Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - Anti-rød

Sider: [1] 2 3 ... 414
1
Politik / Sv: Du ved stadig ikke hvad socialisme er
« Dato: I dag ved 10:33:20 pm »
Citat:
Nobels fredspris er latterlig. Franco var også indstillet, ligesom selv Hitler var ved at blive. Stalin var også indstillet, ligesom Castro, Putin og Trump også har været.

Jeg er helt enig.


Du lægger dig ud med mig om historie.
Jamen så se her.


https://www.altinget.dk/artikel/lars-tvede-er-fascisme-og-nazisme-reelt-venstreorienterede-ideologier

Ja, socialisternes. I 1914 brød 1. verdenskrig ud, og da Mussolini her i modsætning til sit parti støttede Italiens deltagelse, blev han efter 14 års medlemskab smidt ud af sit elskede socialistparti. Det blev han sur over: ”I kan ikke slippe af med mig, fordi jeg er og vil altid være en socialist,” kommenterede han. ”12 år af mit liv i partiet burde være nok garanti for min socialistiske tro. Socialisme er i mit blod” Og for lige at udrydde den sidste tvivl, tilføjede han:

”Jeg er og vil for altid være en socialist, og mine overbevisninger vil aldrig ændres! De er i mine knogler.“


Muhammedanerne mener negre er en lavestående race.
Jeg har venner som er negre, som tidligere skrevet. Så kan du få røde ører.

Hvornår mener du, at Mussolini nationaliserede produktionsmidlerne? - og kan du bevise det?


godt spørgsmål.
Mussolini nationaliserede ikke på samme måde som i sovjet. jeg måtte lige læse op på hvad det var han gjorde.

Wikipedia skriver.
Statslig Korporatisme
I det fascistiske Italien og det nazistiske Tyskland, og til dels også det kommunistiske Sovjetunionen, blev korporatismen udøvet sådan, at alle interesseorganisationer, eksempelvis fagbevægelser, blev tvunget til at acceptere løn og arbejdsvilkårene. Alle grupper skulle ofre sig til statens fælles bedste. Grundtanken er, at alle statens indbyggere dybest set har samme mål, nemlig fremgang for nationen, og at de derfor skal bilægge indbyrdes strid og afskaffe opdelingen i klasser og samfundsgrupper til fordel for at arbejde sammen til nationens fremme.

Jeg mente nok socialisterne undertrykte strejker og den slags.
Det er jo jeres politik når i får magt nok. Ikke sandt anklager.2
Politik / Sv: Anti-rød og andre
« Dato: I dag ved 10:08:26 pm »

Når han kommer hjem, skal der ikke have været indbrud, hans søn er ikke blevet truet af muhammedanere til at aflevere sin mobil. Datteren er der ikke blevet råbt luder efter.


Det er jo ligesom i min familie, for det har vi ikke været ude for.
'
'

Er der mange muhammedanere på Grønland ???

3
Citat:
Nobels fredspris er latterlig. Franco var også indstillet, ligesom selv Hitler var ved at blive. Stalin var også indstillet, ligesom Castro, Putin og Trump også har været.

Jeg er helt enig.


Du lægger dig ud med mig om historie.
Jamen så se her.


https://www.altinget.dk/artikel/lars-tvede-er-fascisme-og-nazisme-reelt-venstreorienterede-ideologier

Ja, socialisternes. I 1914 brød 1. verdenskrig ud, og da Mussolini her i modsætning til sit parti støttede Italiens deltagelse, blev han efter 14 års medlemskab smidt ud af sit elskede socialistparti. Det blev han sur over: ”I kan ikke slippe af med mig, fordi jeg er og vil altid være en socialist,” kommenterede han. ”12 år af mit liv i partiet burde være nok garanti for min socialistiske tro. Socialisme er i mit blod” Og for lige at udrydde den sidste tvivl, tilføjede han:

”Jeg er og vil for altid være en socialist, og mine overbevisninger vil aldrig ændres! De er i mine knogler.“


Muhammedanerne mener negre er en lavestående race.
Jeg har venner som er negre, som tidligere skrevet. Så kan du få røde ører.
4
Politik / Sv: Anti-rød og andre
« Dato: I dag ved 09:56:52 pm »
jeg forestiller mig at den almindelige dansker. Hr. Jensen skal kunne stå op om morgene og køre på arbejde.
Et arbejde hvor arbejdssikkerheden er i top. Det har Carlo og anklageren som er socialister talt imod.
Når han kommer hjem, skal der ikke have været indbrud, hans søn er ikke blevet truet af muhammedanere til at aflevere sin mobil. Datteren er der ikke blevet råbt luder efter.

