Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Emner - Anti-rød

Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16
61
Politik / Er det en ny slags skat ?
« Dato: Oktober 07, 2016, 07:24:21 pm »
Ikke nok med staten udplyndrer dig i skat, og gerne vil konfiskere mere i arveafgift, når du dør, skal du nu også parteres og fordeles. Dog må du godt frasige dig pligten som organdonor når du fylder 18.
Så vi håbe du ikke dør før du bliver 18.

Jeg havde regnet med at skulle brændes når jeg er død. Nu skal jeg parteres foreslås det på Christiansborg.  Min hjerne donerer jeg gerne til Carlo og anklageren. De har hårdt brug for den.
Resten skal i jorden og stedet markeres så Carlo og Anklageren kan danse på graven.

62
Politik / åbningstalen
« Dato: Oktober 04, 2016, 07:37:45 pm »
Nu indleder vi ikke alene et nyt folketingsår, men en helt ny æra i dansk politik. Efter valget hvor anti-rød partiet fik 128 pladser i folketinget, vil der blive taget fat på en række tiltag der skal sikre danskerne en god og tryg hverdag.

Efter mange årtier med kludetæppeløsninger, vil der blive taget fat på ændringer ud fra hvad der gavner danskerne. Det skal være godt at være dansker, rigtigt godt.

Den forrige regering indførte et nyt boligskattesystem, der ikke måtte betyde skattestigninger, men alt skulle være ved det gamle. det skulle bare være gammel vin på nye flasker. Skattestoppet forhindrede ikke at boligskatterne steg med 18 milliarder kroner. Husene blev vurderet højere - meget meget højere. Men skatteprocenten blev sat ned. (indtil den steg) Forsikringerne steg også, nu folk have fået så store værdier.
Den nye boligskatteordning skulle sikre tryghed, men forsatte skatteangrebet fra flere vinkler. Grundskyld og ejendomsværdiskat ud fra fiktive værdier.

Derfor har anti-rød partiet afskaffet alle boligskatter, og samtidig afskaffet rentefradraget.
Vi opfordrer til man afdrager på sit hus, og det vil heller ikke blive udsat for konservatives konfiskerings skat når huset sælges. HUSET ER DIT.
Samtidig bliver alle EDB registre om vurderinger og alle reglerne slettet. De er forældet.
(de ærede socialistiske og radikale medlemmer af tinget, bedes holde op med at smide sig ned på gulvet og bide i gulvtæppet af arrigskab)

Der var eksempler på en gammel fru Jensen blev enke og pensionist samtidig, men boede desværre et sted hvor mange akademikere også ville bo, og derfor steg værdien på husene i området.
Gamle Fru Jensen bad så mindeligt . "må jeg ikke godt blive boende indtil jeg dør, og min
handicappede datter kan blive boende"
Min mand var murersvend og byggede selv huset. Han betalte en regning fra kommunen fordi han var murer og tjente penge ved at bygge huset selv. jeg har aldrig forstået hvorfor han skulle betale.
Havde han været akademiker, skulle han ikke betale.
(Nej Fru Jensen, det forstå vi andre sgu heller ikke)

Nej du må ej, fik hun af vide "du er rig, så bare betal"
Fru Jensen måtte flytte, og istedet kom de nyrige, familien Bahudimir Mumba Salih, en fætter til Levakovic.

Ikke som Fru jensens søster der boede i "Sølle udsted" på Lolland, hvis priserne raslede ned. Desværre ikke skatterne. De to tvillingesøstre havde fået bygget to helt ens typehuse, men måtte betale vidt forskellig skat. Vi har gået 20 år i skole for at kunne regne den slags ud, sagde de i ministeriet.
Der var også tilfældet med en hotelejer hvis badehotel brændte ned til grunden, så ham og konen mistede deres indtægtsgrundlag. Men deres ejendomsskatter steg på boligen. Kommunen havde ellers hentet en god portion penge fra turisterne, der nu blev væk. Derfor måtte kommunen hæve grundskylden.
Det er da klart som blæk sagde man.

