Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - Anklageren

Sider: 1 ... 951 952 [953] 954 955 ... 1087
14281
Samfund- & Kultur / Sv: Hvem skal nu betale?
« Dato: Juni 25, 2015, 09:01:11 pm »
Indenlandsk statsgæld skal forrentes og betales tilbage gennem skatter.

Det er ca. 100.000,00kr pr. dansker fra spædbarn til olding.
Og det kalder du en genistreg.

Vi vil være låst i mange år fremover, hvor pengene kunne være brugt til vækst.
Hvorfor flytter du ikke til Grækenland og bliver finansminister, så kan du bruge løs af penge der ikke findes.

Men bevares du kan jo altid kræve og strejke og forlange penge af Tyskland, Frankrig og alle de andre.
Det vil de sikkert være glade for.

I anti-rød samfundet, vil danskerne være rige som nordmændene - vi vil i øvrigt ikke forære nordsø olie væk.

Statsgæld er udskudt skat - og skal kun betales en gang af skatteyderne, så det giver ikke mening at sige, at skatteyderne skal betale gælden tilbage (som om staten er ligesom en husholdning, der har lånt til en bil).

Under en højkonjunktur har staten overskud, fordi udgifterne er lavere, og det vælter ind i statskassen med moms og afgifter (fordi befolkningen f.eks. køber flere biler).

Hvis Løkke havde ført Anti-rød politik under finanskrisen, havde forbrugerne måske købt for 50.000.000.000 kroner mindre hvert år (som de skulle betale mere i skat, så der ikke blev underskud) - og virksomhederne havde drejet nøglen om, fordi de solgte for 50.000.000.000 kroner mindre hvert år - så danskerne var kommet til at gå med hænderne i lommerne.

Det er din opskrift på at skabe velfærd :biggrin:
14282
Religion-& Filosofi / ... og volden har været faldende
« Dato: Juni 25, 2015, 05:23:57 pm »
... og volden har været faldende ... men hvilken forskel gør det, hvis man er fakta-resistent?

– Frygten er blevet større…men voldstilfældene er blevet færre i de sidste 10 år, fortæller professor Flemming Balvig, Retsvidenskabeligt Institut i København, der siden 1972 har forsket i voldskriminalitet.
https://media4masses.wordpress.com/journalistik-og-magasiner-2/mere-frygt-mindre-vold/

Kriminaliteten falder, og færre kommer i fængsel
Færre forbrydelser mindsker presset på Kriminalforsorgens institutioner, og Kriminalforsorgen kvitterer ved at justere sin kapacitet.
http://www.kriminalforsorgen.dk/Nyheder-19.aspx?Action=1&NewsId=1214&PID=14052

Risikoen for kriminalitet faldende
Risikoen for at blive udsat for kriminalitet er mindsket betydeligt. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2014/risikoen-kriminalitet-faldende

Det er klart, at hvis man ikke ser virkeligheden i øjnene, så kan ens forudsigelser altid være "sande".

Der eksisterer kun 2 muligheder:

1. Tallene viser at volden er stigende.

2. Tallene viser at volden er faldende, og det er en fejl ved den måde man tæller på, så i virkeligheden er volden stigende.


 :biggrin: :biggrin: :biggrin:


14283
Pensionister forvandler Odsherred til vækstkommune
Odsherred er Danmarks største sommerhuskommune med omkring 26.000 fritidshuse, og det er muligt for pensionister at bo permanent i deres sommerhus, hvis de har ejet huset i mindst otte år.

Det fremhæves i planen, at de ældre tilflyttere til kommunen er »relativt velstillede«, og at deres forbrug i kommunen kan være et lokomotiv for flere job i området.

http://politiken.dk/oekonomi/bolig/ECE2579810/pensionister-forvandler-odsherred-til-vaekstkommune/

Du betragter derimod pensionisterne som en byrde, men jeg kender selvfølgelig ikke din omgangskreds.

Noget af det mest sære er, at du ikke er klar over, at indvandrerne er ringere stillet i velfærdssamfundet end etniske danskere - isør pensionisterne.

Der er ingen områder, hvor indvandrerne får mere fra velfærdssamfundet end en tilsvarende dansk pensionist - men de fleste indvandrere får brøkpension, fordi pensionen afhænger af, hvor mange år man har boet i Danmark.