Hvis han bliver arbejdsløs skal ejendomskatterne ikke være en hårdere belastning for familien som det er nu. Der skal slet ikke være nogen.
Tryghed er en af antirød partiets mærkesager.

Lad mig nu se, om nogen af de røde tør tale imod.5
Politik / Sv: Anti-rød og andre
« Dato: I dag ved 09:48:10 pm »
Man skal kunne opstilles til folketinget hvis en organisation ønsker det. Eller for eks en byrådsgruppe.
Bestemmelserne som de er nu, er for restriktive.

KUN stille op hvis en organisation ønsker det? Det lyder stærkt udemokratisk, at ikke enhver skal kunne stille op.


Løsgængere er ok, men jeg indrømme,r selv jeg er for regler der gør tåber og landsbyidioter, ikke uden videre kan belaste systemet, men 20.000 stillere er alt for mange.
ved sidste valg var der utilsigtede smuthuller som Riskjær udnyttede. Det var ikke for klogt, men det synes Carlo sikkert.

6
Politik / Sv: Anti-rød og andre
« Dato: I dag ved 09:42:15 pm »
Et tidligere indlæg.
Som de røde vil hade som pesten.


Anti-rød samfundet har folket som den øverste myndighed. Dernæst et folketing bestående af 99 folkevalgte politikere, der rekruteres/hverves blandt de der melder sig, og for at sikre en højere IQ blandt disse, må en folketingsgage være betydeligt højere (så jeg er ikke imod man giver en god løn)
Men alle de hykleriske pensioner og bengnaveri afskaffes.

Der skal være folkeafstemning om det folket ønsker valg om, bortset fra de ting der bedst afgøres af politikerne, som jo kan skiftes ud.
Jeg har tidligere skrevet dette.

Du skal være hjerteligt velkommen til, punkt for punkt at argumentere imod, og beskrive hvorfor socialisme er bedre.
(ps. det har ingen været i stand til at gøre ærligt og logisk)Partiet har det der lige mangler til almindelige flittige ægte danskere.

Her ville der være klar forskel på rød og anti-rød politik. Et dansk parti i Danmark for Danskere.
Politikken vil basere sig på sunde principper om civiliseret adfærd, om vilje til at stå op for danske værdier. Partiet vil som dansk parti kun føre politik for danskere der ønsker vore værdier bevaret på egne hænder. Vi skal ikke blande os i mellemøstlige, århundrede gamle konflikter.

Vi skal være herre i eget hus, og ikke underlagt hallal og muhammedanerghettoer med sharia og lovløse tilstande i Gjellerup, Vollsmose, Nørrebro m.v.
Eller forstenede bureaukrater i Bruxelles.

Nassere, landsforrædere, svindlere, ballademagere og fupmagere vil nok ikke være blandt vælgerskaren.
Heller ikke folk fra godhedsindustrien, der ønsker flere og flere analfabeter til landet.

Her er nogen punkter som jeg forestiller mig dem.
Som udgangspunkt skal alle love laves om. Måske ikke lige færdselsloven.

Grundloven skal indeholde en § der stadfæster at kongeriget Danmark tilhører det danske folk.
En sådan § findes ikke, i den nuværende grundlov.
Ingen udlændinge skal kunne blive danske statsborgere, med ganske få undtagelser, af ønskværdige personer. Kun de der har en dansk forælder eller er født her i landet skal kunne opnå statsborgerskab.

Lovene skal skrives som der siges i jyske lov, i uddrag:
--Loven skal være ærlig og retfærdig, taalelig, efter Landets Sædvane, passende og nyttig og tydelig, saa at alle kan vide og forstaa, hvad Loven siger. --

Det skal være slut med lov-oversættere (advokater) der er nødvendige fordi ingen fatter
hvad loven går ud på.
Dette princip skal også gælde skattelovene.