Næste punkt omhandler indkomstskatterne hvor en ny lov, gør det muligt at forstå hvad loven går ud på, og skattevæsenet som ikke kender deres egne regler, ikke længere kan snydes for milliarder.


63
Politik / Nye borgerlige og andet rod
« Dato: September 23, 2016, 11:17:38 am »
Nu går snakken om endnu et parti. Nye borgerlige.

Hvorfor er der snart 10 forskellige partier i folketinget?
Det kan undre hvis man, som jeg mener man bør, anlægger et pragmatisk syn på problemløsninger.
De nye borgerlige har ikke en politik der ikke varetages af DF og de konservative i forening, så havde de to partier koncensus, var de nye borgerlige overflødige.
Det er nok Pernille Vermunds personlige ambitioner frem for noget andet, der driver værket.

Min opfattelse af partiene går på jeg kan finde noget rigtigt hos selv enhedslisten.
De konservative vil afskaffe boligskatter (siger de) det er rent løgn, de vil udskyde dem til folk dør.
Så vil det statslige ligrøveri tilegne sig huset. Selvom et par mennesker gerne så deres, måske handicappede datter, overtog huset kvit og frit så hun ikke skulle bo på et plejehjem eller andet, hele sit liv.

Jeg har talt med Brian Mikkelsen om det, og manden tror folk "køber" hans forslag. Han vil erfare det gør de ikke. Og han er politiker der burde vide bedre.
Er det en god ide at ophæve boligskatter, altså penge der skal betales af folk der har mistet sin ægtefælle, eller arbejde. Penge de ikke har.
Ja det er en god ide, ellers kunne man forlange en mindste skat på 100.000kr. for et almindeligt hus.
Det er kun Johanne Schmidt Nielsen der kan betale den slags.
Hvis ikke folk kan betale 100.000,-kr så 50.000,-kr da.
Boligskatter er unaturlig beskatning af værdier der ikke giver afkast.
Hvorfor beskatter man  ikke lænden af flagstangen eller længden på græsset. Man beskatter i forvejen en pæn udsigt.

En let en.
Når man bestemmer i hvilken side af vejen man skal køre, er det oplagt at alle skal være enige om højre eller venstre. Enten eller. Det er logik for burhøns.

Hvis man lytter til det der siges om Kristian Boserup der fik en hjerneskade, står det klart han ikke har fået den optimale behandling. den findes men det offentlige skal spare - altid spare og spare, og altid de forkerte steder, efter min politiske overbevisning.

Hvad er så den rigtige politik. Skal man hjælpe Kristian med en genoptræning der kunne gøre han måske kom tilbage til arbejde, og konen ikke gik fra ham, eller skal man bruge pengene på statmisteren kan betale 1.000.000.000,00 kr. for at få lov til at mødes med Obama. Ja den er farvet, men så betale penge til folk fra mellemøsten der ikke kan lade være med at slås indbyrdes.
Hvilket de har gjort i årtusinder i det område, og fortsat vil gøre. Krigen stopper aldrig.

De beslutninger der træffes, bør være af kvalitetsmæssig god standard.
Jeg ved godt der er noget der hedder værdier, men burde man ikke holde dem fri af beslutninger om
de rationelle handlinger. man bygger supersygehuse, men fyrer 1200 sygeplejesker.
Hvor er logikken ???

Det minder mig om "javel Hr. minister" hvor et hospital ikke havde patienter, men en masse administrativt personale. Ministeren ville have der blev behandlet patienter, eller hospitalet måtte lukkes. Han fik det svar at hospitalet var det mest veldrevne i hele England. Man kunne påvise man ikke havde nogen patienter der døde, og det var godt. Udstyret holdt længere end på andre hospitaler, for det blev ikke brugt.

På min egn ville man opstille vindmøller.
Vindmøller er gode for de laver strøm. Nogen politikere sagde det var en god ide og derfor skulle de opstilles. Andre politikere var imod, for befolkningen det pågældende sted protesterede meget kraftigt. Sagen endte med der var en eller anden andefugl der ville få ødelagt deres reder, så vindmøllerne kom ikke op. Til gengæld kom de op et andet sted hvor de ikke generede.