Hvor klogt er det så at fremstille danske pensionister som stakler - mens du indvandrerne som rige pensionister?

Du har en religiøs tilgang til økonomien, fordi en eller anden præst har bildt dig ind, at socialister stifter statsgæld.

Den statsgæld som Thorning regeringen efterlod sig er stiftet af Lars Løkke Rasmussen.

Der er heller ikke noget dårligt ved, at lars Løkke Rasmussen lavede stor underskud på statens budget, for det var det eneste rigtige at gøre under en krise som finanskrisen.

Her træder din religiøse tilgang til økonomien klart frem, for du er ikke klar over, at det i nogen situationer er klogest at staten stifter gæld - mens det under en højkonjunktur er direkte skadeligt for økonomien.

Hvis de Anti-røde økonomiske idéer nogensinde skulle blive fremherskende, kommer danskerne til at gå med hænderne i lommen
 halvdelen af tiden.

Det er hverken gæld eller opsparing man bliver rig af - men arbejde, og det forstår du grundlæggende ikke.

Det kan aldrig blive et ideal i et godt samfund, at staten har overskud på budgettet (som det er i Anti-rød samfundet) - for det er bare et mål for, at staten har opkrævet for meget i skat - og pengene har det bedst i borgernes lommer.


Læs det her hvis du tør.


Det er dog utroligt som sandheden fortrænges, og danskerne skal bedrages.
Desværre vil både en rød og en blå regering stå sammen om ALDRIG at oplyse befolkningen om hvad det her koster i lidelser for den danske befolkning.

Syge der ligger på gangene. Gamle der skal æde ugegammelt,  af og til muggen mad.
Socialt udsatte der må henslæbe deres liv på et eksistensminimum. osv.


Glem endenligt ikke den røde møg regering efterlader en statsgæld på 503.000.000.000,00 kr +renter. (503 milliarder)
Hvad kunne vi ikke have gjort for samfundet med dette beløb som en uansvarlig regering efterlader i gæld, fordi man tror på "vanvittige" økonomiske teorier.
Læs: Brug løs, bliv populær, og overlad gælden til de blå.Læser man "dream-modellen" bestilt at integrationsministeriet, ser man realiteterne.
Indvandrere dræner statskassen for indbetalte skatter danskerne har betalt.
De sekundære udgifter til politi, hospitaler m.v.  regnes ikke  med i nettoudgifterne, fordi man ikke opdeler indvandrerne med adskilte CPR numre.
belastningen på fængsler, skoler, børnehaver, osv osv m.v.
Tal der ikke medregnes i "dreammodellen", men kun øger nettoudgiften i langt større grad.
Alene udgiften til indkvartering i boligområder er en milliardinvestering i ejendomme.

V har ikke et ansvar for andres landes indbyggere.
Ifølge Dansk grundlov og suverænitet, har vi et ansvar overfor egne borgere, og intet andet.
Det er dårlig moral at tage fra danskerne og give til folk i Afrika.

Jeg har i øvrigt rejst i Afrika og set udviklingen i en by som Arusha der har fået ulandshjælp, jeg har besøgt byen med mange års mellemrum, og intet er sket. Der er stadigvæk blikskure og elendighed.
Der er bare blevet endnu flere der er fattige.

Vi har danskere som ikke får den behandling de bør have på hospitaler og plejehjem.
Vi har folk der bliver drevet ud af deres eget hjem, p.g.a stigende byrder skabt af statens vanvidsforbrug. Det er virkeligheden.

Hvis du vil være Robin Hood, så gør det for dine egne penge.
Danmark har ingen forpligtigelse til at være socialkontor for hele verdenUndersøgelsen baseret på en teoretisk beregningsmodel kaldet DREAM.
 Man anvender termen makroøkonomi, hvilket betinger en afgrænsning af omkostningsart, hvilket her vil sige, man udelukkende ser på de formelle omkostnings og indtægtsmæssige strukturer i dels finansloven og kommunernes budget.

Der er her isoleret set, tale om udgifter der sat i forhold til normalbefolkningen, drejer sig om ekstrabevillinger, der kendetegnes af de ikke ville være afholdt hvis den etniske gruppe ikke befandt sig i landet.
 Jeg vil foretrække at kalde det primæromkostninger på indvandrerbelastningen.
 Dertil kommer naturligvis en beregning af indtægter gennem indvandrernes deltagelse på arbejdsmarkedet. Derfra beregner DREAM modelle et nettobidrag, der således er negativt.

