Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Emner - Anti-rød

Sider: 1 ... 14 15 [16] 17
226
Fri Debat / 1. Maj
« Dato: Maj 01, 2015, 10:29:11 am »
Dagen hvor alt kan lade sig gøre!


Kære venner,
socialdemokraterne vil have et nyt dagpengesystem - og det får vi.

Lover Helle Thorning.

Åbenbart glemmer hun de radikale og hun skal vinde et valg.
Sidste gang vandt hun valget. Fik vi det hun lovede ? Gjorde vi ?
Tja - hun taler ikke noget om at holde løfter - det er nok klogt.


Vi får et nyt dagpengesystem - det lover Helle på samme måde som hun lovede en masse før sidste valg, hvilket hun aldrig holdt.

I dag kan vi få et nyt dagpengesystem (ikke et ord om hvad det går ud på)
I dag kan vi få en lykkelig fremtid, solidarisk som arbejderbevægelsen helt alene har sørget for, så alle er i arbejde, og alle goder, det være sig smarttelefoner fra Samsung, eller Audier fra Tyskland, Kaffe og te, tøj fra Indien osv. Det har arbejdsmanden sørget for. (gennem de valgte pampere forstås)

Det er arbejdsmændenes krav og fysiske blokader der har opbygget Danfoss, Lego, Carlsberg osv. - og ikke et ord om det hedengangne bryggeri Stjernen som arbejderne rent faktisk ejede.

Jo i dag kan alt lade sig gøre.
Flottere julegaver, medvind på cykelstierne. Nu dages det brødre -
 Mogens Lykketoft holder tale, med inspiration fra sciencefiction forfattere, må det være. For de store firmaer  SKAL betale skat.
De må ikke kunne snyde udenom, som nu salget af DONG har medført, som Mogens Lykketoft selv gik ind for.

Når roserne falmer hvad får vi så ikke.
Et effektivt værn mod kriminelle rumænske forbrydere. Hvor situationen kun bliver værre og værre.

Flere socialister mener, det der skal gøres mod dette her:Jens-Christian overlevede med nød og næppe hjemmerøveriet, men i dag plager de østkriminelle røveres brutalitet ham stadig hver eneste dag. Ud over kronisk hovedpine og smerter i nakken, har Jens-Christian Thejsen umådeligt svært ved at komme oven på igen psykisk.

Det der skal gøres er:

Jamen, jeg vil da have, at vi skal sætte ind med en pædagogisk indsats, hvor vi med fokus på medmenneskelighed og venlighed sætter fokus på individet - mennesket - bag facaden. For vi skal jo alle sammen kunne være her, ikke? Og det er altså uanset hudfarve og religion

(vi hører violinspil)

https://www.youtube.com/watch?v=5nJObByA-n4

God 1. maj kammerater, husk at stemme blåt.227
Fri Debat / Kriminelle rumænere bekymrer ikke socialdemokraterne
« Dato: April 26, 2015, 08:57:38 pm »
Kriminelle rumænere hærger Danmark, og politiet er handlingslammet, da man render rundt efter Omar sympatisører. Der er ikke betjente nok til at fange forbrydere.

Ses i fjernsynet lige nu.
De platter og svindler, slår danskere fordærvet i hjemmerøverier. Samtidig påstår de at de lever af at sælge "hus forbi" aviser.
Sandheden er de er dybt kriminelle og ejer mange huse i Rumænien.


Socialdemokraternes holdning er denne.
Retsordfører for Socialdemokratiet, Trine Bramsen, tager det med ophøjet ro, at Dansk Folkeparti nu indkalder de to ministre i samråd.

- Hvis antallet af sigtelser mod rumænere faldt, så ville Dansk Folkeparti med garanti også være de første til at sige, at politiet ikke brugte tid på udenlandske kriminelle. Jeg tror sådan set, at det er lige meget om antallet stiger eller falder, så vil Dansk Folkeparti altid kunne se et problem med det her, siger Trine Bramsen.

Hvilke "uldne vattede"forklaringer mon anklageren, der blindt stemmer på socialdemokraterne, vil komme med.
Anti-rød politiet ville omgående sætte rumænerne i arbejde, som de jo påstår de er kommet for.

