Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - Anklageren

Sider: 1 [2] 3 4 ... 968
16
Fra medierne / Prøv at læs det ordentligt denne gang
« Dato: November 23, 2017, 09:47:56 pm »
- i stedet for at svare på noget andet.

Nu sætter jeg streg under det, jeg synes, er det væsentlige i denne forbindelse.

Cutatet: Udtrykket [socialized medicine] bruges ofte af konservative i USA til at antage, at det privatdrevne sundhedssystem vil blive kontrolleret af regeringen og dermed forbinde det med socialismen, hvilket har negative konnotationer for nogle mennesker i den amerikanske politiske kultur.


17
Enten har leksikonerne ret - eller også har I ret.

Der er ikke noget i vejen for, at en liberal kan indføre noget socialistisk, men partier som Venstre og Konservative er ellers også kendt for at gå ind for privatiseringer og forsikringsprincippet.

Citat: Den økonomiske liberalisme betoner først og fremmest markedets frihed, mens den politiske liberalisme især interesserer sig for individets frihed og rettigheder.

Sundhedsvæsen er også et marked, og det er ikke frihed i liberal forstand, hvis man er tvunget til at betale til de fattiges lægehjælp.

I USA er sygehusvæsenet drevet ud fra forsikringsprincippet.

Citat: "The term [socialized medicine] is often used by conservatives in the U.S. to imply that the privately run health care system would become controlled by the government, thereby associating it with socialism, which has negative connotations to some people in American political culture".

https://en.wikipedia.org/wiki/Socialized_medicineOversat: Udtrykket [socialized medicine] bruges ofte af konservative i USA til at antage, at det privatdrevne sundhedssystem vil blive kontrolleret af regeringen og dermed forbinde det med socialismen, hvilket har negative konnotationer for nogle mennesker i den amerikanske politiske kultur.18
Politik / Sv: Stemmer du på det perverse sammenrend?
« Dato: November 23, 2017, 07:22:31 pm »
Jeg tænker på fotoet. Citatet kommer fra Benjamin Franklin https://www.goodreads.com/quotes/7718791-democracy-is-two-wolves-and-a-lamb-voting-on-what
“Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote!”


Jeg skriver også om billedet, som er brugt som illustration på den site, som jeg har linket til - og som ligger på Nordiska motståndsrörelsens egen server.

Jeg tror ikke, at NMR har haft en eneste original tanke, og jeg forstår ikke, hvorfor du vil ind på det?19
Det vil sige, at hvis det svenske folk ikke går ind for, at indvandrerne skal smides ud - og hvis NMR engang kommer til magten - så bliver indvandrerne ikke smidt ud, selvom NMR har magten - fordi NMR er demokratisk (efter din mening).

Jeg er forvirrret men hvis det svenske folk går ind for at indvandrerne skal smides ud så stemmer de på NMR og hvis de ikke går ind for hjemsendelser så stemmer de på et andet parti end NMR. Derfor fatter jeg ikke hvad du skriver.

Der har aldrig været nogen partier i Sverige eller Danmark, som har haft over 50% af stemmerne, så her påstår du vistnok indirekte, at de to lande aldrig har haft en regering.
20
Politik / Du er næsten for sjov
« Dato: November 23, 2017, 04:25:14 pm »
Men du er klar over at det er et oldgammelt billede du viser her?

Hvis du mener, at en artikel som blev skrevet den 19. maj 2017, og som stadig er officiel på Nordiska motståndsrörelsens hjemmeside - er skrevet i oldtiden  :big_grin: :big_grin: :big_grin:

https://www.nordfront.se/ar-vi-fiender-till-demokratin-som-bor-forbjudas-av-staten.smr

Jeg mener slet ikke, at det er demokratisk, hvis det kun er en lille elite, som har stemmeret ligesom i oldtidens Athen.

Derimod mener jeg, at Danmark var mere demokratisk i oldtiden, end Danmark er i dag, hvis man skal tro Tacitus - som er en af de eneste skriftlige kilder.

Tacitus undrer sig over, at kongen først skulle spørge folket, før han kunne gå i krig. Med den viden vi har, er det nærliggende at tro, at det skete på tinge.

I dag kræver det bare et spinkelt folketingsflertal at gå i krig.


