige levevilkår og ufrihed. Ensretning, ingen privatskoler, ingen privathospitaler, ingen rige, ingen velstand.
I 1950erne erklærede sovjetlederen Khrutiof at inden for få år ville sovjetunionen passere USA i materiel velstand. Selvbedrag og bedrag går hånd i hånd med socialisme.

Socialisme betyder udnyttelse og udbytning af velstand Man æder sig ind på de dygtige og stræbsomme. opefter i fødekæden. Når man er kommet til vejs ende, begynder fattigdommen at brede sig nedefter. Bortset fra eliten, der nok skal sørge for sig selv, hvilket er den egentlige årsag til denne ideologi.
Når ikke alle kan være lige rige, vil alle være lige fattige.

Vi er ved det, der med et fremmedord kaldes oligarki, hvor der er en lille elite med Guccitasker og lejligheder på Tenerife. Den ægte socialist søger at leve konfortabelt uden ansvar og evner. Man opstiller regler nærmest som trossætninger, hvor andre skal tvinges til at tage ansvar for en selv, først og fremmest eliten naturligvis, samt en ineffektiv gruppe andre, hvor nogle af de beslaglagte goder tildeles undersåtterne.
Alt efter omstændighederne.
Derved bliver retten til at stille krav, det der skal være drivkraften i samfundet.
Det er selvfølgelig dømt til at mislykkes eller forfalde med mismod og grå hverdag.

Da resultaterne ikke bliver som lovet,har man brug for syndebukke. Det er "de andres" skyld, hver eneste fejl bliver vendt imod "de andre", og gode resultater bliver fornægtet. Hvis ventelister på hospitalerne bliver bragt ned, kaldes det en overbetalingsskandale, hvis en borgerlig modstander fortaler sig, og kalder en socialistisk folketingsmand, der selv har benyttet sig af et privathospital for minister, forlanger man straks denne borgerliges hoved på et fad.
Kan man anklage en borgerlig i skattefusk, ender denne i fængsel, medens de selv går fri.
En stribe socialdemokrater har haft råd til privathospital, her i  blandt Poul Nyrup.

En mand der sagde: (hold dig for næsen og læs højt)
"stuerene, det bliver i aldrig" om DF. Nu tales der om den næste regering skal være med Dansk Folkeparti.
Og denne Poul "uld i mund" gjorde man til stastminister.
Det var vist mindre klogt, at sætte et fjols til at lede landet.


I ved, alle er lige, men nogen er mere lige end andre. Socialisme er den mest uretfærdige menneskefjendske styreform verden nogensinde har set.
Det holder ofret i live men snylter på det hele livet.

Arbejdsgivere er syndebukke pr. deninition, da de generelt betragtes som fjender af socialisme. En ægte socialist vil give udtryk for, at strejke er i arbejdernes interesse, selvom disse naturligvis ingen interesse har i at lukke ned for deres eget levebrød.
Den ægte socialist vil siddestille det´, at man IKKE strejker med produktion og indtægt.
Hvad så når virksomhedsejerne strejker og flytter til Indien. Er det produktion og velstand.

De mindre dygtige vil tvinge de mere dygtige til at tænke for sig, arbejde for sig. Samt derefter tvinge dem  til accept af, det er en moralsk forpligtigelse at leve for andre, og først i sidste ende for sig selv.
Idealet vil være det endegyldige selvmord. Tanken om det, kaldtes sovjetmennesket.
Det kunstigt skabte uselviske menneske, der er uden vilje.
I modsætning hertil er menneskets naturlige drift. Jeg lever for mig selv, min frihed er ikke til salg. Kun dette menneske ejer noget af værdi, så kan kan give til andre.
Socialisten kan kun tage.

Da den overbeviste socialist baserer sig på undertrykkelse og selvhævdelse på andres bekostning, drejer det sig om at finde grupper der kan bruges, dels som gidsel, dels som underdanig klasse man foregiver at ville hjælpe, så verden kan se ens godhed og hjertelighed over for mindrebegunstigede.

Læg mærke til pensionister efterhånden er blevet unyttige for elitesocialisten, og man taler ikke så meget om dem mere. Pensionister er også blevet for velformulerede og finder sig ikke i hvad som helst, hvilket betyder de også stemmer borgerligt, forkert efter de rødes mening.