I arbejdslejrene starter vi kl. 7:00 om morgenen med en herlig gang vandgrød og en humpel brød, der efter arbejder vi fra mandag til søndag, hvorefter de starter forfra.
Arbejdet vil bestå i at rense strande og lignende der ikke tager arbejdet fra danskerne.
Rense latriner og andet med tandbørster.

228
Fri Debat / Helt seriøst -hvordan ville det gå
« Dato: April 26, 2015, 10:26:41 am »
Hvis tigermanden, anklageren og lignende fik magten over Danmark.

Grænserne ville blive åbnet så alle frit kunne strømme ind. Anklageren vil nok slå sig i tøjret, men alligevel falde til patten, som en god socialist der gør hvad der bliver sagt.
Hvor flygtninge/lykkeriddere blev mødt med åbne arme og gratis indkvartering og alt hvad de behøvede. Som Levakovic familien.
En ukritisk forståelse for at naturligvis, har de tilkomne et´ønske, nemlig af få mere end de har.
da de samtidig intet kan tilbyde. er det klart danskerne må punge ud. Det kan nemlig kun blive sådan.

Citat:
Det er uhyrligt, at vi tillader den farefulde bådrejse over Middelhavet for så mange mennesker. Lad os få oprettet nogle flyruter, som de stakkels flygtninge kan benytte sig af kvit og frit!


Hvad mener I ?


Jeg selv tror det ville ende i et ragnarok.
Den danske befolkning ville blive flået gennem skatter i langt højere grad.
De flittige og dygtige ildsjæle ville give op. Det ligger ikke i deres (eller andres) natur at lade sig udplyndre. Ingen ville tage initiativ til nye fremskridt. Skulle de røde kunne det ?
Alt hvad de præsterer er at stille krav til andre, om de skal være skaffedyr. 


Ildsjælene ville heller aldrig nå at etablere sig, før alle midlerne var frataget dem.
Vi ville hurtigt få et forarmet samfund, med masser af fattige, der ikke havde råd til at hjælpe nogen, hvad enten nogen mener statskassen er u-udtømmelig eller ej.

Verdens problemer skyldes i høj grad fattigdom!
Gør man så nogen rige ved at give ulandshjælp?

Hvis man som jeg har oplevet forskellige lande, står det klart at det ikke hjælper, snarere tværtimod.
De fattige overlever og føder endnu flere børn der ender som fattige.
Man sender fødevarehjælp "for det er da en katastrofe" man sanser ikke at derved vanskelig/umuliggøres lokalt landbrug, og vel det værste, der kommer endnu flere sultne.

Gøre noget ved problemets rod - aldrig i livet siger man. Det er for umenneskeligt.

Der fødes for mange mennesker, noget Kina har indset for mange år siden.
Et program hvor man betaler de fattige for at lade sig sterilisere kunne være en løsning.
Hvad synes man om det. Mange vil nok ryge op i det røde felt. Uden selv at tilbyde en løsning, udover at lukke øjne og ører.
Næh så hellere lade endnu flere børn dø af sult eller overleve til en livslang fattigdom.

Eventuelt lade dem søge til Danmark og lade det danske samfund sygne hen i armod og mismod.
Hvor ALLE er fattige, et ønskemål for visse her på debatten, ser det ud til.229
Fri Debat / Socialisme - en pest over verden
« Dato: April 25, 2015, 03:45:54 pm »
Trænger man lidt ind under overfladen på alle parolerne, slagordene, de politiske manifester, vil maskerne falde og socialismens sande ansigt bliver afsløret.

Når socialisme har kunne finde rodfæste i større og mindre grad verden over, er det klart denne "isme" dækker over nogen af menneskenes karraktertræk og vildførelse.
Ligesom det også ligger i visse menneskers sind at føre krig, som i sig selv er en irrationel handling, dog med ønsket om at opnå vinding på andres bekostning.
Socialisme viser sig i de lavere instinkter som misundelse, grådighed, selvforherligelse, magtbegær osv.
Da dette er ubevidst, har man udviklet en ideologi omkring dette for at synliggøre og legitimere denne proces.

