Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Emner - Allah ved bedst

Sider: [1] 2 3 ... 6
1
Fri Debat / Anklageren skrev : Jeg elsker Islam
« Dato: Oktober 16, 2019, 12:49:27 pm »
Jeg er en kristen mand, der er forelsket i en muslimsk pige.
Vi har altid været gode venner og gået til det samme hul i Nuuk.
Vores følelser for hinanden ændrede sig til kærlighed, men vi ønsker ikke at vende tilbage. Jeg vil gerne gifte sig med hende, da hun er en vidunderlig person, venlig, kærlig, intelligent og from.
Jeg elsker hende så meget, at jeg er villig til at omfavne islam, en religion, der altid har fascineret mig.
Hvordan kan jeg gøre noget ved det?
Jeg vil acceptere alle grundlæggende aspekter af islam og forblive tro mod Allah og min kone til at være.
Vær venlig at lede mig, jeg ved, at islam byder folk velkommen i dens fold.

At komme ind i Islam er meget enkelt og er slet ikke kompliceret. Alt hvad du skal gøre er at udtale Shahaadatayn (dobbelt tro-erklæring), som er nøglen til islam og resumé og fundament for troen. Så sig: Ashhadu an laa ilaaha ill-Allaah wa ashhadu anna Muhammadan Rasool-Allaah (jeg vidner om, at der ikke er nogen gud undtagen Allaah og jeg vidner om, at Muhammad er Allahs sendebud), så ghusl (fuld ablusion, vaske din hele kroppen) med den hensigt at rense dig selv for bøn og praktisere alle islam ritualer, hvoraf den største er bøn, som forbinder en person med sin Herre.

Du siger ”Vi har altid været gode venner ...

Bemærk, at et af de grundlæggende mål for islamisk sharee'ah er at bevare folks ære. Islam har tiltrådt mange forordninger for at nå dette grundlæggende mål, hvoraf det ene er forbuddet mod fri blanding mellem mænd og kvinder, selv på de edleste steder og når de søger det højeste mål. En af islams lære er, at mænd skal adskilles fra kvinder i moskeen. Muslim fortællede i sin Saheeh (440) fra Abu Hurayrah (må Allaah være tilfreds med ham) om, at Allahs Sendebud (fred og velsignelser fra Allah var over ham) sagde: ”De bedste rækker for mænd er dem foran og de værste er de bagerst, og de bedste rækker for kvinder er dem bagpå, og de værste er dem foran. ”

Al-Nawawi sagde i Sharh Muslim (4/159): Hvad menes med de værste rækker for mænd og kvinder er dem, der giver mindre belønning, er lavere i status og længst fjernet fra at nå målene om sharee'ah. De bedste rækker er det modsatte af det. De bedste rækker for kvinder, der deltager i bønner med mænd, er de sidste rækker, fordi de er længere væk fra at blande sig med mænd, se dem og blive tiltrukket af dem, når de ser deres bevægelser, hører deres ord og så videre. De forreste rækker kritiseres af de modsatte grunde.

Jeg beder Allaah om at åbne dit hjerte for denne religion og hjælpe dig med at komme ind i den.
Det vil utvivlsomt være gode nyheder for den muslimske kvinde, som du skal gifte dig med, fordi hun ved, at hun ikke kan gifte sig med dig, før du bliver muslim, hvilket også er verdens lov.

Må Allah sende velsignelser og fred over vores profet Muhammed og hele hans familie og ledsagere.

 :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:
                       :Cherna_29: :aww:
2
Fri Debat / Abiy Ahmed modtager Nobels Fredspris
« Dato: Oktober 12, 2019, 12:35:36 pm »
https://nyheder.tv2.dk/udland/2019-10-11-abiy-ahmed-modtager-nobels-fredspris

Dette er historisk bevis på at Islam er fredens religion.

 :heart2:  ISLAM   :heart2:

          :Cherna_29:

3
Fri Debat / Al-salah
« Dato: Oktober 11, 2019, 12:53:54 pm »
De fem daglige bønner fra fredagsbønnen indtil næste fredag er som en soning for alle de synder, der er begået i denne periode, så længe man ikke har begået store synder.

At dække sin nøgenhed med en Burka.

På stedet, hvor man beder, er rent og hvor du ikke blive forstyrret, eller er til gene for andre


Sikre sig at tiden for den pågældende bøn er indtrådt.

Herefter må du ikke tænke på andre eller andet end Allah.

Du må ikke spise, drikke eller tykke noget under bønnen og gøre heller ikke andre bevægelser end dem der indgår salah

Stå med ansigtet og front mod qibla.

 :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:
                          :Cherna_29:
4
Fri Debat / Ishq : Kærlighed og lidenskab
« Dato: Oktober 10, 2019, 12:52:52 pm »
At elske profeten (fred og velsignelser være over ham) er en medfødt følelse, der findes i hjertet af enhver muslim.
Det er betingelsen for en troendes fuldstændige sunde tro. Profeten (fred og velsignelser være over ham) sagde: ”Ingen af ​​jer tror virkelig, før jeg er kærere for ham end hans far, hans barn og hele menneskeheden.” [Bukhari og muslim]

Ordet kærlighed (mahabbah) betyder en naturlig tilbøjelighed til nogen eller noget. På arabisk betyder ordet ('Ishq) intens kærlighed til nogen eller noget. Udtrykket ('Ishq) har forskellige nuancer af betydninger. Det henviser til den stærke kærlighed og bånd mellem en mand og en kvinde, og det betegner stor kærlighed og tilknytning generelt. I tilfælde af profeten betyder ('Ishq) intens kærlighed og tilknytning til ham. Denne grad af stor kærlighed er høj over enhver materialistisk verdenslyst. Det er en ren kærlighed til den elskede profet, der når de yderste grader af sublimitet.