Jeg har set tal på 100 milliarder i andre undersøgelser. Da de holdes skjult kan de ikke verificeres.

Modellen tager ikke hensyn til en øget ledighed af etniske danskere, der holdes ude, da de i forhold til indvandreren er svagere funderet, og andre grunde.

Jeg hæfter mig i særlig grad ved den desværre diffuse sekundære omkostning, jeg skrev om.
 Den har en kolossal vægt i form af øget byrde på de institutioner man har i form af sygehuse, politi, fængsler, veje, og anden infrastruktur.
 Dertil kommer hele boligsektoren og en mængde anden krav til øgede udgifter indenfor allerede eksisterende institutioner og samfundsmæssige investeringer.
Det gøres også sværere/umuligt at måle på de personer der har opnået dansk statsborgerskab.

Man kunne ønsker der blev opstilles teoretiske modeller der kunne kaldes mikroøkonomiske modeller (ordet er valgt for forståelse) hvor man tog hensyn til en person, der kunne tildeles et specielt personnummer på udlændinge og efterkommere.
 Det ville gøre det muligt langt mere præcist at analysere udgifterne. Ved en opdelt kontering.

 En tanke en radikal sikkert vil gå i døden for at forhindre.

Indvandrere dør også, hvilket ikke er omkostningsfrit. også her og på andre områder koster en person penge, uanset etnisk oprindelse.


Det fremgår også at indvandrere fra mere underudviklede lande er forholdsvis dyrere. Hvilket Jeg vil bemærke man sammenligner udgifter til militær og politi med samme vægt, hvilket selvklart er en fejl. Indvandrere belaster ikke vore militærudgifter, men udgifter til politi og sikkerhed gør i meget høj grad. Sikkerhed. Jyllandsposten og Kurt Westergård er et godt eksempel.

14284
Politik / Det er et helt andet parti, som er racister
« Dato: Juni 25, 2015, 01:04:00 pm »
De fleste der stemmer på Dansk Folkeparti er almindelige mennesker.

14285
Helle,  nu igen med en skræk historie fra det muslimske skræmmebillede, hun ynder at servere for os måbende Din-debat brugere,

Uuuh! vi er bange nu og må Hellere melde os ind i den Danske forening,  For en sikkerheds skyld, :girl_haha:

Pigen på min avatar er muslim og kalder dig naiv.

Jeg ved ikke om Trådløse-Anna er naiv - men jeg ved at dem, som bruger Goebbels effekten til at fremstille Pizza-ejeren og taxachaufføren som nogen der pønser på at voldtage de danske kvinder - er onde.

14286
Samfund- & Kultur / De almindelige muslimer - svar til den ekstreme
« Dato: Juni 25, 2015, 12:35:45 am »
Overskriften hentyder til, at ligesom man taler om "den almindelig muslim", er der et tilsvarende begreb, som kaldes "den almindelige dansker".

Når medierne interviewer imamen på Grimhøjvej, svarer det til at portrættere kristne ved at interviewe Jehovas Vidner.

Det er et citat fra en artikel i Kristelig Dagblad, hvor der også står, at Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse er den største muslimske organisation herhjemme. Det viser, at der er en blind vinkel i dækningen af danske muslimer.

Det må være indlysende, at der er noget sært ved, at alle danskere kender til, hvad imamen for menigheden på 700 personer på Grimhøjvej mener - men aldrig har hørt om den største muslimske organisation i Danmark, som spiller en afgørende rolle for det religiøse liv blandt 59.000 herboende tyrkere.

###

Hver fjerde dansk muslim kommer i moskeen en eller flere gange om måneden - og det betyder omvendt, at for tre ud af fire muslimer fylder troen ikke særlig meget. Det svarer nogenlunde til den almindelige dansker, som kommer i kirken til de store kirkelige højtider, til barnedåb og til bryllupper.

Det er dem, man kalder for kulturmuslimer, og da de er et stort flertal, kommer de nok nærmest betegnelsen: Den almindelige muslim.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/kritik-medier-overser-de-upolitiske-muslimer


Skvalderkålkongen v. Münchhausen:
Citér
Kristeligt Dagblad er det eneste danske medie, som har interesseret sig for almindelige muslimers tro.