Over tid er der udviklet et helt sæt af fraser og typiske udtryksformer, for at skabe en styret begejstring hos de brede masser.
Frihed lighed og broderskab. Arbejdersange, symbolet med rosen, den røde farve osv.
Propagandaen selvfølgelig som et styringsinstrument for eliten, der har brug for undertrykkelse,og udnyttelse da systemet ellers sander til.

I grunden er socialisten et skræmt menneske der ikke tør vælge selv, eller realisere sig selv som andre der ønsker at vise sit eget værd, ved at afprøve evner og muligheder.
De er bange for deres egen skygge og andre. En frygt for ikke at slå til.
De hader sig sig og andre for det. Ikke uden grund.
De præges af kujoneri i deres fremfærd der ligger dybt gemt i deres inderste jeg, uden
dog at være sig bevidst om det. Pr. Instinkt søger de sammen om mental tilflugt i et univers der udtrykker sig i den ensrettede udslettelse af selvet. De sælger sig til kollektivet, og dets symboler med parader, røde faner og andre ligegyldigheder.
De lever sig ind i en kunstig verden, hvor alt synes at foregå i fantasibilleder og indbildte forestillinger. Man kan læse sig til disse forrykte manifester og slagordene ved at undersøge DDR regimet, Sovjet eller Cuba eller lytte til deres arbejdersange og taler.

Men de er også i indre konflikt, hvor andre negative karaktertræk slår igennem.
Selvhævdelsen og misundelsen. Jeg er bedre end andre, De skal ikke tro alle er lige med mig.
De viser sig i bizarre former hvor der fabrikeres statuer og laves kæmpebilleder af socialistlederen på samlebånd.
Kan man derved overvinde dem, der ved egne evner har skabt resultater, har man overgået denne. Som primitive indfødte der tror man kan fange og gøre sin fjendes sjæl til slave, og få hans styrke.
Prøv at holde dette her op mod Helle, Villy, Ole og hvad de hedder alle sammen.
Hvem er deres slaver?

Den socialistiske proces er dømt til at gå i stå, hvis der ikke hele tiden skaffes energi i form af udnyttelse af verden omkring en. Det sælges med udtrykket, solidaritet.
Ofte vil processen udvise uheldige tegn på fiasko, hvor tale om fornyelse bare er et instrument for at fastholde, de måske oprørske og ikke loyale undersåtter.
I de socialistiske diktaturer, har man afskaffet dette og kalder det istedet kontrarevolution, hvor der slås ned med mord på egne borgere (DDR)
I de vestlige demokratier, tager man afstand fra symboler som Marx, kommunisme, nationalisering, da vi er for oplyste og selvstændige.
Dog kan det dårligt skjules, systemet er og bliver ensrettet og betonsocialistisk.

Det praktiske resultat ses tydeligst hvor socialisme har haft monopol. Dårlige levevilkår og ufrihed. Ensretning, ingen privatskoler, ingen privathospitaler, ingen rige, ingen velstand.
I 1950erne erklærede sovjetlederen Khrutiof at inden for få år ville sovjetunionen passere USA i materiel velstand. Selvbedrag og bedrag går hånd i hånd med socialisme.

Socialisme betyder udnyttelse og udbytning af velstand Man æder sig ind på de dygtige og stræbsomme. opefter i fødekæden. Når man er kommet til vejs ende, begynder fattigdommen at brede sig nedefter. Bortset fra eliten, der nok skal sørge for sig selv, hvilket er den egentlige årsag til denne ideologi.
Når ikke alle kan være lige rige, vil alle være lige fattige.

Vi er ved det, der med et fremmedord kaldes oligarki, hvor der er en lille elite med Guccitasker og lejligheder på Tenerife. Den ægte socialist søger at leve konfortabelt uden ansvar og evner. Man opstiller regler nærmest som trossætninger, hvor andre skal tvinges til at tage ansvar for en selv, først og fremmest eliten naturligvis, samt en ineffektiv gruppe andre, hvor nogle af de beslaglagte goder tildeles undersåtterne. Ens egne særfordele, som fede pensioner, røres der ikke ved.
Alt efter omstændighederne.
Derved bliver retten til at stille krav, det der skal være drivkraften i samfundet.
Det er selvfølgelig dømt til at mislykkes eller forfalde med mismod og grå hverdag.

