Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - PU

Sider: [1] 2 3 ... 192
1
Politik / Sv: ASAP Rockys mor kunne ikke holde tårerne tilbage
« Dato: August 01, 2019, 09:56:58 pm »
En neger og en perker i gadeslagsmål -who cares?
En rapper, som alle afroamerikanere elsker, i gadeslagsmål med en perker= Mulighed for millioner sorte stemmer til næste valg. Win win! 

2
Samfund- & Kultur / Sv: Muhamzmøllen
« Dato: Juli 23, 2019, 07:11:07 pm »


Teksten på møllen er super based...men problemet er at møllen ser lidt semitisk ud. Jeg tror du skal lave et nyt design, men så bliver den helt sikkert et hit.  :big_grin:

3
Samfund- & Kultur / Sv: Muhamzmøllen
« Dato: Juli 23, 2019, 07:08:02 pm »
Brovtemøllen kunne jo så passende indeholde mantraene:

Muslimerne kommer aldrig i flertal.
Den Korte Avis er en utroværdig kilde.
Vi kan godt selv læse nyheder.
Den hvide race er indavlet og trænger til nye friske gener.
Vi kan jo ikke bare sende dem hjem igen.
Hvad rager det os?

 :ROFL:

4
Religion-& Filosofi / Sv: Et moralsk problem.
« Dato: Juli 22, 2019, 02:23:55 pm »
 :big_grin:

5
Videnskab / Sv: Videnskab.dk
« Dato: Juli 21, 2019, 12:33:16 pm »
At CO2 indholdet er meget højt historisk set, gør faktisk indtryk på mig.

Men kan vi gøre så frygteligt meget ved det? Danmarks bidrag er jo så latterligt lidt.  :yes:

6
Videnskab / Sv: Videnskab.dk
« Dato: Juli 18, 2019, 08:41:09 pm »
Co2 er en drivhusgas det er vi ikke uenige om. Men hvor mange promille udgør den af atmosfæren? Og hvor meget udover drivhusgasser har ikke indflydelse på klimaet?

Citér
Vi kan konstatere, at: professor emeritus = gået bagud af dansen
Du er også en gammel mand, så er du også gået bagud af dansen?  :smile1:


7
Videnskab / Sv: Videnskab.dk
« Dato: Juli 17, 2019, 09:07:29 pm »
Vi er da alle enige om at gå over til vedvarende energi, jorden har ikke uendelige ressourcer. Din "sandhed" minder mere om religion....

8
Videnskab / Sv: Videnskab.dk
« Dato: Juli 17, 2019, 06:28:28 pm »
Er det ikke kun sundt for videnskaben at der er uenighed?

9
Videnskab / Videnskab.dk
« Dato: Juli 17, 2019, 12:35:52 pm »
Mon ikke vi snart kan konkludere at Videnskab.dk bedriver dårlig vidensformidling?

Citér
Jens Morten Hansen på facebook
18 timer siden = 16. juli 2019

"Jeg har svaret nedenstående på Videnskab.dk's FBside og deres forsøg på at nedgøre bla mine og Johannes Krügers synspunkter og kompetencer vedr IPCC og klimaforskning.

Mine hovedsynspunkter er:

1. Mængden af vand/is på Jorden er stort set konstant. Mængdeforeholdet mellem is og vand - og dermed vandstanden i havene - er derfor en overordentlig vigtig indikator for, om iskapperne smelter. Det kan man så konstatere, om de gør, ved at måle vandstanden. Det er der fortræffelige data på fra 1000vis af havnemålinger (så kaldte tide gauges). Navnlig i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen findes meget præcise og kontinuerte målinger fra begyndelsen af 1800 tallet til nu. Omfattende analyser heraf har jeg selv publiceret sammen med bla lektor Troels Aagaard (KU/IGN), seniorforsker Merete Binderup (GEUS) og seniorforsker Antoon Kuijpers (GEUS) i en række omfattende studier i perioden 2010-16 (i de peer reviewede tidsskrifter Boreas, Journal of Coastal Research og Bull. Geol. Soc.). Senest har jeg sammenfattet de nævnte resulater i en bog (2018), hvori hovedvægten er lagt på strandlinjer fra de sidste 5000 år, og især effekterne på havniveauet under og efter Lille Istid (ca 1200 til nu).

2. Dertil kommer adskillige omfattende studier af havnemålinger fra hele kloden. De viser stort set det samme som målingerne fra vores del af verden: En global havstigning på gennemsnitnig 1.2-1.3 mm/år, der har stået på i meget lang tid (afhængig af måleseriernes varighed).

3. Havnemålingerne er tilgængelige og kontrollerbare af enhver, hvis man orker gøre sig den ulejlighed. Det gælder ikke satellitmålingerne, som først begyndte i 1993 (altså kun data fra 25 år, mens der er stort set kontinuerte havnemålinger på op til 300 år fra Amsterdam, Stokholm og Livepool og på mindst 160 år og op til 208 år fra 26 danske, norske, svenske, tyske og polske havne). Ikké desto mindre bygger IPCC sine scenarier på satellitmålingerne og en række ugennemsigtige justeringer (fx af satelliternes beregnede flyvehøjde), så de kommer til at passe bedre med prognerne. Det er begribeligvis afgørende at kende flyvehøjden ekstremt præcist, hvis man vil måle højden af havoverfladen med mm-præcission. Men disse beregninger af de stedfundne justeringer af den helt præcise afstand mellem satelliterne og havoverfladen er ikke tilgængelige for andre end satellitejerne.

