Politik- & Samfund => Religion-& Filosofi => Emne startet af: Carlo efter April 10, 2019, 05:13:57 am

Titel: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 10, 2019, 05:13:57 am
Det er ikke så svært.

Kapitel 1: Enhver økonomi, eller ethvert lands økonomi, skal være internationalt konkurrencedygtig. Det gøres ved at have lave produktionsomkostninger. For at have lave produktionsomkostninger, skal skatterne være lave. Og ingen skatter for multinationale selskaber. Det eneste der skal skattefinancieres er politi, militær og motorveje.

Og så skal lønningerne selvfølgelig holdes nede. Slangen i det liberale paradis er fagforeninger. Men så skal middelklassen af arbejdere rammes, ved at gøre deres tilværelse usikker og deres tilværelse dyrere. F eks skal de have en bestandig trussel om hjemløshed hængende over nakken. Midlet her lovfæstede mindstelønninger. Hvis man ikke kan skaffe sig et job, der giver mindsteløn, skal man kunne gå op på socialen og få suppleret op. Sundt for beskæftigelsen, for så kan de ansættes til at stå oppe på hjørnet af hovedstrøget, med et skilt der peger ned til en burgerbar i sidegaden.

Klassedelingen i det perfekt konkurrencedygtige land, er en lille overklasse der rager det meste til sig og er skattefri. En middelklasse der kæmper for livet. Klassen af 'working poor'. Endelig er der den egentlige underklasse, der tager lejlighedsvise usle jobs.

Og så er der 'uber-ficeringen' på arbejdsmarkedet. Dvs sige traditionelle faste jobs gøres til selvstændige erhvervsdrivende i jævnlige licitationer. Så vil tilbudene være så lave, at dem der udfører dem, ikke har råd til sygeforsikring eller pensionsopsparing. Det er noget der batter, når lønniveauet skal ned.

Har jeg glemt noget?
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: homofaber efter April 10, 2019, 11:37:28 am
Jeg er enig med Warlock. Man finder heller ikke ret mange partier, der fører politik ud fra rene ideologier i dag. Samfund er for komplekse til at det kan lade sig gøre. Man kan prøve at hente finansloven og se, hvor mange sider den fylder. Jeg tror, det vil komme bag på de fleste.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 10, 2019, 05:35:09 pm
Det virker som om det tydeligvis er ganske svært. Og du har ramt helt ved siden af.

https://faktalink.dk/liberalisme (https://faktalink.dk/liberalisme)

Jeg kender det godt, og som jeg har nævnt tidligere, er det rent normative teorier.

Jeg kan også sætte det ind i et idehistorisk perspektiv, og se at tankerne var revolutionerende, på den tid med adels- og kongevælde.

Citér
Alene i første sætning fejler du i at ramme hvad liberalisme er; Liberalisme er ligeglad med om et lands økonomi er konkurrencedygtig, .............

Muligvis, men det må være konsekvensen. Hvis et land ikke er konkurrencedygtigt vil det synke agerud.

Citér
.................du tolker Vores lands politikeres holdninger til at være liberalisme, fordi de kalder sig liberale/liberalister.

Jeg iagttager bare hvad liberalister siger og skriver. Og slutter derfra til hvordan de mener at økonomien bør være.

Og så ser jeg på hvordan det ser ud i samfund hvor liberal politik føres. Der er konsekvent øgede klasseskel. Klassedelingen i det perfekt liberale samfund, er en lille overklasse der rager det meste til sig og er skattebegunstiget. En middelklasse der kæmper for livet. Klassen af 'working poor'. Endelig er der den egentlige underklasse der er hjemløse og sådan noget.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 10, 2019, 05:45:07 pm
Man finder heller ikke ret mange partier, der fører politik ud fra rene ideologier i dag.

Jamen det ved jeg da godt. De erklærer sig liberale, men i deres politik er de det ikke. Der er ingen grænser for hvilke forvridende økonomisk foranstaltninger de træffer. Behøver jeg at nævne EU-landbrugsstøtten, som har massiv liberal opslutning?

Lidt længere nede, er der Venstre byråd og borgmestre, der kigger meget lidt på ideologi, når deres politik skal føres ud i livet.

Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 12, 2019, 05:46:03 am
Og derved rammer du fuldstændig forbi.
Du rammer både forbi definitionen af hvad Liberalisme er, ..........................

Jo, i beskrivelsen af liberalismen tager jeg udgangspunkt i det link, du selv gav. Jeg vidste det nu godt i forvejen.

Citér
................... ved at du tager nogle konkrete politikeres holdninger og fordi de kalder sig liberale, kalder du alt de siger liberalisme.

Ja, hvad ellers? Jeg ved også godt at der er høj grad af pragmatisme inde i billedet. Især i DK.

Men f eks når liberalister bestandigt harper løs med skattesænkninger. Tjaeee..... så slutter jeg at at skattesænkninger er liberal politik. Og med skattesænkninger følger nødvendigvis sociale forringelser. Hvor skal skattesænkninger ellers komme fra?

Og så ser jeg på liberalismen som den udøves i den store verden. Med Thatchers valgsejr i UK, Reagans i USA og Schlütters i DK omkring 1980. Efterfulgt af andre valgsejre rundt omkring.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: homofaber efter April 12, 2019, 11:45:22 am

Men f eks når liberalister bestandigt harper løs med skattesænkninger. Tjaeee..... så slutter jeg at at skattesænkninger er liberal politik. Og med skattesænkninger følger nødvendigvis sociale forringelser. Hvor skal skattesænkninger ellers komme fra?

Når der for eksempel er lavkonjunktur skal staten føre en ekspansiv finanspolitik. Det kan den gøre ved at sænke skatten og/eller øge det offentlige forbrug. Det fører til mere efterspørgsel og øger bruttonationalproduktet. Når der er højkonjunktur skal staten omvendt dæmpe væksten ved fx skattestigning. Det farlige er, hvis økonomien løber løbsk og fører til inflation eller helt går i stå. Det har intet at gøre med liberalisme, kapitalisme eller socialisme eller hvem der har regeringsmagten. Et godt ekempel er Grækenland, hvad det kan føre til, så ved at stirre dig blind på dit had glemmer du komplexiteten.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Anti-rød efter April 12, 2019, 01:15:21 pm

Men f eks når liberalister bestandigt harper løs med skattesænkninger. Tjaeee..... så slutter jeg at at skattesænkninger er liberal politik. Og med skattesænkninger følger nødvendigvis sociale forringelser. Hvor skal skattesænkninger ellers komme fra?

Når der for eksempel er lavkonjunktur skal staten føre en ekspansiv finanspolitik. Det kan den gøre ved at sænke skatten og/eller øge det offentlige forbrug. Det fører til mere efterspørgsel og øger bruttonationalproduktet. Når der er højkonjunktur skal staten omvendt dæmpe væksten ved fx skattestigning. Det farlige er, hvis økonomien løber løbsk og fører til inflation eller helt går i stå. Det har intet at gøre med liberalisme, kapitalisme eller socialisme eller hvem der har regeringsmagten. Et godt ekempel er Grækenland, hvad det kan føre til, så ved at stirre dig blind på dit had glemmer du komplexiteten.Det er keynes-økonomi. Det svarer til at pisse i bukserne - det varmer også.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: homofaber efter April 12, 2019, 02:01:53 pm

Men f eks når liberalister bestandigt harper løs med skattesænkninger. Tjaeee..... så slutter jeg at at skattesænkninger er liberal politik. Og med skattesænkninger følger nødvendigvis sociale forringelser. Hvor skal skattesænkninger ellers komme fra?

Når der for eksempel er lavkonjunktur skal staten føre en ekspansiv finanspolitik. Det kan den gøre ved at sænke skatten og/eller øge det offentlige forbrug. Det fører til mere efterspørgsel og øger bruttonationalproduktet. Når der er højkonjunktur skal staten omvendt dæmpe væksten ved fx skattestigning. Det farlige er, hvis økonomien løber løbsk og fører til inflation eller helt går i stå. Det har intet at gøre med liberalisme, kapitalisme eller socialisme eller hvem der har regeringsmagten. Et godt ekempel er Grækenland, hvad det kan føre til, så ved at stirre dig blind på dit had glemmer du komplexiteten.Det er keynes-økonomi. Det svarer til at pisse i bukserne - det varmer også.