Da resultaterne ikke bliver som lovet, har man brug for syndebukke. Det er "de andres" skyld, hver eneste fejl bliver vendt imod "de andre", og gode resultater bliver fornægtet. Hvis ventelister på hospitalerne bliver bragt ned, kaldes det en overbetalingsskandale, hvis en borgerlig modstander fortaler sig, og kalder en socialistisk folketingsmand, der selv har benyttet sig af et privathospital, forlanger man straks denne borgerliges hoved på et fad.
Kan man anklage en borgerlig i skattefusk, ender denne i fængsel, medens de selv går fri. (Helle Thorning)
En stribe socialdemokrater har haft råd til privathospital, her i  blandt Poul Nyrup.
I ved, alle er lige, men nogen er mere lige end andre. Socialisme er den mest uretfærdige menneskefjendske styreform verden nogensinde har set.
Det holder ofret i live men snylter på det hele livet.

Arbejdsgivere er syndebukke pr. deninition, da de generelt betragtes som fjender af socialisme. En ægte socialist vil give udtryk for, at strejke er i arbejdernes interesse, selvom disse naturligvis ingen interesse har i at lukke ned for deres eget levebrød.
Den ægte socialist vil siddestille det´, at man IKKE strejker med produktion og indtægt.
Hvad så når virksomhedsejerne strejker og flytter til Indien. Er det produktion og velstand.

De mindre dygtige vil tvinge de mere dygtige til at tænke for sig, arbejde for sig. Samt derefter tvinge dem  til accept af, det er en moralsk forpligtigelse at leve for andre, og først i sidste ende for sig selv.
Idealet vil være det endegyldige selvmord. Tanken om det der kaldtes sovjetmennesket.
Det kunstigt skabte uselviske menneske, der er uden vilje.
I modsætning hertil er menneskets naturlige drift. Jeg lever for mig selv, min frihed er ikke til salg. Kun dette menneske ejer noget af værdi, så kan kan give til andre.
Socialisten kan kun tage.

Da den overbeviste socialist baserer sig på undertrykkelse og selvhævdelse på andres bekostning, drejer det sig om at finde grupper der kan bruges, dels som gidsel, dels som underdanig klasse man foregiver at ville hjælpe, så verden kan se ens godhed og hjertelighed over for mindrebegunstigede.

Læg mærke til pensionister efterhånden er blevet unyttige for elitesocialisten, og man taler ikke så meget om dem mere. Pensionister er også blevet for velformulerede og finder sig ikke i hvad som helst, hvilket betyder de også stemmer borgerligt, forkert efter de rødes mening.

Der kom indvandringen fra mellemøsten som sendt fra himlen for de røde, som straks blev røde hallal-hippier.
Her var en gruppe der pr. definition burde være taknemmelige overfor socialisterne som havde reddet deres liv, for hvilket indvandrerne burde udvise evig taknemmmelighed.
Det hele serveres med tårepersende historier, for at socialisterne kan styrke sig med deres pyntede påfuglefjer-ego.
Se hvor god jeg er, jeg tager fra de rige og giver til de fattige. Robin Hood var en helt, der i historien blev hædret og vandt ære og titler.
Her er elitens ideal eventyr.

Sådan er det ikke gået, den højt besungne kulturberigelse er udeblevet. Hvis der er noget en socialist ikke vil, så er det at indrømme en fejl. Den skal helst vendes rundt så fejlen fremstår som fremsynet politik. Vi har brug for de fremmede som arbejdskraft. "de vil betale vor folkepension" sagde Mogens Lykketoft. Det holder han kæft med nu.
Er fejlen ikke til at vaske af, så gælder den gamle regel. "Det er de andres skyld" Var DDR ikke brudt sammen havde Ole Sohn aldrig i livet, skiftet sin kameleonfarve fra blodrød til rød.

Læg mærke til en speciel ting ved socialisten. Når de rødes mange planer løber af sporet og ikke virker, men det modsatte, prøver man først at sende sorteper videre til regeringen eller hvem der nu udses til syndebuk.
Det er de andres skyld!
Når metoden fejler og socialisten er trængt op i et hjørne, griber han til tiggerens offerrolle og faktisk trygler om, nogen vil gå i brechen for ham og om muligt rage kastanierne ud af ilden, helst ved at påtage sig skylden.

