Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Emner - PU

Sider: [1] 2 3 ... 20
1
Videnskab / Videnskab.dk
« Dato: Juli 17, 2019, 12:35:52 pm »
Mon ikke vi snart kan konkludere at Videnskab.dk bedriver dårlig vidensformidling?

Citér
Jens Morten Hansen på facebook
18 timer siden = 16. juli 2019

"Jeg har svaret nedenstående på Videnskab.dk's FBside og deres forsøg på at nedgøre bla mine og Johannes Krügers synspunkter og kompetencer vedr IPCC og klimaforskning.

Mine hovedsynspunkter er:

1. Mængden af vand/is på Jorden er stort set konstant. Mængdeforeholdet mellem is og vand - og dermed vandstanden i havene - er derfor en overordentlig vigtig indikator for, om iskapperne smelter. Det kan man så konstatere, om de gør, ved at måle vandstanden. Det er der fortræffelige data på fra 1000vis af havnemålinger (så kaldte tide gauges). Navnlig i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen findes meget præcise og kontinuerte målinger fra begyndelsen af 1800 tallet til nu. Omfattende analyser heraf har jeg selv publiceret sammen med bla lektor Troels Aagaard (KU/IGN), seniorforsker Merete Binderup (GEUS) og seniorforsker Antoon Kuijpers (GEUS) i en række omfattende studier i perioden 2010-16 (i de peer reviewede tidsskrifter Boreas, Journal of Coastal Research og Bull. Geol. Soc.). Senest har jeg sammenfattet de nævnte resulater i en bog (2018), hvori hovedvægten er lagt på strandlinjer fra de sidste 5000 år, og især effekterne på havniveauet under og efter Lille Istid (ca 1200 til nu).

2. Dertil kommer adskillige omfattende studier af havnemålinger fra hele kloden. De viser stort set det samme som målingerne fra vores del af verden: En global havstigning på gennemsnitnig 1.2-1.3 mm/år, der har stået på i meget lang tid (afhængig af måleseriernes varighed).

3. Havnemålingerne er tilgængelige og kontrollerbare af enhver, hvis man orker gøre sig den ulejlighed. Det gælder ikke satellitmålingerne, som først begyndte i 1993 (altså kun data fra 25 år, mens der er stort set kontinuerte havnemålinger på op til 300 år fra Amsterdam, Stokholm og Livepool og på mindst 160 år og op til 208 år fra 26 danske, norske, svenske, tyske og polske havne). Ikké desto mindre bygger IPCC sine scenarier på satellitmålingerne og en række ugennemsigtige justeringer (fx af satelliternes beregnede flyvehøjde), så de kommer til at passe bedre med prognerne. Det er begribeligvis afgørende at kende flyvehøjden ekstremt præcist, hvis man vil måle højden af havoverfladen med mm-præcission. Men disse beregninger af de stedfundne justeringer af den helt præcise afstand mellem satelliterne og havoverfladen er ikke tilgængelige for andre end satellitejerne.

4. Når man hævder, at en menneskeskabt opvarmning vil resultere i en havstigning på fx 0.7-0.9 m i 2100 og 2 m i 2200, ville det indebære en gennemsnitlig havstigning på 8 til 11 mm/år (naturligvis med en lavere begyndelsesstigning). Problemet er bare, at vi er ekstremt langt fra disse værdier. De tidligste klimaprognoser i 1970-80'erne sagde noget lignende, men den prognosticerede havstigning er udeblevet. Så har man rykket begyndelsestidspunktet ud i fremtiden, hver gang man konstaterede, at prognoserne ikke holdt. Man har heller ikke kunnet forklare, hvorfor vi i ca. 15 år har haft en såkaldt 'klimapause'. Eller kunnet forklare, hvorfor den gennemsnitlige havstigning er den samme (ca 1.2 mm/år) som den har været de sidste 700 år (strandlinjestudier) eller de sidste 160 år (måledata fra mere end 1000 havne).

5. De klimamodeller, som bla Sebastian Mernild hævder repræsenterer den højeste videnskab på området, er voldsomt forsimplede i forhold til at klimaet repræsenterer det vel mest komplekse system her på Jorden. IPCC's klimamodelller bygger især på hypotetiske forestillinger om CO2's og methan's egenskaber, der - mig bekendt - ikke er testet i atmosfærens skala.

6. Modellørerne bygger på den positivistiske forestilling om, at man kan 'bevise' noget, hvis man kender naturlovene og de involverede stoffers mængde og egenskaber. Denne forestilling blev forladt rent teoretisk i begyndelsen af 1900tallet. Modellørerne anvender stort set ikke moderne videnskabsprincipper, især ikke Karl Popper (moderne videnskabsteoris grundlægger) og hans princip om, at en teori for at kunne kaldes frugtbar skal anvise, hvilke observationer man vil acceptere som en afvisning eller modifikation af teorien.

7. Jeg opponerer mod den ensidige klimadebat, som her i landet især finder sted i DR og Politiken. Navnlig forestillingen om, at 97% af 'klimaforskerne' er enige om, at nutidens klimaforandringer helt overvejende er menneskeskabte. Det er vist igen og igen, at denne påstand ikke holder, overhovedet.