Væk med unødvendigt bureaukrati som Virksomhedsordninger, tåbelige fradragsregler osv.
Skattelovene skrottes og der indføres istedet en statsindkomstskat.
Kommunerne tildeles herefter midler efter en fælles kontoplan. Slut med ballade om udligninger kommunerne imellem. Slut med bureaukrati.
Skatten skal op for de der tjener mest. Regulering af tilskud.


Hovedprincippet skal være:
72/84.000,-kr bundfradrag 40-50% i skat af resten.
Væk med ikke erhvervsmæssig rentefradrag.
Ingen skat på boliger, enhver betaler hvad han forbruger af el, varme, kloak enkelte udgifter gøres kollektive.
Så kan det betale sig at spare op, hvilket altid har været et sundt princip.
Gamle fru Jensen skal ikke drives fra hus og hjem p.g.a vanvittige fiktive værdier der udløser en skat. (anklageren er helt vildt oprørt over dette.

Alle kriminelle af udenlandsk oprindelse udvises til de lande der vil tage imod kriminelle.
Det var folkehelten Mogens Glistrups forslag. Det vil også reducere antallet af muhammedanere betragteligt. Eller de sendes retur til det land de påstår at komme fra.
Hvis der er for megen vrøvl interneres de på en ø (færøerne) indtil de indser fornuften i at forlade landet.
Muhammedanere der har fået tildelt dansk statsborgerskab under åbenlyse falske forudsætninger, fratages statsborgerskabet. IS krigere fratages automatisk statsborgerskabet. Det er ikke nødvendigt med mere debat om det.
Al ukontrolleret indvandring af nomade-kriminelle ophører.
Udenlandske kriminelle der kommer for at begå hjemmerøverier, sendes i arbejdslejre. I årevis.

De der begår socialt bedrageri fratages ret til bistandshjælp, kun udlevering af madkuponer.

Fupmagere som ender i TV programmet -klamhuggerne- og lign. fratages retten til at have med byggeri at gøre. Der oprettes en fond til at hjælpe mennesker der har været udsat for svindel.
Også andre svindlere skal komme til at ønske de boede i et andet land.
Narkosælgere (Christiania) forvises til en passende ø indenfor riget.
Der er nok en ø der kan bruges til ophold af længere varighed 10-50år.
Anholt ville være passende, hvis ikke der var beboere i forvejen.

Statslig ulandshjælp afskaffes, og pengene bruges på ældre medborgere, så de kan få bad og ordentlig mad. Ikke ugegammelt frysemad fra kollektive folkekøkkenfabrikker.
Også penge fra sparede udgifter til social bedragere skal bruges til at rette op, så folket kan få en værdig alderdom.
Alle de socialistiske metoder gennemgås med en tættekam, og de værste afskaffes.
(hvilket vil være stort set alle)

Hvis nogen vil give til ulandshjælp til for eks. Somalia hvor kriminelle stjæler nødhjælpen og sælger den på markedet, må de gøre det af egen lomme.
Slut med gyldne håndtryk til direktører der kører banker i sænk.

Arbejdsløsheden afskaffes ved at fagbevægelsen ikke længere har monopol på løndiktater
(karteller)
innovation og intelligent tænkning fremmes.
Så de røde fair-planer har ikke mange chancer.


Her stopper jeg.
Det ville være spændende at høre om ikke dette her var noget andet end det jammerlige lort de andre partier disker op med. Så som kvinder der muligvis har brystkræft SKAL behandles. De der afviser dette fyres omgående.

Jeg er sikker på folk som Anklageren, og andre vil gå i koma, over det her.
De vil sikkert lige det modsatte, hvilket fortæller en del om taber-socialister.


7
Politik / Sv: Anti-rød og andre
« Dato: I dag ved 09:18:47 pm »
Jeg ønsker ikke en socialistisk et-parti-stat. Så kan jeg slippe for du skriver den slags løgn og vås oftere ???
Anti-rød, du bliver spurgt om hvordan dem der kan opstilles til folketinget skal udvælges. Svar på det først.


Man skal kunne opstilles til folketinget hvis en organisation ønsker det. Eller for eks en byrådsgruppe.
Bestemmelserne som de er nu, er for restriktive.