Læg mærke til det.
Da er det socialisterne bedene siger: Vi kunne ikke gøre for det.
De forventer på en måde, som et krav, at blive tilgivet.
En overbærenhed de absolut ikke viser andre.

Sovjetunionen brød sammen og hele ideologien ramlede da fundamentet for længst var smuldret væk af ødelæggere og snyltere.
Hvergang Helle T taler om hvor dygtige de er til at drive et samfund, lede og fordele goderne, bør man tænke på hvad deres reelle motiv er.
Magtbegær og udnyttelse til egen fordel. Det kommer før alt andet.

Socialister ønsker ufortjente goder, så lyset vil blive brændt i begge ender. Happy days are here again.
Ingen tvivl om der på overfladen vil være guld og grønne skove. Kontokortet vil blive brugt flittigt,og overtrukket, lige som i Ankers dage, ned i afgrunden. men husk det var på 1. klasse. Indtil de borgerlige tager over igen.

De egentlige problemer vil ikke blive løst med en rød regering. Børnene vil stadig ikke kunne læse. Ventelisterne vil stige igen.
Der er nemlig ikke noget nyt under solen.
Arbejdsløsheden vil ikke falde.
Paradoksalt nok, vil det være en fordel hvis de røde vinder med overbevisning. Anskuelsesundervisningen i fiaskoen vil være overvældende tydelig. Socialisme medfører altid ufrihed, undertrykkelse og menneskelig fornedrelse. I praksis vil skatterne stige, og din ferie på costa del solskin, udnyttes af en anden, der tager til mellemøsten.
Husk hans trang er større end din.

Det var mine tanker omkring al den røde propaganda man kan læse om på debatten.
Det er ikke andet end luftkasteller og fatamorgana om velfærdssamfund og eventyr om tusind og en nats folk, der overtager vort land lidt efter lidt.

https://www.youtube.com/watch?v=5nJObByA-n4


230
Fri Debat / Bådflygtninge
« Dato: April 23, 2015, 10:41:01 am »
Se dette billede, og bedøm så om der er nogen grund til flygtningene flygter til Europa, hvis ikke det udelukkende skyldes man gerne vil have i pose og sæk.
Socialísterne solidariserer sig pr. natur med dem der kræver at andre skal betale for dem.
Det drejer sig om penge. De vil til det, de ved er et Eldorado, der flyder med mælk og honning, gaderne er brolagt med guld, og "de vantro hunde" betaler gladeligt.

Som det ses er der masser af plads i Afrika, og utallige lande man kunne flygte til. Hvad med Marokko eller Algeriet.

Flygtningene vil have de rige europæere betaler lejligheder, biler og deres underhold resten af livet.
De røde glemmer vist at de røde "der er mindre lige" betaler gildet. Helle Thorning og pamperne skal nok klare sig. Gamle fru Jensen må spise ugegammel frysemad, eller kattemad på dåse, for muhammedanerne kan komme i en uendelig strøm fra Afrika.

"Flygtningene er solbrændte ørkensheiker med brune øjne, og de røde hallal-kvinder sukker.
Bare de dog ville komme ridende på deres hvide heste, og bortføre mig til deres harem - åh gud hvor er det romantisk"

Løsningen som de fladpandede politikere frit kan benytte, er naturligvis at opsamle bådflygtningene (vi kan ikke lade dem drukne) og sende dem retur. Samt sænke bådene.
Så stopper festen.

Et seriøst forslag  er der oprettes et FN land. Et beskyttet område i Afrika, ikke bare en række telte, men en ordentlig indkvartering, skoler og hospitaler m.v.

Her kunne de penge politikerne så tåbeligt brugte til at bombe Libyen, være brugt langt bedre.
Hvad kom der for resten ud af Helle krigsmagers og co´s  store ord og fede flæsk om at frelse Libyen.
Blev der fred og demokrati.
Jeg spørger bare -og de røde er tavse som graven.

231
Fri Debat / Danskere - et uddøende folk
« Dato: April 22, 2015, 12:41:53 pm »
Hver dag arbejder socialisterne på at udrydde Danmark som selvstændig nation.