8. Jeg er bestyrtet over, at Sebastian Mernild kan mene:
a) at opponenter som mig og mange andre pensionerede ikke burde have adgang til de demokratiske landes sædvanlige ytringsfrihed. Videnskab bygger på kritik og Sebastians opfattelse udøves kun under poilitiske tilstande, der undergraver de åbne samfunds frihedsrettigheder.
b) at IPCC repræsenterer den højeste videnskabelige indsigt på klimaområdet, herunder verdenshavenes vandstand. Jeg kan oplyse, at nogle af de mest publicerende på området, i et stort antal afhandlinger har taget afstand fra IPCC's vandstandsprognoser.

9. Jeg er ked af, at Videnskab.dk, som jeg selv har været med til at grundlægge, ikke kan finde en anstændig tilgang til emnet, men forfalder til personkarakteristikker, forsøg på latterliggørelse eller lader sig forvirre af Sebastian Mernilds personlige meninger om bla mig.

Såfremt der kommer spørgsmål til disse 9 punkter, vil jeg kommentere dem samlet om en ugestid. I skal ikke forvente personlige kommentarer til hver enkelt, men til de emnekredse, der måtte forekomme seriøse bemærkninger til. I skal heller ikke forvente, at jeg vil deltage i et hundeslagsmål på 'skriftsteder' (der kan findes referencer på stort set ethvert synspunkt), men at jeg i jævne ord vil forklare, hvorfor jeg mener, hvad jeg gør, eller hvad jeg måtte være blevet klogere på af kommentarerne."

2
Politik / Landsforræderi
« Dato: Juli 05, 2019, 10:49:11 am »
Det er idag lovligt at være landsforræder.

Den Danske Forening havde for længe siden udarbejdet et lovforslag, men det er først her fornylig at Alternativet fik vedtaget en lov, hvorved borgere kan få folketinget til at behandle en lov, hvis borgerforslaget får 60 000 underskrifter.

"Det er landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark
Støt borgerforslag FT-02423

Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark"

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02423

http://www.landsforraederi.dk/

3
Politik / Falkeøje havde ret
« Dato: Juni 08, 2019, 08:45:19 pm »
Valgsvindel og medier der manipulerer virkeligheden. Det liberale demokrati har vist at det er en katastrofe.

Lær at skyde, jagttegn, skydeklub, hjemmeværn. Og hold dig i form. Og lad os få en folkelig opstand overalt i Vesten.

Falkeøje havde ret!  :yes:

4
Fri Debat / Nye danskere - En by større end Esbjerg...
« Dato: Maj 20, 2019, 09:59:42 pm »
Danmarks 5. største by Esbjerg har pt. 72 tusind indbyggere
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE11391687/83310-flere-ikkevestlige-fra-2015-og-til-2019-hvorfor-mon-lars-loekke-snart-er-fortid/

"83.310 flere ikkevestlige fra 2015 og til 2019 – hvorfor mon Lars Løkke snart er fortid?
Lars Løkkes utilgivelige svigt i de sidste fire år vil komme til at stå som en skamplet i Danmarks historie."

5
Fri Debat / Christchurch moskeen var en terrorrede
« Dato: Marts 18, 2019, 10:31:03 am »
https://www.document.dk/2019/03/18/christchurch-under-overfladen/?fbclid=IwAR0F-jrm-XbCLTVKP49weS1Wx-uTYvRy6L5U8wqoi4fxMvVR37yZ2gWcZtI

"Tre indfødte gutter konverterer til islam i Noor-moskeen i Christchurch. To af dem drager til Yemen, hvor de bliver dræbt af en amerikansk drone mens de befinder sig i en Al-Qaida-kolonne."


6
Fri Debat / Evolutionær gruppe strategi
« Dato: Marts 09, 2019, 07:06:45 pm »
Darwinisme fungerer naturligvis på gruppeplan. Og det fungerer også på arten homo sabiens.

Din gruppe er altså dine racefæller. Og derfor skal vi afmontere det multietniske samfund. Og jøderne er en særskilt gruppe med interesser, som ikke er til vor fordel.

Nogle spørgsmål?

Folk som ønsker viden, skal da være velkommen, så her kan I lytte til noget fornuft.  :yes:

8
Fra medierne / Problemer med Lindholm-Lösung
« Dato: November 30, 2018, 07:25:25 pm »
Finansloven gav nogle DF-forslag, som her den øde ø, som nu skal bebos af det fremmede affald.

Jeg tror det bliver en super dårlig løsning, for når politiet ankommer med færgen, så står en flok perkere på øen, og skal den modsatte vej, inkluderet de sortsmuskere, som startede balladen, der sendte ordensmagten til Lindholm.

Havnen på Sjælland og nærområdet vil sikkert få problemer. Jeg tænker med gru, hvordan den lokale købmand bliver et tagselv-bord for muggierne.

Og hvordan kommer færgen ikke til at ligne efter 20 overfarter?