Jeg forstår i socialister ønsker at begrænse demokratiet.
Carlo er en hykler, for du er kommunist og ønsker en etparti stat.

8
Politik / Sv: Anti-rød og andre
« Dato: I dag ved 09:14:08 pm »
Jeg citerer bare, hvad du selv har sagt. Du vrøvler om vælgerforeninger, ældresagen og alt muligt andet.

Det er så nemt: alle kan stille og, hvis de også kan stemme. Den mulighed skal man ikke have i anti-rød-samfundet, siger du. Det kan godt være, du mener det nu, fordi du blev sat på plads. Du sagde jo selv:

Citér
Folketinget skal bestå af 99 folkevalgte medlemmer. Valgt ud fra de der melder sig til vælgerforeninger og meddeler de gerne vil opstille til folketinget. Det er nemlig sådan det foregår hvad Homofaber ikke begriber.

Du får linket igen: https://www.ft.dk/da/folkestyret/valg-og-afstemninger/hvordan-man-stiller-op


Du glemmer at fortælle man skal samle 20.000 stillere.


Jeg ønsker ikke en socialistisk et-parti-stat. Så kan jeg slippe for du skriver den slags løgn og vås oftere ???


Svar udbedes !!!


Læg mærke til socialisten er en kujon, og ikke svarer ærligt.
Du er desværre også et skvat. Beklager men det er fakta.

9
Politik / Sv: Anti-rød og andre
« Dato: I dag ved 08:47:13 pm »
Hvis en organisation ønsker at opstille en kadidat skal det kunne lade sig gøre. For eks ældresagen.Alle kan stadig stille op til folketingsvalg, hvis de også kan stemme til folketingsvalg. Du vil have, at man skal kunne frasortere dem med de forkerte meninger. Alle kan stille op og vælgerne afgør resultatet. Længere er den ikke.

Jeg ønsker ikke en socialistisk et-parti-stat. Så kan jeg slippe for du skriver den slags løgn og vås oftere ???


Svar udbedes !!!


Læg mærke til socialisten er en kujon, og ikke svarer ærligt.
Du er desværre også et skvat. Beklager men det er fakta.

10
Og så til sandheden.

Jeg skrev:
jeg mener ikke Messerschmidt skal forsvares for det han har begået,11
undskyldning for at støtte Mussolini?
Jeg har aldrig udtalt støtte til Mussolini, som var socialist til din orientering.
Ja, han var socialist i sin pure ungdom (ligesom Karen Jespersen), indtil han blev ekskluderet af partiet, fordi han i modsætning til partiet ville have Italien med i 1. verdenskrig.

Hvor er det dog synd for dig, at du er den eneste ikke-socialist i verden. Du blev fyret af socialister, da du var direktør, Schlüter, Anders Fogh og Glistrup var også i din verden socialister, og det samme er Thulesen Dahl og Trump. Så stakkels dig er jo helt alene i en verden, hvor alle andre er socialister.  :big_grin:
[/quote]


Mussolini fastholdt han var socialist.
Lige en oplysning til dig. Jeg er ret godt inde i historie, så du bedes undlade misinformation. Du bliver afsløret -  helt sikkert.

Mussolini blev iøvrigt indstillet til Nobels fredspris
 :hyper: :hyper: :hyper:


Glistrup var en folkehelt.

12
Politik / Sv: Anti-rød og andre
« Dato: I dag ved 08:30:40 pm »
Hvis en organisation ønsker at opstille en kadidat skal det kunne lade sig gøre. For eks ældresagen.Jeg ønsker ikke en socialistisk et-parti-stat. Så kan jeg slippe for du skriver den slags løgn og vås oftere ???


Svar udbedes !!!


Læg mærke til socialisten er en kujon, og ikke svarer ærligt.
Du er desværre også et skvat. Beklager men det er fakta.

13
Er det sandt Anklager ???
Hvorfor svarer du ikke.

Et kinesisk ordsprog: "En tåbe kan stille et spørgsmål, som ti vise ikke kan svare på".


En almindelig begavet person kan stille et simpelt spørgsmål, som du ikke kan svare på.
For eks. hvor løber Gudenåen.du er for nem.