Her sejrede fornuften, efter min mening.


Hvad mener andre, og jeg håber vi kan undgå de sædvanlige tåbelige kommentarer, som jeg ved nogen brænder for at fyre af.


64
Religion-& Filosofi / Hej lyjse
« Dato: September 21, 2016, 05:42:15 pm »
Hvad mener du om Lukas 12 35-48

Er der tale om en lignelse.  Det mener jeg.
Anklageren siger nej, og mener Jesus giver en praktisk anvisning på trælle skal prygles.
65
Fri Debat / Får vi en redegørelse jojo
« Dato: September 19, 2016, 05:50:26 pm »
Jeg skrev nedenstående, og udbeder mig en redegørelse fra dig jojo.
Du må da stå ved dine udtalelser og forklare dig. Eller komme med en indrømmelse om du tilsviner den kristne tro.


Jojo skrev:
Det er fuldstændigt ligegyldigt hvad jeg skriver eller mener, Du skal nok få det vendt og drejet så det passer dig bedst.
Det handler nemme ligt ikke om debat for anti, nej, modstanderen skal nedgøres, slagtes og parteres af dig for at vise din genialitet.Anti-rød:
Du spreder misinformation.
Hvorfor du gør det er et spørgsmål i sig selv, måske du lever for det,  hvem ved.

Du kan skade mennesker med den slags, og du prøver i hvert fald at indbilde folk, koranen er nok ikke er så værst når det kommer til stykket "for herregud" siger jojo, det er sammenligneligt med hvad der siges om kvinder i biblen.
Du får det også til at se ud, som om man gør bedst i at holde sig væk fra kristendom, fordi  i kristendommen er kvinder underlegne sexobjekter og slaver, selvom du ikke kan finde eksempler på kristne behandler deres koner som muhammedanerne, der rask væk stener kvinder hvis "de ikke makker ret".
Hvad er dog det for et billede af fremmane.
Det er rystende at nogen kan komme med den slags.

Hov hov jojo. STOP, inden du får nykker, og en kvalmende selvmedlidenhed.

Stener kristne kvinder - NEJ de gør ej.
Stener muhammedanere kvinder - JA de gør.Noget andet. Straks påtager du dig offerrollen med sutteklud og tudekiks. ....MOAR...
Hvorfor forklarer du ikke bare det jeg spørger om, så du kan underbygge din troværdig, og debattere med vægtige argumenter. Indrøm du ved du intet har at byde ind med. Øregas og tågesnak.

Men nu skal du høre "min fine ven"
Jeg er naturligvis i stand til at stå inde for min modargumentation.

Du skriver:
Hvorfor lede i Koranen, når man kan finde det i bibelen.
Efeserne 5,24 Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.


Nu skal jeg forklare dig hvad der menes, så du kan se hvor meget skadelig misinformation du kommer med.
Det her drejer sig om den måde mænd og kvinder indordner sig under gud, i de åndelige spørgsmål (gudstjeneneste kunne man kalde det)

1. Korintther 14,33
Som i alle de helliges menigheder v34  skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger.

Eferserne 5:28
Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. v29  Ingen hader jo sin egen krop.


Ser du noget om at slå kvinder til de makker ret? Hr. jojo.
Står der noget i koranen om at elske og behandle kvinder som sig selv, for mænds vedkommende.
Jamen så vis det dog, super bibel og koran expert, jojo

Du skal være velkommen til at vise mig hvor i biblen der står du skal "slå din kone" som i koranen.

Du er også velkommen til for en gangs skyld at indrømme du har taget fejl, og din viden er utilstrækkelig til at udtale sig
.
.
I debatten om musik, så du dig selv som en pralende idiot, mens du så mig bøje mig for MEs viden.

66
Fri Debat / Socialistiske kapitalister
« Dato: September 14, 2016, 05:26:08 pm »
Når vi hører ordet "enhedslisten" tænker mange straks på nogen der er imod kapitalisme og profit.
Altså dyder som solidaritet, beskedenhed.

Men er det sandheden ?
Næh...........det er det ikke.