Det jeg håber, er at en borgergruppe dannes, som forhindrer undermenneskerne i at komme fra borde når færgerne ankommer til ( Kalvehave havn på Sjælland?)

9
https://www.berlingske.dk/samfund/danmark-har-i-aar-naaet-det-antal-indvandrere-som-var-forventet-i-2050

"Danmark har i år nået det antal indvandrere, som var forventet i 2050
Danmark har i 2018 nået det antal indvandrere, som Danmarks Statistik anslog, at vi ville have i landet i år 2050. Det er 32 år tidligere end forventet.

Tilstrømningen af ikkevestlige indvandrere til Danmark er sket langt, langt hurtigere end forudset for bare få år siden.

Danmarks Statistik udarbejdede i 2008 – for bare ti år siden – en fremskrivning, der viste, at det forventede antal indvandrere fra ikkevestlige lande – 340.518 – ville være nået i år 2050. Det tal viste sig imidlertid at være nået allerede 32 år forinden i 2018."

Måske brovtebanden skulle lytte lidt mere til PU'erne for fremtiden  :yes:

10
Fra medierne / Vi islamiseres og VI DØR!
« Dato: November 20, 2018, 06:49:16 pm »
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/nigerias-kristne-vi-er-udsat-et-folkemord (fra juli)

"Danskerne er nogle sølle skvat, hvis de er bange for nogle få muslimer!"

11
Videnskab / Jødisk genetiker skriver lidt om "race".
« Dato: November 07, 2018, 01:25:59 pm »
Lad os lige opdatere med en relativ ny artikel, så vi kan få opdateret hvor langt videnskaben er kommet:

Fra. 23. marts i år: https://www.nytimes.com/2018/03/23/opinion/sunday/genetics-race.html?fbclid=IwAR0PRormKNRgRLwFP1uXAhYPVJsz9MAM8Jp2AqV8rLjvaxTwj7H1FNooHys

Professoren ved at vi racerealister har videnskaben på vor side, derfor:
"I am worried that well-meaning people who deny the possibility of substantial biological differences among human populations are digging themselves into an indefensible position"

Jøderne er ikke dumme, de er klar over at de ikke kan benægte det åbenlyse, derfor bliver videnskampen om race en svær en, som kræver at de identitære holder sig opdateret med ny forskning.  :smile1:

Men videnskab på området alene, er ikke det afgørende for at vi europæere har odelsretten til etnisk rene fædrelande.  :yes:

12
Politik / Ny mand i Brasilien
« Dato: Oktober 30, 2018, 07:01:26 pm »
https://www.facebook.com/TheResistanceNewsNetwork/videos/vb.152683962341764/293316814848670/?type=2&theater

Medierne har ikke noget korruption på ham, så han kan vel ikke være det værste for verdens ottende største økonomi.

13
Politik / Trump eller Zuckerberg?
« Dato: Oktober 28, 2018, 03:44:25 pm »
Der er nu spekulationer om hvorvidt Mark Zuckerberg stiller op som modkandidat til Trump 2020.

Mr Facebook afviser rygterne, men det gjorde Trump også i sin tid.

https://www.cnbc.com/2017/08/15/mark-zuckerberg-could-be-running-for-president-in-2020.html?fbclid=IwAR25VzvbXTc5ESJqTYXT88VV-V2OVBuHe1i0rco08t2FdykToQI6eDhTt5s

USA er efterhånden i så stort demokratisk underskud, at ingen almindelige borgere vil have en jordisk chance for at blive valgt ind. Måske man skulle kalde det for et valgoligarki istedet for demokrati?  :JC_doubledown:

14
Alt det andet / Den første sne!
« Dato: Oktober 28, 2018, 12:29:02 pm »
Anklageren griner sikkert nu :big_grin:. Men her i København, er den første sne faldet, da jeg så ud af vinduet for 5 min siden, dryssede det ned fra himlen. Heldigvis blev det ikke liggende.

15
Samfund- & Kultur / Kollektiv straf!
« Dato: Oktober 28, 2018, 11:51:58 am »
Kollektiv straf!
Ja, det lærte jeg om i folkeskolen, når den munkemarxistiske lærer ikke kunne finde slynglen, og derfor opfordrede til stikkeri, og når det ikke hjalp, så kollektiv straf.

Gab.com er internettets absolut frieste sociale medie, hvilket har betydet at mange har søgt dertil, selvfølgelig også folk på den yderste højrefløj. Herunder den formodede gerningsmand til synagogeskyderiet i Pittsburg. Det har absurd nok, betydet at Gab skal straffes ved at blive smidt væk fra webudbyderen på mandag ( https://twitter.com/getongab/status/1056395594443325440 ).  De er også blevet fjernet fra PayPal https://twitter.com/celinedryan/status/1056375287666028545

Lad os håbe at Gab finder et nyt sted.

Udtalelse om skyderiet: https://twitter.com/getongab/status/1056405005656190976

Via, en anden tråd står det nu klart at Anklageren ikke går ind for free speech!  :JC_doubledown:


Sider: [1] 2 3 ... 20