4. Når man hævder, at en menneskeskabt opvarmning vil resultere i en havstigning på fx 0.7-0.9 m i 2100 og 2 m i 2200, ville det indebære en gennemsnitlig havstigning på 8 til 11 mm/år (naturligvis med en lavere begyndelsesstigning). Problemet er bare, at vi er ekstremt langt fra disse værdier. De tidligste klimaprognoser i 1970-80'erne sagde noget lignende, men den prognosticerede havstigning er udeblevet. Så har man rykket begyndelsestidspunktet ud i fremtiden, hver gang man konstaterede, at prognoserne ikke holdt. Man har heller ikke kunnet forklare, hvorfor vi i ca. 15 år har haft en såkaldt 'klimapause'. Eller kunnet forklare, hvorfor den gennemsnitlige havstigning er den samme (ca 1.2 mm/år) som den har været de sidste 700 år (strandlinjestudier) eller de sidste 160 år (måledata fra mere end 1000 havne).

5. De klimamodeller, som bla Sebastian Mernild hævder repræsenterer den højeste videnskab på området, er voldsomt forsimplede i forhold til at klimaet repræsenterer det vel mest komplekse system her på Jorden. IPCC's klimamodelller bygger især på hypotetiske forestillinger om CO2's og methan's egenskaber, der - mig bekendt - ikke er testet i atmosfærens skala.

6. Modellørerne bygger på den positivistiske forestilling om, at man kan 'bevise' noget, hvis man kender naturlovene og de involverede stoffers mængde og egenskaber. Denne forestilling blev forladt rent teoretisk i begyndelsen af 1900tallet. Modellørerne anvender stort set ikke moderne videnskabsprincipper, især ikke Karl Popper (moderne videnskabsteoris grundlægger) og hans princip om, at en teori for at kunne kaldes frugtbar skal anvise, hvilke observationer man vil acceptere som en afvisning eller modifikation af teorien.

7. Jeg opponerer mod den ensidige klimadebat, som her i landet især finder sted i DR og Politiken. Navnlig forestillingen om, at 97% af 'klimaforskerne' er enige om, at nutidens klimaforandringer helt overvejende er menneskeskabte. Det er vist igen og igen, at denne påstand ikke holder, overhovedet.

8. Jeg er bestyrtet over, at Sebastian Mernild kan mene:
a) at opponenter som mig og mange andre pensionerede ikke burde have adgang til de demokratiske landes sædvanlige ytringsfrihed. Videnskab bygger på kritik og Sebastians opfattelse udøves kun under poilitiske tilstande, der undergraver de åbne samfunds frihedsrettigheder.
b) at IPCC repræsenterer den højeste videnskabelige indsigt på klimaområdet, herunder verdenshavenes vandstand. Jeg kan oplyse, at nogle af de mest publicerende på området, i et stort antal afhandlinger har taget afstand fra IPCC's vandstandsprognoser.

9. Jeg er ked af, at Videnskab.dk, som jeg selv har været med til at grundlægge, ikke kan finde en anstændig tilgang til emnet, men forfalder til personkarakteristikker, forsøg på latterliggørelse eller lader sig forvirre af Sebastian Mernilds personlige meninger om bla mig.

Såfremt der kommer spørgsmål til disse 9 punkter, vil jeg kommentere dem samlet om en ugestid. I skal ikke forvente personlige kommentarer til hver enkelt, men til de emnekredse, der måtte forekomme seriøse bemærkninger til. I skal heller ikke forvente, at jeg vil deltage i et hundeslagsmål på 'skriftsteder' (der kan findes referencer på stort set ethvert synspunkt), men at jeg i jævne ord vil forklare, hvorfor jeg mener, hvad jeg gør, eller hvad jeg måtte være blevet klogere på af kommentarerne."

10
Religion-& Filosofi / Sv: Giver dit liv mening?
« Dato: Juli 14, 2019, 06:46:56 pm »
At efterlade verden en anelse bedre end jeg fandt den er en del af meningen for mig,

Samme her. Men det går desværre ikke så godt!

11
Religion-& Filosofi / Sv: Giver dit liv mening?
« Dato: Juli 14, 2019, 02:37:15 pm »
Hvordan mon det er når man forsvinder?

12
Fri Debat / Sv: Hvor stor er Donald Trumps penis ?
« Dato: Juli 13, 2019, 05:03:13 pm »
#OrangeManIsBad

13
Politik / Sv: Ålen
« Dato: Juli 12, 2019, 09:41:31 pm »
Hvad er der nu galt i at hylde Hitler?

Han var lidt af en cuck, tror jeg.
Enig!
Han skulle have gasset alle jøderne, men det kunne han ikke det skvat....

14
Politik / Sv: Ålen
« Dato: Juli 12, 2019, 08:34:18 pm »
Heil Hitler!! 0/

15
Politik / Sv: Immigranter fra latinamerika vælter ind i USA under Trump
« Dato: Juli 12, 2019, 08:31:44 pm »
Reglerne er sådan at hvis man ikke er stærk nok, så taber man. Vestens kultur er undergravet og svag, derfor taber vi, medmindre vi kan genfinde vor gamle styrke.

Sider: [1] 2 3 ... 192