Der kom indvandringen fra mellemøsten som sendt fra himlen for de røde, som straks blev røde hallal-hippier.
Her var en gruppe der pr. definition burde være taknemmelige overfor socialisterne som havde reddet deres liv, for hvilket indvandrerne burde udvise evig taknemmmelighed.
Det hele serveres med tårepersende historier, for at socialisterne kan styrke sig med deres pyntede påfuglefjer-ego.
Se hvor god jeg er, jeg tager fra de rige og giver til de fattige. Robin Hood var en helt, der i historien blev hædret og vandt ære og titler.
Her er elitens ideal eventyr.

Sådan er det ikke gået, den højt besungne kulturberigelse er udeblevet. Hvis der er noget en socialist ikke vil, så er det at indrømme en fejl. Den skal helst vendes rundt så fejlen fremstår som fremsynet politik. Vi har brug for de fremmede som arbejdskraft. "de vil betale vor folkepension" sagde Mogens Lykketoft. Det holder han kæft med nu.
Er fejlen ikke til at vaske af, så gælder den gamle regel. "Det er de andres skyld" Var DDR ikke brudt sammen havde Ole Sohn aldrig i livet, skiftet sin kameleonfarve fra blodrød til rød.

Læg mærke til en speciel ting ved socialisten. Når de rødes mange planer løber af sporet og ikke virker, men det modsatte, prøver man først at sende sorteper videre til regeringen eller hvem der nu udses til syndebuk.
Det er de andres skyld!

Når metoden fejler og socialisten er trængt op i et hjørne, griber han til tiggerens offerrolle og faktisk trygler om, nogen vil gå i brechen for ham og om muligt rage kastanierne ud af ilden, helst ved at påtage sig skylden.

Læg mærke til det.
Da er det socialisterne bedende siger: Vi kunne ikke gøre for det.

De forventer på en måde, som et krav, at blive tilgivet.
En overbærenhed de absolut ikke viser andre.

Sovjetunionen brød sammen og hele ideologien ramlede da fundamentet for længst var smuldret væk af ødelæggere og snyltere.
Hvergang Helle T taler om hvor dygtige de er til at drive et samfund, lede og fordele goderne, bør man tænke på hvad deres reelle motiv er.
Magtbegær og udnyttelse til egen fordel.Det kommer før alt andet.

Efter valget har vi ganske givet en rød regering, medmindre der sker et mirakel.
Socialister ønsker ufortjente goder, så lyset vil blive brændt i begge ender. Happy days are here again.
Ingen tvivl om der på overfladen vil være guld og grønne skove. Kontokortet vil blive brugt flittigt,og overtrukket, lige som i Ankers dage, ned i afgrunden. men husk det var på 1. klasse. Indtil de borgerlige tager over igen.

De egentlige problemer vil ikke blive løst med en rød regering. Børnene vil stadig ikke kunne læse. Ventelisterne vil stige igen.
Der er nemlig ikke noget nyt under solen.
Arbejdsløsheden vil ikke falde.

Paradoksalt nok, vil det være en fordel hvis de røde vinder med overbevisning. Anskuelsesundervisningen i fiaskoen vil være overvældende tydelig. Socialisme medfører altid ufrihed, undertrykkelse og menneskelig fornedrelse. I praksis vil skatterne stige, og din ferie på costa del solskin, udnyttes af en anden, der tager til mellemøsten.
Husk hans trang er større end din.

Det var mine tanker omkring al den røde propaganda man kan læse om på debatten.
Det er ikke andet end luftkasteller og fatamorgana om velfærdssamfund og eventyr om tusind og en nats folk, der overtager vort land lidt efter lidt.


Så du ser trådløse, jeg har en god ide om det.

37
Politik / Sv: Med dig er det bare tomme tønder, ;)))
« Dato: Marts 29, 2017, 07:45:41 pm »
Anklageren:
Citér
:tatice_03:

Nemlig. Hvis jeg vel at mærke møder en anden seriøs debattør.
Trådløse-Anna minder mere om en gammel cola-dåse, som ligger og skraldrer i blæsten.   :negative:

Problemet med dig er at du ikke tåler at høre sandheden, det eneste du og dine kumpaner er ude efter er at bure Danmark inde bag grænskontroller og pigtråd,  :girl_wink:


Jeg blev hånet af den trådløse for at mene kriminelle langtidsfanger, skulle dels opholde sig i et naturskønt område, dels aktiveres gennem arbejde.

Tænk lige over hun vil have fanger indespæres i fængselsceller med tremmer og tykke mure.
Dag ud og dag ind. Hun er faktisk ikke human men ondskabsfuld og modbydelig.
Bemærk hun ikke har noget som helst at sige til sit forsvar for sin torturlignende metoder.
Hun er også revnende ligeglad med ofrene for forbrydelser. Hun er socialist, kan man synke dybere.

