Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - jalmar

Sider: 1 ... 3 4 [5]
61
 :clapping: → DEJLIGT MED EN HYPER-FUNGERENDE DEBATSIDE !!!

Det bliver trods alt alligevel spændende at se, om "sol" får styr rodet -
Men kan vi skabe nogle gode debatter her, er "sol" død for mit vedkommende, for her :Laie_40: da en hel del bedre rent teknisk.

Sjovt nok, "reklamerede" først lyjse og så jeg ret hurtigt for denne side, (hvor Carlo har oprettet sig for længe siden), og lige så hurtigt blev "reklamerne" fjernet  :biggrin:

Der må givetvis være en del arrige annoncører der har købt reklamer ud fra mængden af alle os [nu tidligere] sol-debattører ?

jalmar

62
Fri Debat / Sv: Peter Skaarup....
« Dato: December 01, 2014, 04:10:34 pm »
  :LaieA_009:  :biggrin:

jalmar

63
Fra mig til dig / Sv: Hej evalu
« Dato: December 01, 2014, 12:22:32 pm »

 :LaieA_017:

Skønt at se endnu et "sol"-ansigt :LaieA_009:

Håber vi får nogle hyggelige timer og gode debatter. Det bliver spændende at se om vi også her kan få :Laie_40:

Så mangler vi jo bare nogle vi kan:Laie_4:  - Ellers må vi jo :Laie_51: vores eget løb :biggrin:

jalmar

64
Fri Debat / Sv: Skal vi også være Idiotokrati?
« Dato: November 30, 2014, 07:43:11 am »
Citér
Men er vi meget bedre her i DK? Den nuværende regering har fået ryddet op i VKOs private overforbrug financieret af boligboble og den danske økonomi er knokkelstabil. alligevel får vi en ny omgang Løkke efter næste valg
Boligboblen burde indiskutabelt have været under administration - Men en del bankfolk så jo + i regnskaberne da det gik bedst - Så pengene fossede ned i lommer hvor de reelt ikke hørte hjemme, (og ofte forsvandt i den blå luft), hvorfor det endte som en narresut for samfundet - [Som jeg ser det].

Men synes du virkelig at de små i samfundet (kontanthjælpsmodtagerne og de uformuende pensionister) har fået det væsentlig bedre efter den "Sociale oprydning" ?

jalmar

65
Religion-& Filosofi / Sv: Hvorfor bliver man Jehovas Vidne ?
« Dato: November 27, 2014, 04:45:24 pm »
Vi er både og enige Carlo -

Et er at man får tyllet hoved fuld af den "indbyrdes kærlighed" noget andet er at opleve dem på "slap line".

Med enlige kan du muligvis have ret - Men det kræver så, at det menneske i forvejen har et meget lille eller intet kendskab til Biblen, og har behovet for Troen, eller at JV'eren har en udpræget evne i at tale det menneske efter munden, og et sådant vidne har jeg endnu ikke mødt.

For der skal ikke være meget omløb for hurtigt at finde ud af, at det mere drejer sig om hvad GB/DSR Tror og mener end om Kristendom

jalmar

66
Religion-& Filosofi / Der er intet i vejen med Biblerne
« Dato: November 27, 2014, 09:17:33 am »
Hej Mera

Det er der nok omkring 2,5+ mia. mennesker der er lodret uenig i.

Det er jo ikke Biblen eller for den sags skyld Koranen der er noget i vejen med, de er jo "bare" bøger som alle andre bøger.

Det der er problemet, er den type mennesker der mener, at hvis man ikke bekender sig til netop deres form for Tro, og netop deres ´form for fortolkning af netop deres "Hellige Skrifter", er man ikke at regne for blandt de "gode" mennesker.

Et typisk eksempel på dette er fænomenet sUk og adskillige andre extreme Jehovas Vidner jeg har mødt i de 9 år jeg har været på forskellige debatfora.

Jeg ved af erfaring, at det at have en bibel er total uskadeligt, da jeg selv har flere Bibler :biggrin:: 1 forfalsket = NVO  - 3 nyere, heraf 2 børnebibler - 2 gamle (primo 1900'tallet) + 1 fra 1870'erne (med Gotiske, for mig ulæselige bogstaver)  + en såkaldt "Billedbibel med gamle smukke stik fra anslået 1916)

jalmar

67
Religion-& Filosofi / Hvorfor bliver man Jehovas Vidne ?
« Dato: November 26, 2014, 09:58:23 am »
 :huh:


Hvorfor lader frie mennesker sig fange og undertrykke i et uimodsigeligt system af ledere ?
Ledere, der vel at mærke ikke har anden uddannelse, end det at være et lydigt og lydhørt  medlem af Jehovas Vidners fælleskab og være opdraget i at udbrede JV's dogmer og teologi.