Næ. I et frit marked, hvor staten kontrollerer så lidt som muligt er det med til at sikre stabilitet. Et andet eksempel kunne være Norge, der havde et stort økonomisk opsving i 1980'erne, men få år efter var tæt på et økonomisk sammenbrud i den finansielle sektor. Norge havde ikke værktøjerne til at håndtere det store udsving og det var med til at forstærke krisen.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 13, 2019, 06:53:20 am
Når der for eksempel er lavkonjunktur skal staten føre en ekspansiv finanspolitik. Det kan den gøre ved at sænke skatten og/eller øge det offentlige forbrug. Det fører til mere efterspørgsel og øger bruttonationalproduktet.

Nemlig. Det vil øge bruttonationalproduktet - i Kina.

Det var politik man førte med succes i bl a Danmark under 30'ernes krise. Men verdensøkonomien har forandret sig siden. Det er forbudt af EU at føre en politik der begunstiger indenlandsk efterspørgsel. Hvis et land derfor fører økonomisk politik for at stimulere økonomien, vil det også føre til efterspørgsel af importerede varer. Og så er vi lissom lige vidt.


Citér
Når der er højkonjunktur skal staten omvendt dæmpe væksten ved fx skattestigning. ............

Ingen regering kan skaffe flertal til at øge skatterne. De vil omgående få befolkningen imod sig. Overalt lyder kravet om sænkede skatter og afgifter.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 13, 2019, 07:02:48 am
Selvom samtlige Liberalister går ind får et skatte-finansieret sygehus-væsen, er det stadig en Socialistisk omfordering og ikke  Liberalistisk.

Liberalister harper ellers løs med privatiseringer. Også på sundhedsområdet.

[/quote]Så du kan ikke bare tage det some Liberalistiske politikere siger og kalde det for Liberalisme...[/quote]

Hvad I himlen navn kan jeg så regne med, hvis det ikke er det som de siger? Og gør?

Citér
Den næste ting; Skattesænkning. En del af Liberalismen er at lade folk beholde mest muligt af det de selv tjener og dermed lavest mulige skat. Nogen SUPER ULTRA RENDYRKEDE Liberalister kan sige at ren Liberalisme ikke ville have en Stat og Ingen skat...

Det er drømmere. Mainstream-liberalister vil have flere motorveje, politi og fængsler.

Citér
... men du tolker og du lægger selv konkusionen at Liberalismen så går ind for sociale forringelser. Det gør den ikke.

Jo, overalt hvor der er ført mere liberal politk, har det betydet sociale forringelser.

Citér
De fleste liberalister går ind for et socialt sikkerhedsnet, ...................

Hvorfor er der så sociale forringelser overalt?
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: homofaber efter April 13, 2019, 01:05:46 pm
Når der for eksempel er lavkonjunktur skal staten føre en ekspansiv finanspolitik. Det kan den gøre ved at sænke skatten og/eller øge det offentlige forbrug. Det fører til mere efterspørgsel og øger bruttonationalproduktet.

Nemlig. Det vil øge bruttonationalproduktet - i Kina.

Det var politik man førte med succes i bl a Danmark under 30'ernes krise. Men verdensøkonomien har forandret sig siden. Det er forbudt af EU at føre en politik der begunstiger indenlandsk efterspørgsel. Hvis et land derfor fører økonomisk politik for at stimulere økonomien, vil det også føre til efterspørgsel af importerede varer. Og så er vi lissom lige vidt.

Jeg forstår ikke, hvad du siger. Hvad mener du med, at man så er lige vidt. Øget import er et tegn på opsving i økonomien, fordi efterspørgslen på produkter/udenslandske varer stiger. Man har ikke øget import, når der er lavkonjunktur. Tænker du på handelsbalancen?

Citér
Når der er højkonjunktur skal staten omvendt dæmpe væksten ved fx skattestigning. ............

Ingen regering kan skaffe flertal til at øge skatterne. De vil omgående få befolkningen imod sig. Overalt lyder kravet om sænkede skatter og afgifter.