Sandheden er, socialister opfører sig alle som en, som fortidens herremænd, som kystbanesocialister og akademikere.  Her en rigtigt kapitalist med millionærvilla.

Se her:
http://www.seoghoer.dk/nyheder/johanne-og-kaeresten-koeber-hus
Johanne Schmidt Nielsen og kæresten betalte 6.415.000 kr. for villaen. Ejendommen var ellers sat til salg for 5.995.000 kr., hvilket indikerer, at flere interesserede købere overbød hinanden.
Nu mangler Johanne Schmidt-Nielsen bare Volvoen og vovhunden.
Spørgsmåler nu om Johanne lader en flygtningefamilie flytte ind, sådan som hun har givet udtryk for man burde.


Der er vel ingen som er overrasket. Hvis den venstreorienterede magtbegærlige elite kom til magten så ender det som i nogle andre lande. Man kan se  hvordan nuværende og historiske venstreorienterede regeringer har raget til sig selv. Tag nu det gamle Sovjet - kik på Kina, der vel ingen af regeringsmedlemmerne der mangler noget.

67
Fri Debat / til GuBBi
« Dato: September 14, 2016, 10:18:24 am »
Er det muligt at slippe for de forrykte debattører der enten spammer, eller er så ulideligt dumme at høre på.
Hvis den slags skulle lede landet, ville kaos være endnu større end vi ser nu.
De svarer heller aldrig på det de spørges om, når man forsøger en dialog.

Din debat GuBBi, er efterhånden lige så elendig som SOL:
Jeg ved godt det er mig der gerne vil have et udbytte ud af det, men måske tager jeg fejl, og det blot er et sted for landsbytosser der slår sig løs.

Hvad har du egentligt tænkt dig med DD.

68
Fri Debat / Det sorte samfund
« Dato: September 09, 2016, 02:19:37 pm »
Et oplæg til debat.


Det sorte samfund.
Hver dag oplever man det sorte samfund breder sig og kryber ind alle steder, som en gift der langsomt kvæler glæden ved at være dansker, og i stedet spreder en utryghed og tristhed.

Af og til er det i de små ting, man for øjnene op for det forfald der sker rundt om en. Det skyldes menneskers tiltagende råhed og afstumpethed, hvor vi med stor beklagelse vil se typer være ligeglade og være ignoranter. De er også egoistiske og plejer meget gerne deres ego flittigt.
De har udviklet en følelseskulde der desværre er med til at sætte dagsordenen.
"Hvad rager det os" siger de. Eller deres reaktion på alvorlige problemer er.

"Vi kan bare være ligeglade med det - så er den ged barberet"

"Lad os være ligeglade. Det var ikke mig det gik ud over"

I selskab med sådanne, oplever man bagsiden af medaljen i samfundet. Primitiv kultur og mangel på etik og civiliseret opførsel. De ser med ligegyldighed på grafitimaling, hærværk. Man lader stå til i slaphed og slendrian.

En udtalelse:
"Er det ikke nærmere sådan, at man ikke er i stand til at bestå en eksamen, hvis man tror, det er muligt at skabe et samfund uden kriminalitet?"


En defaitisme og sløvhed hos den pågældende.


************

Jeg så Tv nyt igår.
Jeg blev trist over at se tv optagelser fra en solbeskinnet kirkegård, hvor man altid har kunnet komme for at mindes, og fordybe sig i sine tanker. Omgivet af en værdig ro og fred der hører til sådan et sted. Her kan man få styrke i at tænke på de kampe vor ældre generation har været i, og de er grunden til du er i live.'

Så ser man bronzebogstaver flået af gravstenen med ens forældres navne. For at blive solgt til en skrothandler. Sådan var det ikke før -  men det er det nu.
Den slags sårer, de fleste, ordentlige og gode mennesker. De onde ler og de gode græder.
Det stopper ikke.

Så hører man om unge der synes det er bare "skægt i bonbonland" at smide cementblokke ned på biler fra broer. Der døde en mor  til en lille dreng. Hvad gjorde anklagerens generation, -  blev kujon.