21
Politik / Jeg fatter ikke, hvad du skriver
« Dato: November 23, 2017, 04:01:12 pm »
NMR i Sverige er 100 gange større end Stram Kurs i Danmark og det ved du også godt selv. Og hvis svenskerne stemmer for, at indvandrerne ikke skal sendes hjem så stemmer de nok ikke på NMR vel?Vi debatterer om NMR er demokratisk, og det påstår du, at NMR er.

Det vil sige, at hvis det svenske folk ikke går ind for, at indvandrerne skal smides ud - og hvis NMR engang kommer til magten - så bliver indvandrerne ikke smidt ud, selvom NMR har magten - fordi NMR er demokratisk (efter din mening).
22
Fra medierne / Det er også forkert
« Dato: November 23, 2017, 03:48:57 pm »

Nej det kaldes ikke socialisme, det kaldes socialt. Indførelse af socialisme indbefatter mange andre ting, da socialisme jo netop er en -isme.Socialisme betyder, at man går ind for at produktionsmidlerne kommer alle i samfundet til gode - og ikke andet.

Det er jo et samlebegreb, som skal dække kommunisme, anarkisme, socialdemokratisme og andre former for socialisme.

F.eks. betyder kommunisme derimod meget mere - men ikke alle socialister går ind for sådan noget som proletariatets diktatur - så det kendetegner ikke socialismen som begreb.23
Selvfølgelig er det skrevet af en enkelt mand, en embedsmand, men han er naturligvis ikke ene om ideerne og tankerne i dokumentet.

Det er klart han har diskuteret og drøftet emnet med mange andre ligestillede inden han skrev og lagde navn til det. Det gør den slags folk.

Han har også haft en solid politisk opbakning og indflydelse siden dokumentet er blevet klassificeret og lukket i 30 år, - og ikke bare smidt ud som et tilsvarende brev fra dig/ankagleren ville blive.

Det er embedsmændenes opgave at vejlede og rådgive deres ministre om den slags ting, så dokumentet er altså oprindeligt en ministeriel vejledning/oplysning, - de så ikke ønskede kom frem.

Det er dybt kritisabelt.


24


Det er et socialt tiltag uanset hvem der har indført det, - men det er kun socialistisk hvis det er socialister der har indført det.Nej.

Du har selv skrevet om, at firmaer laver sociale tiltag, og ingen påstår, at liberale eller konservative ikke kan være sociale.

Det kaldes bare velgørenhed - og mange rige mennesker giver penge til velgørenhed - men det foregår i privat regi. Bill Gates har f.eks. doneret 29 milliarder til velgørenhed i år.

Når staten udligninger de sociale forskelle, så de svage får ret til at blive behandlet på sygehuse osv. - kaldes det socialisme.

Man kan ikke bare lave sine egne definitioner, hvis man gerne vil kommunikere.
25

Hvordan er dokumenter ikke skrevet af en enkelt, men af flere der sidder og skriver på dokumentet. Hvor mange personer sidder der normalt og forfatter en dokument ?


Dokumentet er skrevet af en enkelt mand. Snup et danskkursus.


26
Fra medierne / Haglvejr er socialistisk, fordi det er dårligt vejr
« Dato: November 23, 2017, 01:06:05 pm »
Fra en lærebog i samfundsfag: De [socialister] er også grundlæggende enige om, at de stærke i samfundet - dvs. de rige - skal hjælpe de svage. Derfor lægger socialister vægt på, at der skal ske en udligning af de sociale forskelle. Forskellen mellem rig og fattig skal gøres så lille som mulig.

Socialister er til gengæld ofte uenige om, hvordan det socialistiske samfund skal skabes.

Der står også i lærebogen:

Forskelle på socialister og liberalister

Den store forskel på liberalister og socialister er deres holdning til samfundsøkonomien. Socialisterne mener, at staten skal gribe ind og styre økonomien. Liberalisterne mener, at staten skal blande sig uden om og overlade det hele til det private initiativ, dvs. det private erhvervsliv.

https://samfundsfagc.systime.dk/index.php?id=255

Det er altså en socialistisk tankegang, at hjælpe de svage, og at staten skal gribe ind for at gøre det.

Man kan ikke bare lave sin egen fortolkning - så andre ikke forstår, hvad ordene betyder.