Dogmer og teologi, der vel at mærke ikke har ret meget at gøre med Kristus Jesus dogmer og teologi som den kan findes i "de Kristne Græske Skrifter" (det på trods af, at GB/DSR rigidt påstår, at de nøjagtig følger samme "Græske Skrifter" ?)
Som f.eks.
http://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online/
Oversættelse findes her:
http://biblehub.com/interlinear/matthew/1-1.htm

Som JV'er skal adlyde enhver ordre der udstikkes fra "Jehovas Hyrder" =  "Det styrende Råd/DSR"/"The Governing Body/GB" via mellemlederne ned til de Ældste (der også  er "Jehovas hyrder") - -

Jeg forstår ikke hvorfor mennesker tror så blindt på GB/DSR, at de tilsidesætter ethvert bevis som eksperterne leverer, på bl.a. Jerusalems fald 587/6 BC. ?

jalmar

68
Religion-& Filosofi / Sv: Må man lave sin egen bibel?
« Dato: November 25, 2014, 08:15:17 pm »
Hej Carlo

Er blevet træt af "ny sol" -  Så du får lige et svar på et forholdsvis godt og overset emne her.

"Jehovsas vidner" har jo gjort det i stor stil - uden anden ballade end at få at vide det er noget makværk.

Og så er du galt afmarcheret re. Da92 Carlo  -

At der står “Verset findes ikke i de ældste håndskrifter”  - har den simple baggrund, at Biblerne indtil Da92 var baseret på "Textus Receptus" fra 1633?, som indeholder disse "nymodens vers" -

Mens Da92 er baseret på de "Alexandrinske Skrifter", herunder bl.a. "Novum Testamentum Graece" og "Codex Sinaiticus".

jalmar

69
Alt det andet / langt internet klammeri el. Manglende viden Carlo.
« Dato: April 18, 2014, 06:26:41 pm »
Hej Carlo


Jeg er, som du ved ikke Ateist, men "ikke Troende" - Jeg ville gerne bevise Gud ikke eksisterer, men det er lige så umuligt som at bevise Gud eksisterer, derfor  "ikke Troende". Jeg har ikke kunnet finde et sagligt bevis for Jesus eksistens - Snarere tværtimod i "Logos-opfinderen" Platinikeren Philon af Alexandrias (ca. 15BC - ca. AD45) , hvis ca. 60 værker er blevet citeret i stor stil af bla. Clemens af Alexandria, Origenes, Gregor af Nyssa, Ambrosius af Milano og Hieronimus -


Det havde været et fint træk i din karakterbog, om du havde undersøgt sagen nøje. Der er simpelthen visse faktuelle kendsgerninger som ikke er korrekte.

Det er ikke særlig pænt at hænge folk ud ved navns nævnelse i et fora der ikke benyttes af dem begge - Uanset om det er "Fru Kristen" eller  "ham vidnet".

Fru "Kristen" skriver ud fra de skriftlige evner hun besidder og som Kristen gør hun hvad hun kan for at følge sine påstande op med citater fra Bibelen /Fruens "Guds Hellige Kristne Skrifter" - Og på trods af at hun ofte bliver svinet til, gør hun hvad hun kan for at forsvare samme "Skrifter" og hendes Tro mod Jehovas Vidners generelle forfølgelse og forfladigelse.


For øvrigt startede Fruen på "Hotspot", derfra til "Doktor" og så sol - Og ikke andre steder Carlo - Har Fruen på et tidspunkt skrevet om "religion.dk, har det været citater fra enten Sebl, sveland, maja, eller mig. - Forøvrigt mener jeg heller ikke at "ham vidnet" nogensinde har været på religion.dk


"Ham vidnet" skriver både ud fra hvad GB/WBTS beordrer er fortolkninger (af GB/WBTS' egne Dogmer samt den verdslige verden) Han bruger fri fantasi bestående af fusk med indlæg - Løgn og Citatfuskerier fra både indlæg som fra hentede.

Citatfusk re. 1.Verdenskrig[/b]
01/25/2013 18:36 + 01/25/2013 20:45

Citatfusk re. Titusbrevet 2:13
02/01/2014 21:54 + 02/01/2014 23:33 - m.fl.


Hvem overlever Harmagedon?

02/15/2014 21:58

Citatfusk re. Frelse !
03/27/2014 21:43 + 03/28/2014 20:34

Derudover er bevist at "ham vidnet" retter i de tekster vi andre skriver, hvorefter han besvarer: "den rettede tekst" med hånlige bemærkninger (dette er dog ikke kun til de rettede tekster.

Og mange flere forsøg på at forvrænge hvad der er den ”Kristne Sandhed” og forkæmperne for samme

====== ====== ======

Re. Løgne:


Eksempel:
Citér
Treenighedslæren - den treenige gud er et mysterium - ja, hvordan nogen kan tro på selvmodsigelser og paradokser er et mysterium, hvor man opfinder teser efter biblen blev skrevet færdig i år ca. 98.
******
*
Alene den uhyrlige påstand at Bibelen er skrevet færdig i år 98 er nærmest til grin - hvis det ikke var så sørgeligt, at sådanne mystiske udtalelser flyder i en lind strøm fra samme side.
http://www.earlychristianwritings.com/


Der er
Som du også er gjort opmærksom på, er den utroværdige person gennem flere år  adskillige gange blevet gjort opmærksom på, at Treenigheden blev introduceret af deltageren i udviklingen af Bibelforståelsen grundet  Irenaeus "Bibelske indsigt":

AD180±5 af Theophilus (menes at være et alias (Dør 185 senest)) der bl.a. skriver:
Citér
Trinity is God, His Word and His Wisdom -

 
En anden af mændene bag Trinity Clemens af Alexandria, opførte den første Kristendomsskole - og udnævnte Origenes (AD185-254) som sin eftflg.]