I ovennævnte hadith er kærlighed af tre typer. Den første grad er taknemmelighed og respekt som kærlighed til ens forældre; den anden er barmhjertighed og beskyttelse som kærlighed til ens børn, og den tredje er venlighed som kærlighed til hele menneskeheden. Vores kærlighed til profeten (pbuh) udmærker sig og står højt over alle disse grader af kærlighed. Dette kaldes ('Ishq) på arabisk. Vores mester, profet og messenger Muhammad (fred og velsignelser være over ham) er skabelsens krone og vores hjerter og sjæle perle.

ALLAH er stor.

        :heart2:


Uden ALLAH vil jeg være død.

 :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:
                          :Cherna_29:

5
Fri Debat / Islam repræsenterer toppen af ​​religiøs udvikling
« Dato: Oktober 03, 2019, 12:55:29 pm »
Islam, et navn, som Allah har givet denne religion ( Koranen 5: 4 ), er et arabisk ord, der bogstaveligt talt betyder lydighed og fred. ISLAM stammer fra den arabiske rod ”SALEMA”: fred, renhed, underkastelse og lydighed.
Så 'Islam' ville betyde stien for dem, der er lydige mod Allah, og som etablerer fred med ham og hans skabninger.
Dets tilhængere kaldes muslimer.


 :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:

                           :Cherna_29:

6
 I sig selv er det hverken godt eller dårligt, medmindre den, der bruger dette ord, har til hensigt at det betyder noget, og medmindre vi ser konsekvenserne af handlingerne baseret på det. Den, der siger, at terrorisme ( irhaab ) i islam er synonymt med drab, tager fejl, fordi ordets sproglige betydning ikke afspejler det. Terrorisme henviser til bange, ikke at dræbe i sig selv. Med hensyn til arabisk brug vises ord, der stammer fra den samme rod som irhaab (terrorisme) i Koranen, hvor vores Herre, må han blive ophøjet, instruerer os til at frygte ham, som i verset (fortolkning af betydningen): " og frygt [kun] Mig [wa iyyaaya farhaboon] ”[al-Baqarah 2:40]. Han har også befalet os at forberede os på at møde den fjende, som vi forventer komplott mod os og planlægger at føre krig mod os. Denne forberedelse er beregnet til at skræmme (eller skræmme) fjenden, så vi ikke bliver let bytte for ham. Dette fremgår tydeligt i det vers, hvor Allah, må han ophøjes, siger (fortolkning af betydningen):

 Og forbered dig imod dem, hvad du er i stand til magt og krigshuggere, hvormed du kan skræmme Allahs fjende og din fjende og andre ud over dem, som du ikke kender [men] hvem Allah kender "

[al-Anfaal 8:60] .

De uretfærdige kolonialistiske stater bruger dette ord i forbindelse med islam og har til hensigt at fordreje dets image for alle menneskers øjne. Derfor oprettede de konferencer og holdt seminarer og etablerede forskningsinstitutter i navnet til bekæmpelse af terrorisme, men i alle disse bestræbelser var der overhovedet ingen diskussioner om disse kriminelle kolonialistiske stater, der undertrykker de svage muslimer, såsom hinduerne og deres terrorisering af muslimer i Kashmir eller russerne og deres terrorisering af muslimer i Tjetjenien eller amerikanerne og deres terrorisering af muslimer i Irak og Afghanistan, og zionisterne og deres terrorisering af muslimer i Palæstina. Nogle naive muslimer er begyndt at bruge dette ord til at beskrive enhver, de vil kæmpe for, og udsætte folk for ham. De har muligvis ret i at beskrive en bestemt gruppe muslimer som terrorister,

Allahs afgørelser og lære blev ordineret af Allah med det formål at beskytte muslimens ære, liv og rigdom. Til dette formål forbyder Islam drab, tyveri, zina (ulovlig sex) og bagvaskelse og har ordineret alvorlige straffe for enhver, der begår disse forbrydelser. Straffen kan gå så langt som henrettelsen - som i tilfældet med den tidligere gift Zaani (udøver) - for at beskytte folks ære.

Der er en streng straf for en, der terroriserer og skræmmer mennesker, såsom bander af banditter på motorveje og dem, der gør lignende gerninger i byen. Det er dem, der bestræber sig på at sprede ondskab og korruption på jorden. Allah har foreskrevet de strengeste straffe for dem for at afværge deres onde og beskytte folks rigdom, liv og ære. Allah, må han blive ophøjet siger (fortolkning af betydningen):

”Straffen for dem, der fører krig mod Allah og hans sendebud og stræber på jorden [for at forårsage] korruption, er faktisk ikke andet end at de bliver dræbt eller korsfæstet, eller at deres hænder og fødder afskæres fra modsatte sider eller at de blive eksileret fra landet. Det er for dem en skændsel i denne verden; og for dem i det hinsidige er en stor straf ”

[al-Maaida 5: 33] .

Faktisk gik Islam endnu længere, da det forbyder muslimen at skræmme sin bror, selv i spøg. Det blev fortalt fra as-Saa'ib ibn Yazeed, at han hørte Allahs Sendebud (Allahs velsignelser og fred være over ham) siger: ”Ingen af ​​jer skulle tage sin brors ejendom i vildhed eller for alvor, og den, der har taget hans brors stab, lad ham returnere det. ”Fortalt af at-Tirmidhi (2160) og Abu Dawood (5003); klassificeret som hasan af al-Albaani i Saheeh at-Tirmidhi .

Det blev fortalt, at 'Abd ar-Rahmaan ibn Abi Layla sagde: Ledsagerne til Allahs Sendebud (velsignelser og fred for Allah være over ham) fortalte os, at de rejste med Allahs sendebud (velsignelser og fred for Allah være på ham) på en rejse. En af mændene faldt i søvn, og nogle af dem gik og tog nogle pile, som han havde med sig, og da manden vågnede, fik han panik, og folket lo. Han sagde: Hvad fik dig til at grine? De sagde: Intet, men vi tog denne mands pile, og han fik panik. Allahs sendebud (Allahs velsignelser og fred over ham) sagde: ”Det er ikke tilladt for en muslim at skræmme eller skræmme en anden muslim.” Fortalt af Ahmad (23064) og Abu Daawood (4351). Klassificeret som saheeh af al-Albaani i Saheeh Abi Daawood .