27
Politik / Hvor du dog vrøvler
« Dato: November 23, 2017, 12:28:39 pm »
Du har selv skrevet din overskrift, som lyder: "EU fylder borgerne med løgn om centralstaten beviser nyt dokument"

Det viser sig så, at EU ikke har noget med sagen at gøre, fordi sagen handler om et hemmeligstemplet dokument, som er skrevet af en enkelt mand - nemlig en brite som bliver beskrevet som "a senior Foreign Office official". Den britiske regering hemmeligstemplede derefter dokumentet, men den britiske premierminister Edward Heath var heller ikke EU.

Du laver derfor selv en konspirationsteori.Nu er det så en artikel fra en engelsk avis jeg henviser til, - hovedsagelig for at udbrede bare een af de mange oplysninger og informationer journalistisk venstreparti i Danmark fortier, - eller du som deres lakaj, prøver at fordreje og nedgøre.

Hvis man følger lidt med i de internationale medier og debatforaer ser man for alvor hvor meget der forties, forvanskes, fordrejes og bortcensureres i dansk journalistisk venstrepartis presse, og af deres socialistiske lakajer på diverse danske debatter.

Sandhed, reel oplysning og brugbar information finder man ikke meget af, men derimod en hel del personangreb og "skænderier" som børnehavebørn i en sandkasse, a la "du er dum" og "min far kan tæve din far".

Hvis der skulle være seriøse debattører der gider læse artiklen og debattere ud fra den og dens synspunkter hører jeg gerne fra dem.

Fakta er jo at manden har ret og at politikerne derfor skjulte dokumentet for offentligheden i 30 år.

28


Du glæder dig langt ind i din sorte socialistiske sjæl over tingenes tilstand.Det gør jeg ikke.

Det virker ikke som skrevet af et normalt menneske, at jeg skulle glæde mig over, at der er flygtninge i verden, som er endt i Danmark.

Jeg plejer ikke at skrive om dette, for jeg fantaserer ikke om, at jeg kunne have bestemt udviklingen i verden.

Hvis jeg havde kunnet bestemme, så havde der ikke været så mange indvandrere, som der er i Danmark, og lovgivningen havde været anderledes i overensstemmelse med det. Udviklingen er gået for hurtigt, og har givet for store problemer.

Nu slutter jeg så fantasierne igen.

Nu er vi i en situation, hvor indvandrerne har boet her længe, og har fået børn.

Efterkommerne er selvfølgelig født i Danmark, og mange af dem er i dag født i Danmark som børn af danske statsborgere.

Det svarer til, at jeg synes, det var forkert at oprette staten Israel og smide de oprindelige indbyggere ud (som verden siden har haft så store problemer med).

- men i dag har jøderne retten til staten Israel, fordi israelerne er født og opvokset der.

- og nej - jeg tror ikke på, at "de" overtager Danmark  - for så mange er "de" ikke.


29
Politik / Oplægget er en konspirationsteori
« Dato: November 23, 2017, 11:52:09 am »
Jeg har været Socialdemokrat og EU modstander. Jeg var medlem af Folkebevægelsen imod EF og senere af Folkebevægelsen imod EU.

Jeg troede dengang, at EF ville udvikle sig i retning af Amerikas forenede Stater, og det tror jeg stadigvæk, at EU vil.

Det er jeg altså ikke uenig i.

Det jeg er uenig i er, at der skulle have eksisteret en hemmelig plan, som en hemmelig ledelse har ført ud i livet, der minder om politisk ukorrekts tanker om Illuminati.

På det tidspunkt kunne ingen kende udviklingen. Der var selvfølgelig nogen, som gik ind for, at EF skulle udvikle sig til en union, men det er der da ikke noget mærkeligt ved.

Alle ved jo, at der var tilhængere og modstandere.

Og jo - det var forkert at hemmeligstemple dokumentet fra den britiske embedsmand (a senior Foreign Office official) - men mere kød er der ikke på sagen.30
Politik / Phil nu med en fantastisk påstand
« Dato: November 23, 2017, 11:24:02 am »
FCO 30/1048 er skrevet af en enkelt mand, som angiveligt var en højtstående britisk embedsmand.

Læg mærke til, hvordan Phil forsøger at bilde os ind, at den højtstående britiske embedsmand er EU  :big_grin:
Sider: 1 [2] 3 4 ... 968