At anklage skoleledere for racisme, fordi der ikke har hvide børn nok til klasserne. Altid fremført med en skjult trussel "storebror holder øje med dig"

Embedsmænd der har kostet staten 12 milliarder. Nåh pyt.

Mit hjerte græder for Danmark, Hvad er de for mennnesker der forherliger opløsning af samfundet igennem deres ligegyldighed:
"De par muhammedanere". "Emilie Meng forsvandt" "Og hvad så, der er altid forsvundet unge piger" Og forbryderen kommer i fængsel er par år.

Veteraner behandles dårligt, men politikerne undlader ikke at forklare op og ned ad stolper, hvor stor en indsats de gør, ihvertfald gør i morgen, næste år, eller i 2025.
Alt imedens familier smadres fordi sønnen, faderen til sine børn på 8 og 11 år begår selvmord.
Hvem er pisseligeglad? Politikerne for de gør ikke de de bør. tror i de græder så meget som en tåre. Tror i anklageren og carlo gør. Det er nok omvendt. Jeg ser på verden med tristhed. Det behøver ikke være sådan.

Læg nu mærke til den primitive og afstumpethed mit indlæg bliver mødt med.
"vil du måske ikke indrette et samfund som Hitler, jødeudryddelse og sådan"
Det er f.... uhyggeligt du....


Det sorte samfund ligger over landet som en tung dyne.
Havde jeg midlerne ville jeg gøre op med den opløsning af vor civilisation. Hvordan har jeg ikke helt gennemtænk.

En ting ved jeg.
Uanset løsningen, vil anklageren, carlo homofaber og andre
typer gå imod, for de hader ret og orden, de gode dyder.
Opdragelse, medfølelse, samfundssind, danskhed.
69
Fri Debat / Ballade på skolerne
« Dato: September 08, 2016, 06:02:06 pm »
Igen et skoleeksempel på nonsens og vås.

Først. Anklageren holder på muhammedanerne kun udgør en ca. 3-4% af befolkningen.
Så er det mærkeligt der er skoler, hvor muhammedanerne udgør ca. 80%

En rektor har fordelt eleverne ulovligt, ifølge en overkvinde fra noget der hedder institut for menneskerettigheder".  Har rektor begået ulovligheder, ved at oprette klasser med 100% muhammedanere og det skal straks stoppes. Hvordan, skal danskere tvinges til at levere børn til skolen, fremfor en friskole, hvor de ikke mobbes og overfaldes og får frastjålet deres mobilos.

Institut for menneskerettigheder.
En komplet overflødig institution, med snablen nede i offentlige kasser.
Ifølge oversigten er der som sædvanlig en bunke overbetalte akademikere ansat. Fæhoveder der sidder bøjet over bunker af skemaer og papirnusseri.

Fyr hele bundtet og brug pengene på menneskerettigheder, så gamle ikke skal sidde i lortebleer i timevis. Eller nyfødte skal dø på rigshospitalet, på grund af personalemangel.
.
.
Kom bare med det "hvad er det med dig anti. Siger du vi ikke skal have akademikere til at udfylde skemaer, når man kan få 3 gange så mange varme hænder for de samme penge"
Uha da da næh så hellere en gang Kafka-agtigt med soldaten Zweik. (Zweik var menig soldat, alle andre var officerer, hvem tror i måtte lave al arbejdet?)


Tv2 talte med en skoleleder der selv havde måttet fordele eleverne. Hun sagde ligeud. "jeg er i den virkelige verden, og det institut for menneskerettigheder siger, er pjat.
Konklusion. staten ødsler penge ud på pjat. Hvorfor overrasker det ikke.

Nu ved vi jo fra tigermanden at muhammedanerne overtager det hele, så vi vil snart se der på en skole med 1000 elever måske er 990 muhammedanere. Hvis der er 40 klasser, må man have ti klasser med en dansk elev, og 30 med 100% muhammedanere.

Hvad så.

Skal skoleinspektøren som begår ulovligheder så i fængsel ???

Hvad med at oprette et ministerium for afvikling af tåbeligheder, og spild af penge og fremsættelse af
nonsens i tv.