For det andet:

”Terrorisme” ( irhaab ) i islam er af to typer:

Det der er prisværdigt
Dette henviser til at skræmme en fjende, så han ikke angriber muslimerne og besætter deres land. Det indebærer at være fuldt forberedt, bevæbne sig med tro, være samlet og udstyre sig med våben. Verset fra Soorat al-Anfaal citeret ovenfor forklarer, at det er obligatorisk for muslimerne at gøre dette.

Islam er ikke alene i denne henseende. Snarere konkurrerer alle nationer om at fremstille våben og udstyre sig med masseødelæggelsesvåben, etablere enorme hære og afholde militære parader for at vise deres tropper og våben. Alt dette er en styrkevisning, der skal skræmme deres naboer og fjender, så de ikke tænker på at angribe dem.

Det, der er kendetegnende
Dette henviser til at skræmme dem, der ikke fortjener at blive bange, muslimer eller andre, hvis liv er beskyttet af islamisk lov, såsom dem, der har en pagt med muslimerne, dem, som muslimerne har ydet beskyttelse og sikkerhed, og ikke-muslimer lever under muslimsk styre (ahl adh-dhimmah)

Det Islamiske Fiqh-Råd har defineret terrorisme som: aggression og fjendskab, der udføres af enkeltpersoner, grupper eller stater ved at overtræde mennesker (påvirker deres religiøse engagement, fysiske og mentale velvære, rigdom eller ære). Det inkluderer alle måder at skræmme, skade og true mennesker eller dræbe dem ulovligt og alle handlinger, der er forbundet med dem, der fører krig mod Allah og Hans Messenger, skræmme rejsende og rejsende, banditterhandlinger og alle voldelige handlinger eller trusler, som finder sted til støtte for kriminelle målsætninger, hvad enten de udføres af enkeltpersoner eller grupper, med det formål at indføre frygt og terror hos mennesker, skræmme dem ved at skade dem eller udsætte deres liv, frihed, følelse af sikkerhed og velvære for fare . En anden type terrorisme skader miljøet, faciliteter, offentlig eller privat ejendom, eller udsætte nogle nationale eller naturlige ressourcer for fare. Alle disse er måder at sprede ondskab og korruption på jorden på, som Allah, må han blive herliggjort og ophøjet, har forbudt muslimerne at gøre i det vers, som han siger (fortolkning af betydningen):

”Og ønsker ikke korruption i landet. Faktisk kan Allah ikke lide korrupte ”

[al-Qasas 28:77] .

Sekstende session, Makkah al-Mukarramah, 21-26 / 10/1422 AH - 5-10 / 1/2002 CE

I denne erklæring påpegede de to vigtige spørgsmål:

Den første sag er at tilbagevise argumentet fra dem, der beskriver islam som en terrorisme. Denne erklæring sagde blandt andet:

Rådets medlemmer har bemærket, at mediekampagner er godt orkestreret og baseret på løgne og vrøvl, da de er organiseret af de typer medier, der er irrationelle og fjendtlige, og som ledes af de zionistiske medieorganisationer til at vække harme, had og diskrimination af islam og muslimer og for at fremsætte falske beskyldninger mod den endelige religion af Allah, blandt andet er beskyldningen om terrorisme.

Det blev klart for rådsmedlemmerne, at beskyldning af islam for terrorisme gennem mediekampagner kun er et forsøg på at udsætte folk for islam, da folk viser interesse for det og indtaster Allahs religion i skarer.

Rådets medlemmer opfordrer den muslimske verdensliga og andre muslimske organisationer, og faktisk alle muslimer, til at forsvare islam, mens de er opmærksomme på at vælge de bedste metoder, der er passende til den ære, der kan opnås ved at udføre denne mission i sammenhæng for at tilbagevise løgnerne mod islam og beskyldningen om terrorisme. Det kan bemærkes, at terrorisme er et globalt fænomen, der ikke kan tilskrives en bestemt religion eller folk. Det er snarere et fænomen, der stammer fra ekstremisme, hvor intet moderne samfund er frit. De forklarede, at der er forskellige typer ekstremisme, såsom politisk ekstremisme, ideologisk ekstremisme eller religiøs ekstremisme. Ekstremisme, der er resultatet af overdrivelse om nogle religionsspørgsmål, er ikke begrænset til tilhængere af en bestemt religion. Allah,
" Sig, O Skriftens folk, må ikke overskride grænserne i din religion ud over sandheden, og følg ikke tilbøjelighederne fra et folk, der er kommet på villspor før og vildledt mange og har forvred sig fra sundhedens måde. "

[al-Maa'idah 5:77] .

Den anden sag, som rådet drøftede, er terrorisme, der udføres på statens niveau. Dette er et spørgsmål, som de globale medier er tavse om og ikke har udsat folkene bag. Rådet sagde blandt andet i en erklæring:

Rådet bekræfter, at der er en anden type terrorisme, nemlig terrorisme, der udføres på statens niveau. En af dens klareste og mest afskyelige former er den terrorisme, der udføres af zionisterne i Palæstina, og hvad serberne gjorde i Bosnien, Herzegovina og Kosova. Rådet betragter denne type terrorisme som den største fare for sikkerhed og fred i verden og betragter konfrontering af den som underlagt overskriften selvforsvar og jihad i Allahs sag.

Med hensyn til terrorisme, der er begået af Vesten, er det det, vi læser om og vidner om deres invasion af svagere stater og plyndring af deres ressourcer, og hvad vi ser om tortur, voldtægt og drab, som alt sammen dokumenteres via lyd og video medier i dokumenter, der ikke kan nægtes. Dette er en fortsættelse af deres historiske praksis med besættelse ved hjælp af magt, vold og våben.