38
Politik / Sv: Paris koger efter at politiet skød en mand søndag
« Dato: Marts 29, 2017, 12:39:15 pm »

Om kineresen vitterligt angreb en betjentmå kunne fremgå af den sikkerhedsvest betjenten bar, da den så må være beskadiget af saksen. Er den det eller er den ikke.
Ja så langt tænker du ikke.

Selvfølgelig vil du have politiet til at undersøge vesten (selvom kineserne netop demonstrerer, fordi de ikke stoler på myndighederne) - så hvad skal det løse?

Sådan er livet i "din" politistat.

Nu ved jeg ikke hvordan det er i Frankrig, men her i landet har man en uafhængig myndighed der undersøger politiet. Men bevares hvis de allesammen er som anklageren, skal det nok gå galt. Hvad skal man stille op ?

39
Politik / Sv: Kan vi stoppe
« Dato: Marts 29, 2017, 12:28:49 pm »
Jeg er ret sikker på de kriminelle fra østeuropa søger andre græsgange - Sverige for eks - hvis de ved kriminalitet koster en tur i arbejdslejr i et godt stykke tid.

Vi er alt for blødsødne og det ved de kriminelle naturligvis.

40
Politik / Sv: Paris koger efter at politiet skød en mand søndag
« Dato: Marts 29, 2017, 12:21:01 pm »
De 600.000 kinesere i Frankrig er i oprør, efter at politiet skød den 56 årige Liu Shaoyo i Paris søndag.

Politiet siger, at en betjent blev angrebet med en kniv og kun blev reddet af den skudsikre vest, hvorefter en anden politiofficer skød kineseren.

Den ene af Liu Shaoys døtre siger, at faderen var ved at tilberede fisk med en saks, og gik ud for at lukke op med saksen i hånden, hvorefter døren blev slået ind og kineseren blev skudt. Kinas udenrigsminister har indgivet en officiel protest og krævet en hurtig undersøgelse af episoden og af kineseres "sikkerhed og rettigheder".

Det er et billede af den politistat, der kan udvikle sig i Danmark, hvis nogen debattører får magt, som de har agt - med et barskt politi udstyret med motorbøsser - og hvad de ellers forestiller sig.

Endnu er det danske politi forholdsvis populært, men det kan hurtigt udvikle sig til, at politiet bliver upopulær i befolkningen - og så kommer de gode til at græde og de onde til at le. I dag stoler mange danskere på politiet - men den dag, hvor mange tror, at politiet lyver, bliver det meget svært at genoprette tilliden til myndighederne.Samfundsnedbrydende kræfter arbejder på at få os til at tro, at alt det vi har troet på er løgn, og på at nedbryde den danske stat på denne måde.

http://www.bbc.com/news/world-europe-39416804Ikke uventet kommer du med en primitiv omgang manipulering og propaganda.
Dansk politi er allerede udstyret med motorbøsser, eller motivatorer, der motiverer folk til at forholde sig i ro.
Hvad har du at sige til det anklager ?
At det er noget andet for politiet havde også motorbøsser i 1956, og der er tale om fredelige socialistisk motorbøsser, der ikke gør en kat fortræd.
Du er usædvanlig dum at høre på.

Om kineresen vitterligt angreb en betjentmå kunne fremgå af den sikkerhedsvest betjenten bar, da den så må være beskadiget af saksen. Er den det eller er den ikke.
Ja så langt tænker du ikke.

Eller du mener måske kineseren bare ville hente en havestol ?

41
Politik / Sv: Kan vi stoppe
« Dato: Marts 28, 2017, 07:13:43 pm »
det her så længe vi er med i EU?

http://www.bt.dk/danmark/kriminelle-udlaendinge-haerger-i-koebenhavn-det-er-svaert-at-holde-ud

Nu har de jo lige vedtaget en bande pakke, men hjælper den her?Selvfølgelig hjælper bandepakken ikke. Det har aldrig været meningen.

Det er kun symbolpolitik, fra politikere som i sagens natur er nogen skvat der ikke rigtigt dur til noget. Deres fornemste egenskaber er talegaver. Du ved talende jakkesæt.
Man kan have svært ved at tro, det virkeligt kan være rigtigt, folk der er valgt til at varetage Danmarks interesser, ukritisk og skuppelløst lukker alle mulige forbrydere ind i landet.