Det her må være en hed drøm for anklageren der går i opfyldelse.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/04/21/0421222331.htm
Haderslev får et tysk byskilt
Haderslev hedder nu også Hadersleben. Det første tosprogede byskilt er stillet op i Sønderjylland.Vi ser andre mene at for eks SAS skal omdirigere alle deres fly, for at flyve folk ud af Nordafrika, til Danmark forstås.
Uanset SAS så ville gå fallit. Hvad betyder det!
Det drejer sig om muhammedanere frem for alt. De skal være i Danmark, danskere skal flytte sig og bøje sig som vantro hunde, og give plads for herrefolket.

Er det fordi socialisme i bund og grund er en taber kultur, og derfor ønsker man dels Danmarks kultur og værdier ødelagt, når man hader ægte værdier, og dels tror man flygtninge kan man føle sig hævet over. Hør deres politikere forsøger at hævde sig på de borgerliges bekostning.
Helle Thorning flæber ikke om andet.

Socialister er tabere og har muligvis en trang til at styrke deres lille ego, hvor man mener flygtninge er underlegne og sårbare. Noget i den stil.

Se hvad der skrives, og tænk efter hvad der ville ske,hvis tigermanden og de andre fik
endnu mere magt.

Ps. Jeg håber nogen danske modstandsfolk, eller deres efterkommere, omgående maler skiltet over.

Husk hvad jeg skrev for få dage siden - det er ikke altid sjovt at have ret.

Man skal værne om Danmark. Ellers går det som det gik, at tysk kultur uretmæssigt fortrængte dansk kultur i gammelt dansk land.
Hvis ikke I tror Danskhed kan forsvinde og dermed grænserne, så læs om Sønderjylland.
Jeg mener man skal lære af historien.

232
Politik / SF Landsmøde
« Dato: April 18, 2015, 12:27:25 pm »
Det er som taget ud af romanen 1984.

Pia Olsen Dyhr sagde på Tv News for få minutter siden, det er tyveri af penge når Luxenborg tillader firmaer ikke at betale skat.

Alle de tilstedeværende klappede som i i dumaen i sovjet på Leonid Breznief  tid.
Hørt Hørt - folket går i takt i de kredse. "Storebror tænker for dig"

Det er hykleri af værste skuffe, og hvorfor.
Fordi SF stemte ja til salg af Dongaktier til Goldman Sachs, selvom enhver kunne sige sig selv, de aldrig ville betale en krone i skat.

Måske anklageren kan forklare hvorfor socialister altid skal svindle og lyve.

Ps.
Hun pralede med de´  (SF),  havde skabt 40.000 nye arbejdspladser  ...hm....
Hvad blev der af de 140.000 arbejdspladser Villy Søvndahl personligt lovede i 2011 ?

Hvem har skabt disse arbejdspladser, er det SF eller er det kapitalistiske arbejdsgivere ?
Hvem vil svare.

233
Fri Debat / Big brother is watching
« Dato: April 17, 2015, 05:03:18 pm »
Eller sygeligt magtbegær hos de røde.


http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Fyn/2015/04/17/153657.htm
Krav om kørekort og nummerplader til droner.

Danmark kan blive et foregangsland for små droner. Men det kræver, at der er præcise regler for, hvordan dronerne skal håndteres, så de ikke bliver misbrugt til ulovligheder.

---

Selvom der kan være fornuft i en vis kontrol, er det helt ude af proportioner når selv legetøj der vejer over 250 gram skal pålægges tvang om kørekort.

Måske anklageren kan forklare hvorfra den magtsyge de røde udviser stammer, så alt, stort som småt skal overvåges og kontrolleres fra vugge til grav.

Det næste bliver der skal søges om tilladelse til at folde en papirflyver.

Hvis du giver din søn en legetøjsdrone til at flyve med hjemme i haven, skal du ikke være sikker på de rødes kontrollanter, ikke vader ind i din have for at veje dronen, og uddele bøder.

"Big brother is watching" eller er det "Big sister Helle is watching"
Proletariatets diktatur.


234
Politik / Så er der snart valg
« Dato: April 09, 2015, 10:06:50 am »
Begynd derfor at huske på sidste valg.
Hvad der blev lovet af goder fra de røde, der alt sammen viste sig at være fup. Guld og grønne skove, løgn og latin.