Det, der virkelig er underligt, er, at vestlige stater - især Amerika - ikke har givet en definition af terrorisme indtil nu! Det er klart, at de ville implicere sig selv ved enhver definition, de valgte. Derfor har de givet dette ord en vag betydning, der skal anvendes på den, de beslutter at beskylde for terrorisme.

Shaykh Saalih al-Fawzaan (må Allah bevare ham) sagde:

Fra gamle tider har de vantro ført krig mod islam og beskrev det i de værste vendinger for at udskyde folk. ” De ønsker at slukke Allahs lys med deres mund, men Allah nægter undtagen at fuldføre sit lys, selvom de vantro ikke kan lide det. ”[At-Tawbah 9:32] . Det inkluderer deres beskrivelse af islam som terrorisme og vilde. De glemmer, at terrorisme, vilde vilkår, folkedrab, overtrædelse mod mennesker ulovligt og alle andre klanderverdige holdninger faktisk hører til de vantros måde og er en del af vantroens karakter.

Det faktum, at nogle såkaldte muslimer har opført sig forkert - hverken af ​​uvidenhed eller dårlige intentioner - kan ikke tilskrives islam, for islam forbyder sådanne gerninger.

Vejen til at beskytte islam mod denne beskyldning er at forklare, at disse individers handlinger ikke har noget at gøre med islam; snarere er dette tilfælde af enkeltpersoner, der handler dårligt, og enhver muslim er tilbøjelig til fejl; ingen er ufejlbarlige undtagen Allahs Sendebud (velsignelse og fred for Allah være over ham).

Al-Muntaqa min Fataawa al-Fawzaan (1/416, spørgsmål nr. 247)

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:
         :Cherna_29:7
Fri Debat / Flere vil være muslimer
« Dato: September 20, 2019, 08:00:31 am »
I det næste halve århundrede kan kristendommens lange regeringstid som verdens største religion komme til ende, ifølge en netop frigivet rapport, der bygger på Pew Research Center's oprindelige prognoser for befolkningsvækst for religiøse grupper . Faktisk vil muslimer vokse mere end dobbelt så hurtigt som den samlede verdensbefolkning mellem 2015 og 2060, og i anden halvdel af dette århundrede vil sandsynligvis overgå kristne som verdens største religiøse gruppe.

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:

'Mens verdens befolkning forventes at vokse 32% i de kommende årtier, forventes antallet af muslimer at stige med 70% - fra 1,8 milliarder i 2015 til næsten 3 milliarder i 2060. I 2015 udgjorde muslimer 24,1% af den globale befolkning. Femogfyret år senere forventes de at udgøre mere end tre ud af ti af verdens mennesker (31,1%).

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:

Mere end en tredjedel af muslimer er koncentreret i Afrika og Mellemøsten, regioner, der forventes at have den største befolkningstigning. Men selv inden for disse højvækstregioner - såvel som andre - forventes muslimer at vokse hurtigere end medlemmer af andre grupper. F.eks. Er muslimer i Afrika syd for Sahara i gennemsnit yngre og har højere fertilitet end den samlede befolkning i regionen . Faktisk forventes muslimer at vokse i procent af alle regioner undtagen Latinamerika og Caribien, hvor relativt få muslimer bor.

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:

Den samme dynamik gælder i mange lande, hvor muslimer lever i stort antal sammen med andre religiøse grupper. For eksempel vokser Indiens antal muslimer hurtigere end landets majoritet hinduistiske befolkning og forventes at stige fra 14,9% af Indiens 2015 befolkning til 19,4% (eller 333 millioner mennesker) i 2060. Og mens der var lignende antal af muslimer og kristne i Nigeria fra 2015 har muslimer højere fertilitet der og forventes at vokse til et solidt flertal af Nigerias befolkning (60,5%) i 2060.


 :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:  ALLAH ALLAH ALLAH   :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

                                                           :Cherna_29:
8
Fri Debat / Flotte trøjer de laver
« Dato: September 19, 2019, 01:02:39 pm »
https://www.spreadshirt.dk/allah+gaver

 :heart2: :heart2: ALLAH  :heart2: :heart2:

Jeg har købt denne :
  :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:

                           :Cherna_29:

9
Fri Debat / Bror Mohammad Saiid Jabr er gået bort
« Dato: September 15, 2019, 12:50:18 pm »
Æret være hans minde.

 :heart2:  ALLAH   :heart2:

Mange muslimer er draget til ALLAH.

 :heart2: :heart2: :heart2:

https://wakf.com/index.php/da/services/dodsannoncer

Jeg savner Ahmad Abu-Laban.

https://wakf.com/index.php/da/services/dodsannoncer/220-ahmad-abu-laban

R.I.P.

ALLAH ER HOS DIG.   

 :heart: :heart: :heart:  Allahu akbar   :heart: :heart: :heart:

                              :Cherna_29:

10
Fri Debat / Mit hjerte banker for ALLAH
« Dato: September 12, 2019, 12:46:18 pm »
 App vejleder de vantro

https://www.islamicfinder.org/athan/


ALLAH ER STOR.