70
Fri Debat / Akademiker truer folk.
« Dato: September 06, 2016, 06:01:47 pm »
Tv2 news meddeler at en akademiker truer folk til at betale penge. Pengeafpresning plejer man at kalde den slags.
Men nu er der jo tale om en akademiker, så gælder der sikkert andre regler.
Andre igen er inde på akademikeren udnytter sin position til at skræmme folk til at betale.

Jeg tænker naturligvis på den advokat der sender trusselsbreve til folk, om de har downloaded film ulovligt, selvom de pågældende er sagesløse.

Som ærlig anti-rød mener jeg advokaten straks skal have frataget sin advokatbestalling. Andre jurister er forargede over fremgangsmåden da den skræmmer nogen til at betale, fordi de er bange for en retssag med advokater, dommere og et hav af akademikere, der taler sort. Noget akademikere gør for at virke betydningsfulde og bedre end almindelige mennesker.

Jeg ved bare, fik jeg sådant et brev, var advokaten meldt til politiet for bedrag aldeles omgående.
Jeg gætter på en del sikkert synes det er helt i orden at true folk.

71
Fri Debat / besøg hos skat
« Dato: September 04, 2016, 12:08:14 pm »
Vi har besøgt skat for at få en forklaring. Vi talte med medarbejderne der jo allesammen er AKADEMIKERE OG ØKONOMER.

"Hvad er meningen" .............Hov hov sagde medarbejderen. Nu skal i ikke tale sådan om os, vi er akademikere og økonomer så pas bare på ellers sletter vi. Når vi ikke ved hvad vi sal sige, kan vi slette.

"var det ikke sjovt. "Det var bare for sjov", Det er i hvertfald taget ud af hverdagen.


(Ps. Carlo lad være med at se videoen.)

https://www.youtube.com/watch?v=W50IHj5jySU

72
Fri Debat / Anklagerens løgn afsløret
« Dato: September 03, 2016, 11:06:16 am »
I knivstikkersagen påstod anklageren følgende:
hun skynder sig ud i haven for at hente en havestol - kommer tilbage og slår ham med stolen.Hold så tungen lige i munden.


Egentligt ret ligegyldigt hvis ikke det var fordi anklageren selv hænger sig i petitesser.
Om manden og kvinden kendte hinanden i forvejen. Det har ingen betydning for selve hændelsen. Manden trængte ind i huset bevæbnet med en kniv. Nok ikke for at smøre sig en franskbrødsmad - vel.

Anklagerens ærinde er at kompromitteren mig, som refererer historien fra lokalavisen (ikke den korte avis, som det siges)
Og det er angiveligt løgn som jeg skulle stå bag. Jeg ejer og udgiver ikke nogen aviser.

Derfor trækker jeg det frem som er det der er løgn, nemlig anklagerens røverhistorie om hvordan det foregik.


Anklageren skriver:
Er der overensstemmelse mellem overskriften og teksten?
Nej - det er der slet ikke, for ingen steder i teksten er der noget, som antyder at manden er gået amok med en kniv, men det ænser Anti ikke.

Anti tror alligevel generelt på historien, og det skyldes træk ved ham selv. Han har nemlig en forestilling om, at der let kan dukke en fremmed op med en kniv i folks hjem og slå dem ihjel - selvom det sker yderst sjældent i den virkelige verden.

Cittat fra lokalavisen
Et drama udspillede sig på Hvide Hus Vej Ebeltoft fredag eftermiddag, oplyser Østjyllands Politi.
En 68-årig mand kom umotiveret ind i en 48-årig kvindes hus med en kniv i hånden og råbte op.
Kvinden blev bange og pacificerede den 68-årige med en havestol.
Anklahgeren skriver så:
Ifølge teksten skulle kvinden altså være overrasket over, at en fremmed er trængt ind i hendes hjem med en kniv i hånden, hvorefter hun skynder sig ud i haven for at hente en havestol - kommer tilbage og slår ham med stolen.