Det er dumt at give skattelettelser, når der er højkonjunktur. Det har man jo set før. Men det har ikke noget at gøre med liberalisme. Det, der er det bedste, er ikke nødvendigvis det, der også kan findes flertal for. Det er også svært at finde flertal for at hæve prisen på cigaretter, selv om det vil være positivt for befolkningens sundhed.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 14, 2019, 07:30:33 am
Jeg forstår ikke, hvad du siger. Hvad mener du med, at man så er lige vidt. Øget import er et tegn på opsving i økonomien, fordi efterspørgslen på produkter/udenslandske varer stiger. Man har ikke øget import, når der er lavkonjunktur. Tænker du på handelsbalancen?

Ikke så meget på handelsbalancen. Jeg tænker mere på beskæftigelsen. Og at de beskæftigede køber og forbruger.

Citér
Det er dumt at give skattelettelser, når der er højkonjunktur. Det har man jo set før. Men det har ikke noget at gøre med liberalisme.

Det har så meget med liberalisme at gøre, at liberalister altid harper løs om skattelettelser. Over hele verden. Kravene om skattelettelser kommer nedefra. Det er ikke personlig frihed at skulle aflevere en del af sin indtægt i skat. Desuden er det forvridning af naturlig social ulighed.

https://faktalink.dk/liberalisme

Citér
Det, der er det bedste, er ikke nødvendigvis det, der også kan findes flertal for.

Det skal guderne vide!

Citér
Det er også svært at finde flertal for at hæve prisen på cigaretter, selv om det vil være positivt for befolkningens sundhed.

Ja, men liberalister er glade for privathospitaler. Og privathospitaler skal have kunder. Rygere bliver sygere og bliver kunder for privathospitalerne.

"Borgerne skal have valg" er parolen blandt liberalisterne for at indføre privathospitaler. Men de læner sig roligt tilbage og venter på at privathospitaler undergraver det offentlige sundhedsvæsen.

Men det er de meget liberale LA der er imod øgede afgifter på smøger. Både fordi sådanne afgifter er imod liberale principper og fordi det er imod ideen om personlig frihed.

Men mht rygepolitik er der selvfølgelig høj grad af pragmatisme inde i billedet. Vi så lige hvordan nogle regionsrådsformænd, hvor Venstre er totalt dominerende, gik ind for skærpet rygepolitik. Fordi de sidder med de direkte udgifter, viger de ideologiske sværdslag selvfølgelig.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 14, 2019, 08:29:24 am
Liberalister går ind for ytringsfrihed. Nu skal der ikke så meget til at fylde avisspalterne med fladpandede artikler om at vi skal have lavere skatter.

Men åbenbart er dem der dominerer i medierne og hvordan vi skal tænke, dem der har råd til det. Det er ikke ytringsfrihed.

Men vi har også set hvordan liberalisten Donald Trump angriber forskning der siger ham imod og vil lukke forskningsinstitutter. Men vi skal ikke så langt som til USA for at finde det. Liberalisten Anne Libak vil skyde budbringeren for at ytre sig om den stigende ulighed, som liberal politik har medført.

https://sn.dk/Debat-/Mellemfolkeligt-Samvirke-foerer-valgkamp-for-roed-blok/artikel/829275

PS: til dem der bestandigt taler om den røde DR. DRs journaliststab er rekrutteringsbase for Venstres folketingsgruppe. Nu også Anne Libak Hvordan nogen kan få det til at blive rødt, overgår min forstand.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: homofaber efter April 14, 2019, 11:24:03 am
Jeg forstår ikke, hvad du siger. Hvad mener du med, at man så er lige vidt. Øget import er et tegn på opsving i økonomien, fordi efterspørgslen på produkter/udenslandske varer stiger. Man har ikke øget import, når der er lavkonjunktur. Tænker du på handelsbalancen?

Ikke så meget på handelsbalancen. Jeg tænker mere på beskæftigelsen. Og at de beskæftigede køber og forbruger.


Men jeg forstår ikke, hvad du mener med, at man så er lige vidt. Det er netop formålet, når der er lavkonjunktur, at staten modsvarer det ved at øge det offentlige forbrug eller sænke skatten. Det er dog mere sikkert at øge det offentlige forbrug, da man ikke kan være sikker på, at borgerne ikke sparer op eller bruge flere penge på en ferie i udlandet. Men det fører til øget beskæftigelse, efterspørgsel og produktion. Øget import er ikke lig med lavkonjunktur.