 :heart: :heart:  :Cherna_29:   :heart: :heart:

11
Fri Debat / Allah er stor og Islam er fredens religion.
« Dato: September 08, 2019, 08:03:11 am »
Vi er blevet velsignede af Allāh (subḥānahu wa taʿālā) ved, at være modtagerne og vidnerne af den Hellige Koran. Hav ingen tvivl – Koranen er et storslået mirakel fra Allāh (subḥānahu wa taʿālā) fyldt med visdom og gavn, som vejleder os i alle henseender relaterede til dette liv og det næste. Når man oprigtigt reflekterer over Allāh’s (subḥānahu wa taʿālā) ord vil man efterlades i umådelig beundring af dens enorme og dybe meninger. Hvis vi ønsker at opnå dette og personligt komme i kontakt med disse meninger og fordele, så skal man reflektere (lave tadabbur) over Koranen.Allāh (subḥānahu wa taʿālā) siger I Koranen,“[This is] a blessed Book which We have revealed to you, [O Muhammad], that they might reflect upon its verses”[1]Koranen blev altså nedsendt således, at vi skulle reflektere over dens vers – et formål som vi aktivt skal bestræbe os på at imødekomme. Yderligere siger Allāh (subḥānahu wa taʿālā),“Then do they not reflect upon the Qur’ān, or are there locks upon [their] hearts?”[2]Allāh (subḥānahu wa taʿālā) afviser og fordømmer altså de som ikke reflekterer ved at beskrive dem som værende mennesker med låse om deres hjerter. Vi spørger Ham (subḥānahu wa taʿālā) om at redde os fra, at være blandt disse mennesker.Det er igennem refleksion at vi kan værdsætte skønheden af Koranen. Faktisk er det rapporteret at én af de største vantro blandt Quraysh, al-Walid b. Al-Mughirah, har sagt om Koranen:”Ved Allah, den (Koranen) har sødme, den har skønhed i den, dens højeste er frugtbart, dens laveste er overvældende, den hæver sig over alt, og intet kan hæve sig over den.”

”Ved Allah, den (Koranen) har sødme, den har skønhed i den, dens højeste er frugtbart, dens laveste er overvældende, den hæver sig over alt, og intet kan hæve sig over den.”En forklaring af hvad tadabbur er, og forskellen mellem tadabbur og tafsir (exegesis, intenderet mening) kan findes i denne artikel ”Hvem har retten til at fortolke Koranen”[3]. Dog, vil jeg fremhæve midlerne vi kan anvende hvorpå vi muliggør tadabbur af Allah’s (subḥānahu wa taʿālā) velsignede ord. Ved at anvende disse 10 metoder kommer vi tættere på, at imødekomme formålet med åbenbaringen af Koranen, smage dens sødme og derved værdsætte dette storslåede mirakel fra Allah (subḥānahu wa taʿālā).For at gøre noget som helst succesfuldt, har man brug for den rette forberedelse koblet med den korrekte udførsel. Denne artikel vil forsyne os med praktiske trin, som vil hjælpe os med at opnå den rigtige forberedelse for tadabbur, efterfulgt af en anden artikel som fremhæver den korrekte udførsel af tadabbur, inshaAllah. Disse trin er baseret på en bog skrevet af Dr. Khalid al-Lahim, Nøglerne til tadabbur[4].1. At elske KoranenHvis du oprigtigt ønsker at reflektere over Koranen skal du først elske Koranen, således dit hjerte kan være forbundet til den. Tadabbur kommer fra hjertet, og kærlighed kommer også fra hjertet, derfor er det essentielt at du forbinder disse to i dit hjerte. Hvis du har kærlighed til Koranen i hjertet, så vil Allah (subḥānahu wa taʿālā) åbne nøglerne til tadabbur for dig. Hvorimod hvis du ikke har kærlighed til Koranen, så vil du læse og læse uden nogensinde rigtigt at gavne fra den. Hvis du sætter dig og oprigtigt elsker Koranen og intenderer at gavne fra den, så vil Allah (subḥānahu wa taʿālā) åbne utallige veje og betydninger for dig. Derfor skal du inden du begynder din tadabbur, afsætte et kort øjeblik hvor du påminder dig selv om hvorfor du elsker Koranen.

At være opmærksom på formålet med Koranens åbenbaringKoranen blev åbenbaret med mange formål, inklusiv:At tage viden fra den, hvad enten det er viden om dette liv, det næste, viden om Profeten Muhammad (sall Allāhu ʿalayhi wa sallam), viden om tidligere nationer etc.
At læse den således man kan handle på den.
For at kommunikere med Allah (subḥānahu wa taʿālā). Koranen bringer trøst til den åbenhjertede person hvis han føler sig ensom, således, at ensomheden og tristheden forlader ham når han kommunikerer med Allah (subḥānahu wa taʿālā).
At læse den for at opnå belønningen velvidende om, at hvert bogstav giver 10 belønninger. Derfor er det anbefalet at fuldføre forskellige typer af ’khatmaat’ (cyklusser hvor hele Koranen læses fra ende til ende); én hvor man laver tadabbur, reflekterer over hvert vers og forsøger at udlede fordele og gavn fra dem; og én for at opnå belønningen af dens recitation.
At opnå dens helbredelse og kur.

Tadabbur over vers du allerede har memoreret er mere effektivt end tadabbur af vers du ikke er bekendt med. Reflekter over følgende lignelse:To mennesker er på en rejse. En af dem har medbragt dadler og den anden har medbragt mel. Når den første er sulten behøver han ikke andet end blot at sætte sig og spise sine dadler, hvorimod den anden som har medbragt mel, skal tage melet, lave en dej, ælte den og bage brødet før han kan spise det.Dette er forskellen mellem den som har memoreret og den som ikke har. For den person som har memoreret vil tadabbur komme naturligt og omgående, fordi han allerede kender versene, hvad der kommer efter, hvad hele kapitlet (surah) omhandler – derfor er det meget nemmere for ham at reflektere over versene. Hvorimod, den som ikke har memoreret den del af Koranen skal gøre en større indsats for at kunne reflektere. Dette påminder os også om vigtigheden af at forstå det som man memorere.