Ser man det. Hvad tror så "de almindelige muslimer" ?
Skipper de bare sharia-loven ?
Eller streger de bare de mest blodtørstige afsnit i Koranen over, alt det med at forfølge og dræbe de vantro, hugge deres hænder af osv ?

Fortæl, beret for os uvidende "islamofober"!
Og husk lige: Konkrete eksempler.

14287
Samfund- & Kultur / Hvem skal nu betale?
« Dato: Juni 24, 2015, 10:55:49 pm »
Selvfølgelig er 16,6 mia. mange penge, men jo slet ikke i den målestok, som nogen vil gøre det til.

Det er 2% af statens udgifter, og cirka det samme som man betaler i kirkeskat, hvis man ellers er medlem af folkekirken.

Når man opgør det på den måde, som Rockwool Fonden gør, koster en dansker også noget.

En nyfødt dansker står til at modtage 850.000 kr. mere fra velfærdsstaten i løbet af sit liv, end vedkommende nogensinde kommer til at betale tilbage i skatter og afgifter. Det er 100.000 kr. mere end for seks år siden, viser en ny prognose, som den uafhængige forskningsinstitution DREAM har foretaget for CEPOS.

http://www.b.dk/danmark/prisen-en-dansker-850.000-kr

En ikke vestlig indvandrer koster dog noget mere end en dansker, og det hænger sammen med, at ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse blandt 16-64-årige er 38 pct. lavere end den ville have været, hvis de havde været beskæftiget i samme omfang som personer med dansk oprindelse.

For efterkommerne af ikke vestlige indvandrere er underbeskæftigelsen på 18 pct.

De vestlige indvandreres underbeskæftigelse er opgjort til 20 pct. og ligger altså væsentligt lavere end de ikke-vestlige indvandreres.

Der er dog ca. 60.000 ikke vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet, så vi kan hurtigt komme til at savne dem, hvis de forsvinder.

Beskæftigelses frekvensen er steget meget under højkonjunkturen, da kun ca. hver tredje var på arbejdsmarkedet ved årtusindskiftet.

Der er nogen nationaliteter, som har svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet, og i bunden finder vi (med beskæftigelses frekvensen nævnt):

Afghanistan 39,1
Irak 32,8
Libanon 30,4
Somalia 27,6
Syrien 22,8

Syrerne har ikke været her længe, så det kan nemt tænkes, at de rykker op.

http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/19004/indv.pdf
14288
Samfund- & Kultur / Sv: Under radaren
« Dato: Juni 24, 2015, 08:19:27 pm »
Kristeligt Dagblad er det eneste danske medie, som har interesseret sig for almindelige muslimers tro.

14289
Politik / Sv: islam fredens religion
« Dato: Juni 24, 2015, 03:33:18 pm »
Så skriv noget, der er frugtbart.

14290
Politik / Om de fordømte her på jorden
« Dato: Juni 24, 2015, 03:23:45 pm »
Det er ligesom jøderne og palæstinenserne.

Palæstinenserne fyrer nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Det var ikke mig der startede - det var jøderne der bombede King David Hotel!
Nej - det var palæstinenserne der startede ved massakren i Hebron i 1929
Nej - det ...

Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.
Palæstinenserne gengælder ved at fyre nogen raketter af ind i Israel.
Jøderne gengælder ved at lave et angreb i Gaza.

14291
Politik / Sv: Du er en højreorienteret trold
« Dato: Juni 24, 2015, 03:06:01 pm »
Jeg kan dog godt kommentere dine fiktive udsagn.

Det er ikke relevant at stille det op på den måde, for den ene terrorhandling kan aldrig retfærdiggøre den anden.

Derfor fører du en debat med en falsk problemstilling (som er helt karakteristisk for den islamkritiske højrefløj) af typen - som når den ene lille dreng siger til den anden lille dreng: "Min far kan pisse længere end din far"!