Denne gang lover socialdemokraterne 150.000 nye arbejdspladser.
Villy Søvndal lovede sidste gang 140.000 ny arbejdspladser - holdt han løftet ?
Ole Sohn lovede ingen boligudgifter ville stige - holdt han løftet ?

Er der nogen grund til at tro på de røde over en dørtærskel ?


Se dette:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4005884.ece

Se hvad avisen skrev den 23-11-2012
Når den nye ejendomsskattebillet for 2013 dumper ned i postkassen om få uger, vil der således være skattestigninger til samtlige boligejere i Danmark.

For de fleste vil stigningen være på syv procent. Men i ni kommuner, herunder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Helsingør, må boligejerne gribe endnu dybere i lommerne. Det skyldes, at disse kommuner - ud over den generelle stigning - også har besluttet at hæve den såkaldte grundskyldspromille.
Den voldsomme skattestigning skyldes bl.a., at Skat ved den seneste vurdering valgte at hæve grundvurderingerne med 12 procent på landsplan på trods af, at huspriserne var faldet med 3,8 procent i vurderingsperioden.

- Det virker jo helt hul i hovedet, siger Allan Malskær, formand for Parcelhusejerens Landsforening, som kalder ejendomsskatten for et kæmpe hul i skattestoppet.

- Det er imponerende, at man kan lade en skat stige med syv procent, når inflationen ligger på godt to procent, siger Allan Malskær.

Regning på 80.000
En af dem, der bliver ramt, er Jan Buch, speciallæge i kardiologi og husejer på Frederiksberg, som kan se frem til en skattestigning på ca. 3.000 kr.
I dag betaler han godt 43.000 kr. i ejendomsskat til kommunen, men det er kun en stakket frist. Foran venter en regning på ekstra 80.000 kr. om året, fordi der kun gælder et skatteloft – og ikke et skattestop – når det gælder de kommunale grundskatter.

- De radikale og økonomisk ligesindede 'eksperter' er jævnligt på krigsstien for at øge ejendomsskatterne. Påskuddet er, at ejendomsskatterne har været fastfrosset, så de 'rige' boligejere har tjent en masse penge. Men min ejendomsskat er ikke fastfrosset. Den er steget med 73,5 pct. siden ’skattestoppet’, siger Jan Buch.

----

De røde gnidder sig sikkert i hænderne og griner: "Se hvor lette vælgerne er at bedrage"
235
Politik / Terror beredskabet
« Dato: Marts 31, 2015, 03:14:30 pm »
http://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE7595099/K%C3%B8benhavn-har-%C3%B8get-terrorberedskabet-indtil-september/
Rigspolitiet har forlænget det forhøjede terrorberedskab i København efter skudattentaterne midt i februar i yderligere seks måneder, indtil september i år.

Det vil koste mindst 100.000.000,00 kr.
Så vi ser en enkelt muhammedaner - "Omar the dead terrorist" har været dyr for Danmark.

Frem med kuglerammen Anklager.

236
Samfund- & Kultur / Lig på bordet
« Dato: Marts 27, 2015, 01:23:28 pm »
I forbindelse med piloten Andreas Lubitz har vist sig at være psykisk syg, er det oplagt at læger og andet sundhedspersonale skal have pligt til omgående at indberette psykiske syge og andet, til arbejdsgiveren, hvis det drejer sig om piloter, skibskaptajner, lokoførere mv.

Dette er sund fornuft, vi kan derfor med sikkerhed godt regne med, socialisterne vil være imod et sådant forslag, for deres fagforeningsmedlemmer må ikke overvåges. Så hellere acceptere et fly med 150 personer der styrter mod en bjergside. 

Det vil alligevel efter socialisternes mening, være arbejdsgivernes skyld alt sammen.

I andre sammenhænge viser det sig, de røde er nogen svagpissere, der ikke vil gøre det der skal til.
Derfor vil der komme flere lig på bordet p.g.a terror m.v


237
Politik / Ny fantastisk (fair) plan fra regeringen
« Dato: Marts 18, 2015, 09:33:06 am »
Denne røde regering har barslet med en ny fantastisk plan, (sikkert en fair (y) plan, for den går kun i opfyldelse hvis ønske feen hjælper.