Når du er i bøn står du foran Allah (subḥānahu wa taʿālā) og kommunikerer med Ham (subḥānahu wa taʿālā). Ibn al-Qayyim siger at når du starter din bøn er det som at Allah (subḥānahu wa taʿālā) fjerner sløret mellem dig og Ham (subḥānahu wa taʿālā), og når du mister koncentrationen er sløret lagt tilbage igen.[5]

Om natten har du ingen distraheringer og ingen ansvar eller forpligtelser. Så dine nætter er generelt fredelige og stille, hvilket skaber den bedste atmosfære for tadabbur. Vi ved at nætterne er velsignede, især den sidste tredjedel af natten hvor Allah (subḥānahu wa taʿālā) kommer ned til den laveste himmel.

Som tidligere nævnt kommer tadabbur fra hjertet og nogle af vejene til hjertet er igennem ørerne og tungen. Dét du siger og dét du hører indtræder dit hjerte. Hvis du reciterer Koranen højt vil den indtræde dit hjerte igennem din tunge samt dine ører, hvilket øger dit fokus for tadabbur.

Vi ved at da ledsageren Hudhaifa (raḍiy Allāhu ʿanhu) bad med Profeten (sall Allāhu ʿalayhi wa sallam) om natten ville han (sall Allāhu ʿalayhi wa sallam) recitere et vers ad gangen og ”når han stødte på et vers som lovpriste Allah, ville han lovprise Allah og når han stødte på et vers som spurgte efter noget, så ville han spørge og når han stødte på et vers som nævnte at søge tilflugt, så ville han søge tilflugt i Allah”[6]. Hvis du ønsker at lave en god tadabbur skal du recitere versene langsomt og give dig selv tid til at internalisere og absorbere betydningerne i dit hjerte.

Du kan gentage et vers eller en del af et vers idet gentagelserne tillader, at verset sætter sig fast i dit hoved og derved øger chancerne for, at du kan finde gavn og fordele fra verset. Vi ved at dette var en vane Profetens (sall Allāhu ʿalayhi wa sallam) ledsagere havde:Abbad b. Hamza (Abdullah b. al-Zubair’s søn) trådte ind idet Asma (raḍiy Allāhu ʿanha) reciterede:
“But Allāh has been gracious to us, and has saved us from the Torment of the Fire.”[7]Hun gentog verset og spurgte Allah (subḥānahu wa taʿālā). Han forlod hende, tog til markedspladsen og kom tilbage, og han reciterede stadig samme vers men hun spurgte Allah.[8]

En lignende historie blev rapporteret af Ahmed og al-Baihaqi, at da ʿĀisha (raḍiy Allāhu ʿanha) plejede at recitere samme vers ville hun sige: ”O Allah! Skænk mig Din Gunst og red mig fra pinslerne i Helvede”.
Ibn Mas’ud gentog følgende vers: ”O Min Rabb (et af Allah’s navne), øg mig i viden”[9]
Sa’id b. Jubair gentog følgende vers: ”Og frygt en Dag hvor du vil bringes tilbage til Allah”


“But Allāh has been gracious to us, and has saved us from the Torment of the Fire.”[7]Hun gentog verset og spurgte Allah (subḥānahu wa taʿālā). Han forlod hende, tog til markedspladsen og kom tilbage, og han reciterede stadig samme vers men hun spurgte Allah.[8]

Dette kan du gøre ved at inddele mængderne i Kapitler eller mindre portioner, dog bør du gøre dette til en vane da vi ved at Profeten Muhammad (sall Allāhu ʿalayhi wa sallam) sagde at de mest elskede handlinger hos Allah er de mest regelmæssige, selv hvis handlingerne er små. Vi kan kun blive velsignet korrekt tadabbur hvis Allah (subḥānahu wa taʿālā) ønsker. Derfor bør vi gør hvad Allah (subḥānahu wa taʿālā) elsker for at opnå velsignelsen af korrekt tadabbur.
Hver gang du i løbet af din dag står over for en hvilken som helst situation så forsøg at tænke over hvad Allah (subḥānahu wa taʿālā) siger om dette givne scenarie og hvordan Koranen griber den givne situation an. Ved konstant at implementere Koranen i dine daglige interaktioner bliver du mere vant til den tankeproces og mere vant til, at udføre hvad Koranen kalder til – dermed opnår du en mere frugtbar tadabbur når du reciterer Koranen.

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: ALLAH   :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:
                                         :Cherna_29:
12
Fri Debat / Et ønske om at være muslim
« Dato: September 05, 2019, 07:57:58 am »
Fra Børnetelefonen.

Hej
jeg hedder S…. og er 9 år jeg vil gerne være muslim men tør ikke at sige det til min mor fordi er bange for hvad hun vil siger til det jeg har mange muslimer venner som respekter mig osv danske muslimer og jeg kunne nemlig bare tænke mig at være ligesom dem men jeg synes ikke der er noget dårligt i at være kristen men faktisk fra da jeg var 6 ville jeg så gerne være muslim jeg kan osse meget arabisk men en af grundene til jeg ikke tør at sige det er at hun tit siger muslimer tænker ikke over hvad de gør osv siger hun perker.
 
Men vil bare så gerne jeg vil jo stadig altid være den jeg er og altid elske familien jeg vil bare gå med tørklæde og lade hver med at spise gris og be. det jo ikke fordi jeg bare vil glemme alt om at elske mine kristne venner og familie og seriøst dør snart har faktisk osse løget fordi har sagt til nogen af mine venner faktisk alle muslim veninderne at jeg er dansk-muslim og er bare så bange for de opdager det.
 
hvordan skal jeg gøre så min mor siger det okay jeg bliver muslim 🙁 vil bare ønske jeg snart skulle konfimers så jeg selv kunne vælge men hvordan skal jeg fortælle hende jeg vil være muslim 🙁

Hilsen den forvirrede pige!

Meget smukt svar:

Kære S....

Det er ikke så tit, vi får breve fra 9 årige børn, der tænker så meget over tingene, som du gør.

Du skriver, at du gerne vil være muslim lige som dine venner, og du ønsker det så meget, at du allerede har fortalt dine muslimske venner, at du er dansk-muslim.