Anti-rød partiet ville opsætte store skilte ved grænserne med ADVARSEL om kriminalitet straffes strengt. Østkriminelle, for det er mest dem der hærger, vil blive anbragt i arbejdslejre hvorfra de kunne lånes ud til diverse. Forsvarligt lænket til betonklodser. varighed fra 1-10 år. Derefter udvisning af Danmark for bestandig. Kommer de igen må de påregne 10 års straffearbejde.
Gerne i isminerne på Grønland. Hvis du siger der ikke findes isminer på Grønland, så kommer de.
Beskæftigelse. Udhakning af is til isterninger til whiskysjuser.

Bespisning: Kasseret mad fra supermarkeder.
Ja .....ih hvor er det synd for dem.  :hyper:

Noget anderledes og virkningsfuldt.

Så er du sikkert glad for at Danmark har alle de dejlige tomme og ubeboede øer liggende rundt omkring i Dronningeriget,  :girl_smile:

Endelig får du brug for alt det pigtråd og stolper, vagttårne og vagter med motorbøsser der kan opdrives for penge,  :girl_blum2:Hvorfor vil i ikke være med til de der lyver og begår kriminalitet, skal sendes ud af landet, eller interneres i et sikkert område. Der er mange passende øer i riget.

Hvad er du dog for et menneske trådløse Anna.
Der ikke ryster det mindste over egne landsmænd lider skade på legeme og sjæl.
Du er ubekymret over kvinder voldtages, ældre røves. Du blinker ikke engang.
 

Læg mærke til hun ikke evner at argumentere med en smule fornuft.


ps. der bliver ikke brug for pigtråd og vagttårne, som du selvfølgelig straks associerer fra dit socialistisk  ståsted med minder fra DDR.

42
Politik / Sv: Kan vi stoppe
« Dato: Marts 28, 2017, 04:52:09 pm »
det her så længe vi er med i EU?

http://www.bt.dk/danmark/kriminelle-udlaendinge-haerger-i-koebenhavn-det-er-svaert-at-holde-ud

Nu har de jo lige vedtaget en bande pakke, men hjælper den her?Selvfølgelig hjælper bandepakken ikke. Det har aldrig været meningen.

Det er kun symbolpolitik, fra politikere som i sagens natur er nogen skvat der ikke rigtigt dur til noget. Deres fornemste egenskaber er talegaver. Du ved talende jakkesæt.
Man kan have svært ved at tro, det virkeligt kan være rigtigt, folk der er valgt til at varetage Danmarks interesser, ukritisk og skuppelløst lukker alle mulige forbrydere ind i landet.

Anti-rød partiet ville opsætte store skilte ved grænserne med ADVARSEL om kriminalitet straffes strengt. Østkriminelle, for det er mest dem der hærger, vil blive anbragt i arbejdslejre hvorfra de kunne lånes ud til diverse. Forsvarligt lænket til betonklodser. varighed fra 1-10 år. Derefter udvisning af Danmark for bestandig. Kommer de igen må de påregne 10 års straffearbejde.
Gerne i isminerne på Grønland. Hvis du siger der ikke findes isminer på Grønland, så kommer de.
Beskæftigelse. Udhakning af is til isterninger til whiskysjuser.

Bespisning: Kasseret mad fra supermarkeder.
Ja .....ih hvor er det synd for dem.  :hyper:

Noget anderledes og virkningsfuldt.


43
Samfund- & Kultur / Danskere der er som materie betændte bylder
« Dato: Marts 28, 2017, 01:57:59 pm »
Siger man de muslimske flygtningene lyver ?

Det kan ikke passe disse ædle noble mennesker, der kun vil os det bedste, kunne finde på at fortælle andet end sandheden. Husk de er kommet for at forbedre Danmark og i løbet af kort tid udskifte den danske befolkning med friske børneflokke som fætrene og kusinerne får, ofte med store hoveder og glatte nakker, som bestemt må være et tegn på de er kloge. blabla blabla blabla.
Der der  er også dem der siger muhammedanere slet ikke kan lade være med at lyve og stjæle. Blot fordi der fremgår af beviserne og statistikkerne.

Det er desværre sådan hele problemet, godhedsindustriens folk og leflere kalder det selv for et problem. Problemet eller de danskere der bakker op om hele politikken er at sammenligne med en betændt byld fuld af materie, ulækre og klamme mennesker.
Alle der går ind for at understøtte de tilstande vi har her i landet er som beskrevet. Føj for pokker.

Hvorfor vil i ikke være med til de der lyver og begår kriminalitet, skal sendes ud af landet, eller interneres i et sikkert område. Der er mange passende øer i riget. De får en god behandling med solid dansk mad, frikadeller sovs og kartofler. Hvis de ikke kan spise sund dansk mad, hvad kom de så for ? De får ikke andet.