(Min "far" er mindre terrorist end din "far")

Man har med andre ord trænet sig i at komme med argumenter i falske problemstillinger - og så drejer det sig bare om at få debatten styret i den retning (og lokke "modstanderne" til at svare på en falsk problemstilling) - så kører det derudaf som vanlig.
amerikanske terrorister dræber civile, amerikanske terrorister stod bag irak og afganistan krgiene, amerikanske terrorister stod bag alle krige, amerikanske terrorister dræbte 2 millionr civile for wtc

amerikanske terrorister høre vi hver dag der slår folk ihjel

ALLE VED AT FJOGH DELTOG PÅ DET TOMME GRUNDLAG AT VERDENS STØRSTE SUPERMAGT OG MILITÆRMAGT SOM SLET IKKE HAVDE BRUG FOR HJÆLP, GJORDE DET FOR AT FÅ "GOODWILL" HOS USA/BUSH.

i deltog i irak krigen på tomme grundlag der var ingen masseødelæggelsesvåben ergo er det terror, usa og vesten begår langt mere terrorisme end muslimerne har gjort

Hvor vil du hen med det?

14292
Politik / Sv: Ny formand for socialdemokraterne
« Dato: Juni 24, 2015, 02:58:38 pm »

hvorfor svare du ikke på mine indlæg?

Det har jeg lige gjort i en anden tråd.

14293
Politik / Du er en højreorienteret trold
« Dato: Juni 24, 2015, 02:43:40 pm »
Jeg kan dog godt kommentere dine fiktive udsagn.

Det er ikke relevant at stille det op på den måde, for den ene terrorhandling kan aldrig retfærdiggøre den anden.

Derfor fører du en debat med en falsk problemstilling (som er helt karakteristisk for den islamkritiske højrefløj) af typen - som når den ene lille dreng siger til den anden lille dreng: "Min far kan pisse længere end din far"!

(Min "far" er mindre terrorist end din "far")

Man har med andre ord trænet sig i at komme med argumenter i falske problemstillinger - og så drejer det sig bare om at få debatten styret i den retning (og lokke "modstanderne" til at svare på en falsk problemstilling) - så kører det derudaf som vanlig.
amerikanske terrorister dræber civile, amerikanske terrorister stod bag irak og afganistan krgiene, amerikanske terrorister stod bag alle krige, amerikanske terrorister dræbte 2 millionr civile for wtc

amerikanske terrorister høre vi hver dag der slår folk ihjel

14294
Politik / Nåh - det
« Dato: Juni 24, 2015, 02:31:41 pm »
Citat: - Der er jo ganske mange medlemmer af vores parti, og jeg kan ikke tale på deres vegne. Men jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at vi samles om Mette Frederiksen og står skulder ved skulder, siger han (Corydon).

Citat slut.

Det kan jeg ikke se noget bemærkelsesværdigt ved i denne forbindelse. Corydon tager endda forbehold for, at han ikke taler på alle Socialdemokraters vegne.

Det ligger milevidt fra at skamrose Mette Frederiksen, så det ligefrem oser - og at femhæve Mette Frederiksens høje moral.


Eksemplet med at danskerne står skulder ved skulder imod terrorismen, er i en helt anden boldgade.

Eksemplet med at Wammen og Khader står sammen i Aarhus er ikke en udtalelse fra en Socialdemokrat om at stå skulder ved skulder.

Jeg vil gerne læse nogen eksempler på, at socialdemokraterne fremhæver deres høje moral, og det sammenhold kammeraterne har, hvor alle står skulder ved skulder.Citat af Corydon:
"Men jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at vi samles om Mette Frederiksen og står skulder ved skulder, siger han."
http://www.information.dk/telegram/537025

De står endda skulder ved skulder med de konservative også
Østjyder stemmer ikke personligt. Derfor står Nicolai Wammen og Naser Khader skulder ved skulder
http://stiften.dk/aarhus/stem-personligt-wammen-og-khader-staar-sammen-i-aarhus

Statsministeren mindes: Vi står skulder ved skulder
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE7456425/Statsministeren+mindes%3A+Vi+st%C3%A5r+skulder+ved+skulder/

14295
Politik / Er højrefløjen gået helt i selvsving?
« Dato: Juni 24, 2015, 02:05:53 pm »
Nu skriver højrefløjen både kommentarerne og svarene - det kan kaldes super-troldenes paradis.

Ikke at det gør nogen særlig forskel, for den stadige strøm af enslydende kommentarer år efter år er alligevel ens og triviel.
 
Det er kun blevet afbrudt af ægte følelser, når der sker noget, som Charlie Hebdo, Breiviks terror og Danmarks enlige terrorangreb - og det er usædvanlig.

Sider: 1 ... 951 952 [953] 954 955 ... 1087