Det er godt at høre, at du synes så godt om dine venner, at du gerne vil ligne dem, for vi har alle sammen brug for at føle, at vi hører til et sted sammen med andre, som vi gerne vil sammenligne os med. Måske tænker du, at hvis du blev muslim, ville du føle dig mere som en del af vennegruppen?

Men har du tænkt på, at de andre måske synes det er ok, at du er kristen og de muslimer, og at det ikke betyder så meget for dem, som du tror? Selv om du har løjet for dem, kunne du måske spørge en af de venner, du har mest tillid til, om det er sådan?

Der er faktisk hvert år flere etnisk danske teenagere, som er opvokset med muslimske venner, der vælger at blive muslimer, og nogle gør det uden at deres forældre ved det, fordi de er bange for, hvad de vil sige til det.

Men det er ikke så rart at have sådan en hemmelighed for sine forældre, og som 9 årig har du ret i, at du skal have din mor med.

Selv om din mor sommetider udtaler sig negativt om muslimer, kan det godt være, at hun sætter pris på dem, der er venner med dig. Det er nemlig tit sådan, at de muslimer, man selv kender, synes man er ok.

Så jeg vil foreslå, at du spørger din mor, om du må invitere nogle af dine venner hjem, så hun kan lære dem bedre at kende. På den måde kan det være, det bliver nemmere for dig at snakke med hende om dit ønske, og også at få snakket med hende om, hvorfor du gerne vil være muslim.

Hvor er det dog skønt, at selv børn har indset : ALLAH ER STOR.

 :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: ALLAH   :heart2: :heart2: :heart2: :heart2:

13
Fri Debat / Godt Nytår til Jer muslimer.
« Dato: August 31, 2019, 01:15:57 pm »
Den islamiske kalender, Hijri, starter officielt et nyt år i dag, den 31. august, 2019. Saudi-Arabien, som normalt er et referencepunkt for, når en islamisk måned slutter eller begynder at erklære, at en ny måne var blevet set.

De Forenede Arabiske Emirater bekræftede også det samme og annoncerede officielt starten på året 1441. I dag er 1. Muharram, 1441. Muharram er navnet på den første måned i henhold til den islamiske kalender.

 :heart2: :heart2: :heart2:

Muslimer rundt om i verden markerer indgangen til et islamisk nytår. Hijri-kalenderen bruges over det meste af den arabiske verden.

Den omtales som Hijri-kalenderen, fordi den begyndte med Hijra eller hegira, dvs. profeten Muhammeds migration fra Mekka til Medina (i det nuværende Saudi-Arabien).

Muhammad og et antal muslimer migrerede på det tidspunkt til Medina på grund af forfølgelse af de vantro. Den første muslimske stat blev oprettet i Medina, indtil han vendte tilbage til Makkah efter en erobring år senere.

Anledningen kommer med meget lidt fejring sammenlignet med 1. januar i tilfælde af den gregorianske kalender. Bortset fra muslimer, der dominerer nationer, er det en normal dag i de fleste sekulære lande.

I dele af det nordlige Nigeria for eksempel erklærer statslige regeringer normalt dagen for en ferie for at give beboerne mulighed for at observere dagen som sådan.  :heart2:

I modsætning til det gregorianske, der har 365/366 dage, har det islamiske år mindst 354 dage. Dette skyldes, at Hijri-kalenderen følger månens bevægelser. Hijri-kalenderen er konsekvent mindre med 11 dage sammenlignet med den gregorianske.

Gregorianske kalendere, der er mest brugt over hele verden og endda sammen med den islamiske i det meste af den arabiske verden, måler på den anden side tiden, der begynder med året 0 e.Kr.

AD står for Anno Domini, der betyder "I vor Herres år." Hijri-kalenderen har år markeret af AH, der står for Anno Hegirae, "I året for Hijra." Hegira fandt sted i AH 1.

Hijri-kalenderen er den officielle kalender i mange overvejende muslimske lande, især Saudi-Arabien. I andre lande henviser muslimer til den gregorianske kalender for de fleste datoer og konsulterer kun Hijri-kalenderen til religiøse formål.

Lighederne mellem den islamiske og gregorianske kalender er den; begge har 12 måneder hver på syv dage i en uge. De små dagsvariationer er, at den første dag i ugen er søndag (Yawmul Ahad), mens mandag ses som den første på den anden side.

Islam er og bliver fredens religion.

 :heart2:

ALLAH ER STOR.

 :heart2:

Jeg vil dø for ALLAH.


 :heart: :heart: :heart: :heart: ALLAH    :heart: :heart: :heart: :heart:
                                :Cherna_29:


14
Fri Debat / I den hellige Koran
« Dato: August 28, 2019, 12:46:35 pm »
Det bedste vidnesbyrd om profeten Muhammeds (fred og velsignelser ved Allah være over ham) liv og karakter er Guds ord selv. Profeten Muhammad nævnes mange gange i den Hellige Koran, Guds ord, og man kan let se, at Muhammeds kærlighed til Gud ikke kun blev værdsat, men også gengældt. Følgende er et udvalg af nogle af versene fra den Hellige Kor 'der nævner profeten Muhammed.