14
Politik / Sv: Anti-rød og andre
« Dato: I dag ved 08:16:17 pm »
Dem, der sidder der nu i Folketinget, er valgt af valgerne. Dem er du utilfredse med. Den eneste måde, du kan få nogle folketingsmedlemmer, som du ikke kan brokke dig over er ved at lave om på systemet, så du kan udveælge de rigtige. Det er vælgerne, der sætter deres kryds.
Alle kan stille op fil folketingsvalg. Det står der i valgloven.Jeg ønsker ikke en socialistisk et-parti-stat. Så kan jeg slippe for du skriver den slags løgn og vås oftere ???


Svar udbedes !!!


Læg mærke til socialisten er en kujon, og ikke svarer ærligt.

15
Politik / Sv: Anti-rød og andre
« Dato: I dag ved 08:05:17 pm »
jeg skrev.
Som jeg har skrevet mange gange er anti-rød ikke opfinder af den dybe tallerken en gang til.
Vi vil bruge de institutioner vi har, men sætte ind med med forbedringer.
Anti-rød vil være rimelighed - sund fornuft -rettidig omhu-  medmenneskelighed.

Lovene skal forenkles og skrives til folket efter principperne i jyske lov:

"Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel,"

Det er nogen stærkt imod (socialisterne, de vil nemlig selv gerne have særfordele)
Det får de IKKE i et anti-rødt samfund

Lovene skal ikke holdes i et kancellisprog forbeholdt en elitær gruppe.
Men skal være skrevet for det danske folk så de kan læse og forstå loven.
(hvem forstår skatteloven?)


Da anti-rød konstaterer at folketinget vedtager love og regulativer i en dårlig kvalitet, vil anti-rød gøre noget for at hæve kvaliteten.
Folketinget skal bestå af 99 folkevalgte medlemmer. Valgt ud fra de der melder sig til vælgerforeninger og meddeler de gerne vil opstille til folketinget. Det er nemlig sådan det foregår hvad Homofaber ikke begriber. Husk Homofaber er socialist og muhammedaner. I de lande foregår det ikke sådan.

Han skriver.
"Du skriver: "rekruteres blandt de der melder sig". Det lyder meget udemokratisk, for hvem er det, der rekrutterer dem?"

Det tyder på en omfattende uvidenhed om hvordan kandidaterne bliver kandidater. selvfølgelig melder de sig, og gør opmærksom på dem selv i en vælgerforening for et parti. Det er så indlysende som noget. Der skal være mulighed for løsgængere, hvis en kreds efter nærmere regler vil opstille en person. Det kan være ældresagen vil have en person på tinge, så skal denne kunne vælges.

Vi ønsker kun 99 medlemmer af folketinget, der skal have en stor løn, for at tiltrække folk med langt mere intelligens, så vi har en chance for at undgå skandaler. Vi har set nok til It skandaler, banedanmark skandaler, sociallovs skandaler, som de forskellige partier ikke bestiller andet end lave om på i en lind strøm. Det er IKKE rettidig omhu eller sund fornuft.

Som det er nu er mange folketingsmedlemmers talent, at de evner at være talende jakkesæt, og ikke meget andet. De kan dårligt slå et søm i.

Der vil være situationer hvor en folkeafstemning vil være god. Men nogen love - færdsellove . visse skattelove er selvfølgelig ikke egnet til folkeafstemning. Det overlades til parlamentet. Jeg skriver det for alle kan følge med -  især Homofaber, der er noget tung i optrækket.

Vi ønsker et styrket politi, bedre sociallove en ny grundlov (den nuværende er forældet, den er mere en 60 år gammel, og der er sket noget siden)  osv.


Hvad sagde jeg:
Du vil bagefter kværulere mere og komme med tom snak, for du er indoktrineret af din socialisme, så du kan ikke andet.

Vent og se jeg får ret.Passende kommentar
https://www.youtube.com/watch?v=CCf0Lz8YRq0

.
.
.
Rekruttere betyder:

Den danske ordbog.
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=hverve

få til at tilslutte sig en gruppe el.lign.er hverve.Ekstra - jeg ønsker  demokrati, og ikke bare sammenspiste vælgerforeninger.

Sider: [1] 2 3 ... 414