Det er her løgnen skrives, for den avis anklageren henviser til skriver intet om kvinden gik ud i haven efter en stol, og kom tilbage i huset.
(hvis hun gjorde, kunne hun isedet være flygtet, og sådan vil anklageren have det til at se ud, så han kan argumentere for kvinden udøvede ulovlig selvtægt) altså anklager, vi er ikke født igår.Anklageren gør en del ud af han har læst en anden avis, hvor jeg citerer artiklen.Det skal værer den sande version må man tro anklageren mener, når han viser det.
Den er her:

http://www.din-debat.dk/index.php?topic=4315.msg50653#msg50653
Svar #27 Dato: August 23, 2016, 05:54:10 pm »
http://stiften.dk/aarhus/mand-stukket-i-laaret-med-sin-egen-kniv

Mand stukket i låret med sin egen kniv
68-årig knivbevæbnet mand i Ebeltoft blev pacificeret af 48-årig kvinde, der efterfølgende stak ham i låret med hans egen kniv.

EBELTOFT
En 48-årig kvinde fra Ebeltoft fremstilles i dag i grundlovsforhør sigtet for vold, efter at hun fredag eftermiddag stak en 68-årig mand i låret med en kniv.
De to kender hinanden i forvejen, og det var manden, der startede det hele.
Han kom fredag omkring klokken 15 umotiveret ind i kvindens bolig på Hvide Hus Vej i Ebeltoft - råbende og med en kniv i hånden.

Kvinden blev bange og slog den 68-årige med en havestol.
»Det lykkes hende også at få kniven fra ham, og efterfølgende stikker hun ham i låret med den,« fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi, Per Bennekov.

Lige der gik hun - mener politiet - over grænsen for, hvad der falder ind under begrebet selvforsvar.
Manden måtte i øvrigt behandles på skadestuen for skader efter knivstik i højre lår samt skader på højre hånd.


Indsat af mig: der er ikke et ord om kvinden gik ud og hentede en havestol -vel.
Altså er det anklageren skriver LØGN:Anklagerens indlæg:
http://www.din-debat.dk/index.php?topic=4315.msg50653#msg50653
Svar #27 Dato: August 23, 2016, 05:54:10 pm »


Anti-rød: Jeg har en forestilling om når en mand der råber op,        trænger ind i ens hus bevæbnet med en kniv, så er der fare på færde, og det er nødvendigt at forsvare sig, som kvinden gjorde. Jeg holder med kvinden, men det var hende der blev anholdt og sat i arresten.
Noget anklageren synes er i orden.Her har du sagen anklager, og nu har jeg bevist du lyver.
Det var bare en gang, andre har også bevist du lyver. 

I socialister lyver og kommer med løgnagtige bekyldninger. Så var jeg en af Breiviks støtter, og i går var jeg en lille ondsindet mand som Hitler med overskæg, der ville udrydde jøder. Kva jeg har oplyst mit personlige forhold til jøder.

For en socialist er intet for småt til at lyve om. Jeres propaganda ønsker at trænge ind alle vegne, for folket skal manipuleres fra vugge til grav.Socialisme er på alle niveauer en menneskefjendsdk ideologi der afføder løgn og ufrihed

73
Fri Debat / Christiania
« Dato: September 01, 2016, 12:09:05 pm »
I en alvorlig episode bliver en betjent skudt.....................

Herfra tager politikerne og en politichef fat på at overgå hinanden i taler på et plan der skal matche op med Churchills.
Mie Allerslev står og beskylder den tidligere borgerlige regering for at betjenten blev skudt, fordi de ryddede pusherstreet i sin tid.

I må meget undskylde. Drejer det her sig om promovering af poltiitere, Jeg troede det her drejer sig om betjenten.

Iøvrigt bemærker jeg politiet var bevæbnet. Altså må man have forudset hvad det er for et betændt miljø som man tillader. Og hvem er det så. Det er politikerne der ikke sørger for civiliserede tilstande på Christiania.
Vor herre bevares.

Nå men jeg vil gerne høre om jeg er helt forkert på den, og det drejer sig om at rage politiske point til sig.