Velsignelse og barmhjertighed for alle


”Og vi har ikke sendt dig, men som en barmhjertighed for alle folkeslag.” (21: 108)

”Visst, en budbringer er kommet til jer blandt jer; bedrøvende for ham er, at du skulle falde i problemer; han er ivrig ønsket om din velfærd; og overfor de troende er han medfølende, barmhjertig. ”(9: 128)

”Men Allah ville ikke straffe dem, mens du var blandt dem, og Allah ville ikke straffe dem, mens de søgte tilgivelse.” (8:34)

”Sandelig, Allah har tildelt de troende en fordel ved at opdrage en Sendebud blandt sig selv, som reciterer dem sine tegn og renser dem og lærer dem Bogen og visdommen; og før det var de helt sikkert i åbenbar fejl. ”(3: 165)

”Sandelig, du har i profeten af ​​Allah en fremragende model for ham, der frygter Allah og den sidste dag, og som husker Allah meget.” (33:22)

”Og du skal helt sikkert have høje moralske excellence.” (68:05)

”… Tro så på Allah og hans sendebud, profeten, den pletfri, der tror på Allah og hans ord; og følg ham, så du med rette kan blive guidet. ”(7: 159)

”O I, som tror! svar til Allah og Budbringeren, når han kalder dig, så han kan give dig liv og vide, at Allah kommer ind mellem et menneske og hans hjerte, og at det er den, du skal samles. ”(8:25)

”Og husk den tid, hvor Abraham og Ismael hævede husets fundament og bad: 'Vorherre, accepter dette fra os; for Du er Allhørende, Altvidende. ”(2: 128)

”Og, vor Herre, opdrage en Messenger fra dem, der kan recitere dem dine tegn og lære dem Bogen og visdommen og kan rense dem; Du er bestemt den Mægtige, den vise. '”(2: 130)

”Og husk, da Jesus, søn af Maria, sagde: 'Israeliske børn, jeg er bestemt Allahs sendebud for jer, hvor jeg opfylder det, der er foran mig om Toraen og fortæller glad budskab om en Sendebud, der vil komme efter mig. Hans navn vil være Ahmad. ' Og da han kom til dem med klare bevis, sagde de: 'Dette er klar fortryllelse.' ”(61: 7)

Ledsagere af den hellige profet Muhammad (fred og velsignelse ved Allah være over ham) spurgte engang sin kone Ayesha om profeten Muhammeds liv, hendes svar var enkelt, men alligevel omfattende, sagde hun:

”Hans liv var den [hellige] Koran”

”Muhammad er ikke far til nogen af ​​jeres mænd, men han er Allahs Sendebud og profeternes segl; og Allah har fuld viden om alle ting. ”(33:41)

“ Allah og hans engle sender velsignelser over profeten. O I, som tror! du skulle også påkalde velsignelser over ham og hilse ham med fredens hilsen. ”(33:57)

“ At du skulle tro på Allah og hans Sendebud og hjælpe ham og ære ham, og at du kan prise ham morgen og aften. ”(48:10)

”Har vi ikke åbnet din skød for dig og fjernet din byrde fra dig. Hvem havde næsten brudt din ryg, og vi ophøjede dit navn? "(94: 2-5)

" O profet, sandelig har vi sendt dig som et vidne og bærer af glade budskaber og en warner og som en opsiger til Allah ved hans befaling og som en lampe, der giver skarpt lys. ”(33: 46-47)

”Og vi har faktisk givet dig de syv ofte gentagne vers og den store Koran.” (15:88)

”Og sandelig, dette er en åbenbaring fra verdens herre. Ånden, der er tro mod tilliden, er faldet ned med den. På dit hjerte, så du kan være af advarslerne i almindelig og klar arabisk tunge. Og det er helt sikkert nævnt i de tidligere folks skrifter. ”(26: 193-197)

”Hvis vi havde sendt denne Koran ned på et bjerg, ville du helt sikkert have set den fornedret og leje under grund af frygt for Allah. Og dette er ligner, som vi satte os for menneskeheden, så de kan reflektere. ”(59:22)

“O folk i bogen! der er kommet til dig Vores Sendebud, der udfolder dig meget af det, du havde gemt for Bogen og passerer meget. Der er faktisk kommet til dig fra Allah en lys og en klar bog. ”(5:16)

”… Allah har sendt ned til dig Bogen og visdommen og har lært dig, hvad du ikke vidste, og stor er Allahs nåde over dig.” (4: 114)

Hvor er det smukt skrevet.

 :heart: :heart: :heart:  ALLAH   :heart: :heart: :heart:
                          :Cherna_29:

15
Fri Debat / Kære Mette
« Dato: August 22, 2019, 12:34:23 pm »
Forestil dig et øjeblik, at du bevæger dig gennem verden og pludselig er adskilt fra dine børn eller forældre, på ubestemt tid isoleret fra hinanden.
Og pludselig, i et blinkende øjne, er drømmen om din familie, der migrerer fra de hårdeste forhold til et "mulighedsland" i ruiner i hænderne på en regering, de stolede på for at hjælpe dem.

Den, der aflaster nogen under vanskelige omstændigheder, eller aflaster nogens gæld, vil Gud beskytte ham i skyggen af ​​Hans trone på opstandelsesdagen, når der ikke er nogen skygge undtagen dens skygge. ”- Profeten Muhammed, fred være med ham.

Lad os overveje de lignende omstændigheder, som vores elskede profet Muhammed, fred og velsignelser er over ham, overfor.

”… Vores profet var en forældreløs. Han var migrant . Hans ledsagere vandrede to gange til Etiopien (dengang Habasha ) for beskyttelse, fristed og asyl. Han vandrede fra Makkah til Medina, og det er en begivenhed, der markerer starten på vores muslimske kalender: migration, ” forklarer Imam Zaid Shakir.

Koranen opfordrer os til at flygte fra undertrykkende situationer, til at migrere, når det er muligt. Det forhold, at migrerende familier rives fra hinanden, er muslimer, der føler sig meget forbundet med og bekymrede for.

Profeten (fred være med ham) bad muslimer om at rejse for viden og at bevæge sig væk fra undertrykkende ledere. Vores verden bliver stadig sværere at finde overalt, som ikke har undertrykkende ledere og uretfærdige love, og folk er desperate efter sikre steder at arbejde og opdrage deres familier. Som muslimer tror jeg, vi er opfordret til at bekæmpe enhver uretfærdighed, vi ser, og til at støtte menneskerettigheder. ”

Islam er fredens religion.

 :heart2: :heart2: :heart2:  ALLAH   :heart2: :heart2: :heart2:

Sider: [1] 2 3 ... 6