Hvad er det for en slags mennesker der med deres holdninger og politiske standpunkter dels lyver og siger de er imod tilstandene ,men samtidig er hyklere og støtter op om den muhammedanske invasion og overgreb mod danskerne. Min harme og foragt mangler ord i det danske sprog for at udtrykke det stærkt nok.Her er blot endnu et eksempel på det er sandt hvad jeg skriver og min indledning var 100% berettiget sarkasme..


https://jyllands-posten.dk/premium/briefing/ECE9463871/gruppe-af-unge-haerger-jysk-by-par-maatte-flygte-ind-paa-kaserne/

I Skive er flere beboere og det lokale politi godt og grundigt trætte af en gruppe unge, der stort set dagligt på den ene eller anden måde overtræder loven.
Forleden var den atter gal, da en gruppe på syv unge overfaldt et kærestepar ved en McDonalds i byen.
Gruppen af unge opførte sig aggressivt, omringede parret i deres bil, hoppede på bilen og smadredeforruden. Da parret ville flygte fra stedet, forsøgte gruppen af unge at spærre vejen med en bil, men det lykkedes parret at komme væk fra området. Dog fulgte gruppen af unge efter i i alt tre biler, og parret følte sig så truet, at kvinden ringede til politiet.
Manden i parret arbejder på den lokale kaserne, hvor parret valgte at flygte hen, og politiet kom hertil samtidig med gruppen af unge, hvorfor politiet fik noteret alles identitet og sigtet en enkelt af dem. »De er særdeles godt kendt i bymiljøet i Skive, og vi døjer nærmest med dem til daglig med alt fra narko, chikane og bilkørsel. Det er en rigtig træls gruppe, der skaber frygt i byen,« lyder det fra det lokale politi. Ifølge Ekstra Bladet var personerne i gruppen indvandrerunge, mens TV Midt-Vest skriver, at personerne i gruppen alle har arabisk baggrund og er mellem 20 og 35 år.


?......... 35 år ?
Sådan er voksne arabere altså !

Og de der slikker dette udskud op og ned af ryggen. Klagere og tigre, hvor der ikke er til at se hvem der er hvem.

44
Debat om debatten / Sv: Hvorfor tror du, at jeg har gjort det?
« Dato: Marts 26, 2017, 02:25:30 pm »
At oprette en tråd, fordi Phil har irriteret dig med sit udtryk, virker som at skyde gråspurve med kanoner.

Jeg vil gerne have en debat om der er grænser for ytringsfriheden her?


Der bør være, og er plads til ytringsfrihed her på DD.
Men  nu du nævner det, så mener jeg du bør stå ved det du skriver, især dine mange løgne.
Derfor bør du komme med tilståelser på samme måde ligesom Bjarne Riis. Du har tit og ofte løjet om mig, hvor jeg har udbedt mig et bevis, der selvfølgelig aldrig kommer, af den gode grund løgn er svært at bevise, hvorimod sandhed er lettere at have med gøre.


Hvis der var noget mandfolk i dig, så lagde du dig fladt om kom med en "Bjarne Riis" indrømmelse:

"Ja jeg er fuld af løgn, jeg er socialist og vil gerne diktere sandheden for at bevare illusionen.
Derfor lyver jeg overfor alt og alle, jeg er håbløs, det er sådan jeg er"

Jeg har prøvet mange gange, at få en tillidsfuld dialog med dig, baseret på sandhed og kendsgerninger, men du kan/vil ikke.
Det er sørgeligt.
Hvorfor gør du ikke som jeg, hvis jeg har kvajet mig/taget fejl. Jeg indrømmer det.
45
Samfund- & Kultur / Sv: Pladderballe Tidende
« Dato: Marts 25, 2017, 11:04:18 pm »
Nu er vi jo danskere, så hvad kan være mere ligegyldigt? Desuden er det ikke korrekt.

Stine Bosse er formand for Europabevægelsen - og hun sidder bl.a. i bestyrelserne for Nordea, TDC, Amlin plc, Icopal og Aker ASA - og hun har været koncernchef for forsikringskoncernen TrygVesta.

Det gør socialister altså ikke, så stop dog den fordummende debat.
Åh åh.............

Socialister kommer i mange forklædninger, men en ting er ens. De rager til sig med arme og ben, uden at have skabt noget selv.
Hvad har Stine Bosse selv skabt ? Men hun lukrerer dygtigt på andres virksomheder.
Istedet for ØD, fik i fede bestyrelsesposter, ja du gjorde ikke, for du er kun en nyttig idiot for dem.

Glemte jeg at oplyse hun har været i DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom)

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 354