74
Politik / Alt tyder på valg
« Dato: August 31, 2016, 02:32:28 pm »
Alt tyder på der snart udskrives valg til folketinget.
Anders Samuelsen står fast på en topskattelettelse på 5% hele vejen, eller vælge ingen topskattelettelse overhovedet.
Anders Samuelsen tror han kan styre hele folketinget med sine 13 mandater, i det mindste venstre og DFs 71 mandater.
Det sker næppe.

Hvor er visdommen i at ville have ingenting på topskatten, som er det der sker når socialdemokraterne får regeringsmagten.
Kan nogen udrede det, eller er LA gået bananas. Husk LA er ikke imod topskat !


75
Politik / 2025 planen
« Dato: August 30, 2016, 02:44:19 pm »
Det er grænseløst ulideligt at høre på politikerne.

2025 planen er ikke andet end et nyt kludetæppe af lappeløsninger, der ikke indeholder nogen nytænkning og innovative løsninger.
Lars båthorn og co. synger den gamle sang "hvem skal nu betale" og svaret er det skal du.

Jeg bed dog mærke i der er kommet 17 gange flere udlændinge i løbet af tre år, der vil studere her i landet, og helt ubegribeligt får SU. Noget hårdtarbejdene danskere der slider deres ryg op skal betale, hvad enten de vil eller ej.
Jeg bemærker også visse debattører (ræverøde) er imod man registrerer den slags med CPR og lign.
.
.
I anti-rød samfundet vil man tage udgang i den almindelige dansker.
Hr. og Fru jensen der bor i et parcelhus/lejlighed, skal kunne gå på arbejde og tjene en god løn i et sikkert og sundt miljø.
De skal ikke komme hjem og se deres hjem er gennemrodet af en indbrudstyv og deres værdier er stjålet, hvor politiet ikke gør andet end optage rapport. de skal ikke opleve deres 17 årige datter er voldtaget af en muhammedaner.
De skal ikke være i utryghed og uvished om, der kommer ubehagelige rudekuverter med skattestigninger på grundskyld og afgifter på en pæn udsigt.

Hr og Fru Jensen vil have et komfortabelt liv med materielle goder som hus med fladskærm, samtalekøkkener tv og computer, som det er nu, 6 ugers ferie, men uden utryghed for at skulle forlade deres hjem når de går på pension, fordi papirnusserne har fundet på et nyt vurderingssytem.
De skal kunne betale deres hus, uden de konservative hyklere vil beskatte huset fra arvingerne. Hvordan skulle de så have motivation til at eje deres eget hus.
I anti-rød samfundet må man gerne eje uden hel og halvrøde er misundelige.

Når Hr. og Fru Jensens forældre skal på plejehjem, kan de være sikker på der er en nominering der sikrer værdig behandling. Der skal ikke være klippekort og andet uværdigt.

Hr. og Fru Jensen vil heller ikke risikere at der kommer et flygningecenter fyldt med forbrydere, hvor de bor.
Og aprospos Inger Støjberg der står og hælder vand ud af øret, om flygtninge der råber og skriger så de ikke kan komme med et fly sydpå, hvor tigeridioten fryder sig over ulovlighederne. Der vil muhammedaneren opdage han bliver proppet i en trækasse og sat i fragtrummet de 4-5 timer det varer at flyve til muhammedanien.

En ting er sikkert og vist. I anti-rød samfundet får muhammedanere ikke en krone.

Så med 2025 planen kaldet de halve løsningers plan.
Vil der fortsat være i titusindvise af forbrydelser, der vil komme en strøm af muhammedanere, der vil stadig være arbejdsløshed, der vil stadig ligge patienter på gangene, der vil stadigvæk blive smidt betonblokke ned på biler, der vil ikke ske et klap, der giver forbedringer.

Ret beset er politikerne er flok plattenslagere.

Ps. Skatteministeren har lige annonceret rentefradragsretten forringes, og andet sted ved vi ejendomsskatterne stiger.
Så gamle fru jensen der lige har mistet sin mand og er pensionist, må forlade sit hjem.

"Godt gået venstre" jeg håber i bliver yderligere reduceret ved næste valg.

Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16