Både Clemens og Origenes var overbeviste treenigheds-tilhængere, og gjorde via skolen treenigheden som værende den eneste mulighed for at kunne forstå "Guds Hellige Skrifter"
(Man har for øvrigt et brev dateret AD223 hvor den Kristne Bibel bliver benævnt således) Origenes var: var en af de mest oplyste af de første kirkefædre. (*Irenaeus blev forøvrigt regnet for den første rigtige *Teolog.)


====== ====== ====== og flere løgne:

Johannes 14:14  (er debatteret min 3 år):
Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.
*******
Ovenstående er 100% analog: "Codex Sinaiticus" og "Novum Testamentum Graece" (Det tætteste man i dag kan komme "grundskriftet".)

Jeg var efterhånden så træt af  "vidnets" løgne re, ovenstående  "Codex Sinaiticus'" engelske udgave, at jeg primo/medio august skrev 6 mails til de involverede i projekt "Codex Sinaiticus" og anmodede om en udtalelse re. en række spørgsmål - Jeg fik et svar.

http://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/contact/index.aspx
Svaret var (forkortet)
Citér
You are correct that the translation is not entirely accurate here. The translation of the New Testament on the website reproduces H.T. Anderson, "The New Testament : translated from the Sinaitic manuscript discovered by Constantine Tischendorf at Mt. Sinai" (Cincinnati 1918) and there are a number of problems which have been identified

 Dr Hugh Houghton
www.birmingham.ac.uk/HAGHoughton www.birmingham.ac.uk/itsee
www.vetuslatina.org www.iohannes.com www.epistulae.com

Men det forhindrede ikke "ham vidnet" i at skrive følgende til "fru Kristen" - Indenfor de sidste 2 mdr.


Citér
Hvad er problemet ??  spørger "han"

At du hidser dig op over Codex Sinaiticus og Nestle /aland biblerne ikke skriver det samme som din bibel er ikke fusk!
Mine fremhævelser:Codex Sinaiticus og Nestle /aland ikke + som din bibel
Fakta er bare at ovenstående er en lodret løgn - Det var faktisk ikke ret lang tid siden jeg havde harceleret over samme løgn re Joh. 14:14 fra samme "ham vidnet".

Jeg kan godt fortsætte Carlo - - Men for at afslutte, så havde Fruen & vidnet muligvis haft et sammenstød på "Doktor" - og kun pr. antagelse fordi det var et vidne med samme retorik - Men dem har jeg desværre mødt op til flere af på religion.dk i 2007/08 - Endda 3 på en gang hvor de 2 af dem kunne anslås til at være "Ham vidnet" - "Sidsel på Hotspot" var forøvrigt rimelig "fornuftig" (i gåseøjne fordi jeg ikke fatter at mennesker kan indordne sig under GB/WBTS - Hvis lige så mange løgne kan rulles op fra en ende af, som du udmærket ved Carlo.)

jalmar

Citér
Vi har haft en ihærdig en her. Under nick bl a "Brændeovnen". Hun har hærget på diverse debatfora i adskillige år. Jeg har ikke set det, men åbenbart ligger "Homofaber" stadig i klammeri med hende:-)

Det må så siges at have varet mange år.

Men jeg har selv i del år deltaget i religiøse debatter. Ikke fordi jeg er specielt religiøs, men for at rejse spørgsmålet: Holder det vand?

I den forbindelse er jeg stødt ind i et par stykker der har ligget i klammeri i op imod ti år. I øjeblikket er de på SOL-debat, med niks "Lysje" og "Sand Kristen". "Sand Kristen" er Jeohavvidne og "Lysje" er folkekirkelig. Klammerierne gælder det mest besynderligt religiøse og debatterne er yderst ukristelige gensidige beskyldninger om at være Satans yngel og den slags.

Se her hvordan de hælder møg over hinanden:

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2801999-monolog-eller-dialog-/2805595

Der er tusindvis af poster af den karakter på SOL-debat.

Jeg stødte på dem for måske ti år siden på Kristeligt Dagblads debatforum, hvor de var i langvarigt klammeri. Dernæst flyttede klammeriet over på nu nedlagte Hotstart debatforum. Så var de, gudhjælpemig, inde over Netdoktor.dk-debat og hældte møg over hinanden. Nu har de været i gang i 5 -8 år på SOL. Noget siger mig at de bliver ved, til en af dem skal trækkes ud ved hælene.

Skal det her i Guinness rekordbog? Eller er der nogen der har noget endnu værre?

Sider: 1 ... 3 4 [5]