De vil skaffe 30.000 indvandrere og flygtninge i arbejde, over 2 år.
Men kan ikke skaffe arbejde til de 58.000 der er faldet ud af dagpenge systemet.

Er der nogen der for alvor tror på regeringens løfter over en dørtærskel.

Jeg tror i al beskedenhed det er valgflæsk, og der vil komme mere af samme slags.
Medvind på cykelstierne, gratis øl, og flottere julegaver.


238
Samfund- & Kultur / Muhammedtegningerne
« Dato: Marts 06, 2015, 10:25:37 am »
De konservative vil have der undervises i muhammedtegninger.

Har vi ikke snart fået nok. Vi hører om muhammedanere fra morgen til aften. Hvad skal den undervisning gøre godt for. Burde vi ikke hellere begrave sagen. Jeg forstår ikke hvad den tåbelige tegning skal gøre godt for. Vi burde langt hellere skamme os. Hele aspektet om emnet er kørt af sporet, med intellektuelle møder med en ligegyldig svensk tegner i ytringsfrihedens flossede navn.

Hvorfor skal vi hele tiden holde såret åbent og krænke muhammedanerne,  med en lavpandet og fornedrende handling. Primitivt.
Kan nogen give eksempler på, det skulle medføre noget godt og nyttigt.

Har vi danskere brug for at være nogen dumme svin ?

239
Politik / En skive af salamien
« Dato: Marts 06, 2015, 10:05:04 am »
Kristian Jensen næstformand for venstre og  - idiot.
Kristian Jensen, der er blevet radikaliseret, udtaler om muhammedanerne:

Tak fordi I er med til at gøre Danmark til et rigere sted.For uden jer ville Danmark anno 2015 ikke hænge helt så godt sammen.
Vi kan faktisk slet ikke undvære jer.Nu har Danmark klaret sig som nation siden Harald Blåtand i 1000år.
Nu kan vi lige pludseligt ikke klare os uden muhammedanere fra Mellemøsten - jeg kan godt.
Kan du ?


Jeg kommer til at tænke på dette her.
Noget de røde hallal-hippier klapper i deres fedtede hænder over.

Fra Berlingske.
Islandshøjparken (skifter sikkert snart navn til Istanbulparken) i Nivå har fået et erklæret Hizb ut-Tahrir-medlem som formand og er endnu et eksempel på, at personer fra den islamistiske organisation træder ind i det danske foreningsliv.

En ny bestyrelse overtog 3. februar Islandshøjparken i Nivå, og som formand for afdelingsbestyrelsen sidder i dag Omar Saad, som er erklæret medlem af den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir.

Blandt sine første beslutninger opsagde bestyrelsen lejekontrakten med Frelsens Hær, som med et stærkt kristent udgangspunkt hjælper trængende. Og som med et såkaldt familieværksted i Islandshøjparken tilbyder, at familier kan komme i beboerlokalet hver anden tirsdag og få gratis mad.Anti-rød.

Frelsens hær!
Hvad skal vi da også med dem, de er jo ikke kulturberigere?
Nu har vi Hizb ut-Tahrir. Hurra Hurra Hurra.

Endnu en skive af salamien der repræsenterer det danske samfund, og danske værdier er skåret af.
Oksekødssalami naturligvis og hallal. (fremadrettet)


Er der stemning for et Dansk parti med danske politikere for danskere.
Den første handling et sådant anti-rødt parti ville sørge for, var en folkeafstemning om vi skal huse kriminelle muhammedanere og imaner m.v. der slynger dødstrusler ud mod vore jødiske medborgere, der aldrig har givet anledning til problemer. Vold, terror, narkosalg osv.

Tænk over arabere og jøder er semitter og stammer fra Mellemøsten.
Hvorfor er der så forskel ?
240
Politik / Før og efter
« Dato: Februar 23, 2015, 02:46:04 pm »
Politiet før muhammedanerne kom

Politiet efter muhammedanerne kom
Helle Thorning:
"»Vi er ikke i kamp med Islam"
.
.
 Nej det ses skam tydeligt!

(I øvrigt vokser din spidse næse Helle.)

Sider: 1 ... 14 15 [16] 17