Jeg er ikke interesseret i at diskutere politik eller de forskellige partiers udmeldinger. Jeg forholder mig til politologien.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: homofaber efter April 14, 2019, 11:33:05 am
Men vi har også set hvordan liberalisten Donald Trump angriber forskning der siger ham imod og vil lukke forskningsinstitutter.

Trump er ikke liberal. I USA betyder det at være liberal noget helt andet end det gør i Europa.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 17, 2019, 09:24:36 am
Trump er ikke liberal.

Trump i allerhøjeste grad liberalist. Alle de liberalistiske kernesager gennemføres under ham. Sociale nedskæringer og skattelettelser til de rige.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Anti-rød efter April 17, 2019, 09:50:16 am
Trump er ikke liberal.

Trump i allerhøjeste grad liberalist. Alle de liberalistiske kernesager gennemføres under ham. Sociale nedskæringer og skattelettelser til de rige.


Det er tydeligt du ikke ved hvad liberal betyder. På samme måde er meget af det du kommer med, rent ævl.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Anti-rød efter April 17, 2019, 12:48:35 pm
Socialisme er proletariatets diktatur.
D.v.s arbejdernes ret til at eje produktionsmidlerne, lede og fordele arbejdet, i praksis fagforeningspampere der bestemmer over samfundet, som ejer af alle produktionsmidler. Noget socialdemokraterne forsøgte at indføre med ØD. Jeg har et familiemedlem der er fagforeningspamper, han rager til sig. Sidder i en toppost som bestyrelsemedlem, og får en tårnhøj gage. Noget en almindelig arbejder aldrig kommer i nærheden af.
Du ved, det der solidaritet og lighed.  :hyper:

Det blev ikke til noget med ØD. Jeg ved hvad der skete, man ville fra fagbevægelsens side vide hvordan man fik alle virksomheder til fortsat at investere, skabe, og samtidig overdrage virksomhederne til en fælles ØD fond. Jeg kendte en der var med til forhandlingerne, og de sagde det var umuligt. Man ville simpelthen flytte til andre lande. Til gengæld fik pamperne bestyrelsesposter, mod samtidig at tryne arbejderne.

Carmen Curlers flyttede til Taiwan, da man var træt af alle de krav og forlangener, samt arbejdsnedlæggelser fagbevægelsen kom med.

Fagbevægelsen kunne jo blot lave deres egne virksomheder. For eks. et dagblad som de kunne kalde Aktuelt. :hyper:

Jeg ved en hel del om socialisme, så du behøver ikke belære mig.

Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Anti-rød efter April 17, 2019, 01:10:44 pm
Staten kan for eks. sælge statsejede virksomheder til private.
Det er oplysning for dummies. Som burde sige dig et eller andet.

Jeg er imod man sælger statsejede virksomheder til arabere/muhammedanere. Som selv en såkaldt liberal regering kan finde på.

Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 17, 2019, 05:58:47 pm
Det var da morsomt at Carlo ikke ved hvad Liberal betyder, ...............

Du gav mig selv linket.

https://faktalink.dk/liberalisme

Jeg benytter bevidst udtrykkene "liberalist" om en der er er tilhænger af liberalistiske økonomiske ideer. Og liberalistisk om den økonomi deres føres i kapitalistiske samfund.

"Liberal" er egentligt meget bredere og mindre præcist.

Citér
..................................men tillægger det hans egne fortolkninger og tror at alt hvad politikere der kalder sig Liberale mener er Liberalisme...

Når jeg læser ideerne, så bemærker jeg omgående at de udelukkende beskæftiger sig med hvordan det bør være. Når det skal omsættes i praksis, står vi med nogle ideer om det perfekte samfund. Et paradis uden u-liberale slanger.

(https://i.imgur.com/kZkNiEt.jpg)

Men når jeg læser ideerne, så tænker jeg straks på hvordan det går når ideerne skal omsættes i praksis. Er det noget at sige til? Hvad skriver og siger liberalister. Hvordan ser det ud hvor ideerne udmøntes i praktisk politik? Er det komplet ulogisk at stille disse spørgsmål?

Jeg bemærker også at de liberale ideer, beskæftiger sig meget med hvordan det bør være. Intet om hvordan der bør handles når tingene ikke er som de bør være. Men så ligger det vel lige til højrebenet, at så må tingene betvinges i den retning som de bør være. Jeg vil ikke undlade at undre mig over, at den mest konsekvente økonomisk liberale politik gennemføres i diktaturstater.


Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 17, 2019, 06:49:55 pm
På den danske ultraliberale arena har vi jo Lars Sejer. Han er så ultraliberalistisk at han nærmest er libertarianer. Han har været aktiv omkring Liberal Alliance og ha har udgivet et oplag af Ann Ryans skrifter. Men han har været medstifter af Saxobank. Banken er mest investorrådgiver og beskæftiger sig med investeringer. Dvs at investorer nyder uden at yde noget. Som igen vil sige at høste hvor andre har pløjet, harvet og sået.

Sådan noget kalder jeg, helt uden blufærdighed, for snylteri. Liberalisme i en nøddeskal.

Ja, ja, ja og atter ja. Jeg ved godt at det er med til at få de kapitalistiske hjul til at dreje rundt. Sådan er kapitalismen.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Anti-rød efter April 17, 2019, 06:58:56 pm
Hvilke skrifter har Ann Ryan skrevet ?
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 18, 2019, 05:54:36 am
Hvilke skrifter har Ann Ryan skrevet ?

"Atlas Scrugged". På dansk "Og Verden Skælvede".
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Anti-rød efter April 18, 2019, 10:14:39 am
Hvilke skrifter har Ann Ryan skrevet ?

"Atlas Scrugged". På dansk "Og Verden Skælvede".Det er helt ude i skoven.
Ann Ryan skriver noget der ligner eventyr.
Du er uvidende som sædvanlig.

Atlas Scrugged handler overhovedet og tilnærmelsesvis ikke om liberalisme.
Er det nu du viser billeder af ugler, skinker og får.  :hyper:
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: homofaber efter April 18, 2019, 11:10:50 am

Når jeg læser ideerne, så bemærker jeg omgående at de udelukkende beskæftiger sig med hvordan det bør være. Når det skal omsættes i praksis, står vi med nogle ideer om det perfekte samfund. Et paradis uden u-liberale slanger.

(https://i.imgur.com/kZkNiEt.jpg)

Men når jeg læser ideerne, så tænker jeg straks på hvordan det går når ideerne skal omsættes i praksis. Er det noget at sige til? Hvad skriver og siger liberalister. Hvordan ser det ud hvor ideerne udmøntes i praktisk politik? Er det komplet ulogisk at stille disse spørgsmål?

Jeg bemærker også at de liberale ideer, beskæftiger sig meget med hvordan det bør være. Intet om hvordan der bør handles når tingene ikke er som de bør være. Men så ligger det vel lige til højrebenet, at så må tingene betvinges i den retning som de bør være. Jeg vil ikke undlade at undre mig over, at den mest konsekvente økonomisk liberale politik gennemføres i diktaturstater.

Det er faktisk omvendt, Carlo. Økonomiske teorier beskæftiger sig ikke med, hvordan det skal være, men forsøger op opstille modeller og forklaringer. Der findes ikke liberalisme i ren form.

Du modsiger dig selv, når du siger, at liberal politik mest gennemføres i diktaturstater, men diktaturstater er kendt for at undertrykke befolkningen, og netop frihed og rettigheder for befolkningen er en forudsætning for liberalisme.

I øvrigt er det sådan, at vi i Danmark har økonomiske rådmænd og Det økonomiske råd til at "overvåge" udviklingen, hvis økonomien vokser for hurtig eller går for langsomt jf. den anbefalet 2% vækst. Hvis politikerne ikke vil høre, er det ikke fordi, der er fejl i modellerne.

Jeg synes, du skal stoppe her og prøve at låne nogle bøger om samfundsteori.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: homofaber efter April 18, 2019, 11:17:53 am
På den danske ultraliberale arena har vi jo Lars Sejer. Han er så ultraliberalistisk at han nærmest er libertarianer. Han har været aktiv omkring Liberal Alliance og ha har udgivet et oplag af Ann Ryans skrifter. Men han har været medstifter af Saxobank. Banken er mest investorrådgiver og beskæftiger sig med investeringer. Dvs at investorer nyder uden at yde noget. Som igen vil sige at høste hvor andre har pløjet, harvet og sået.

Sådan noget kalder jeg, helt uden blufærdighed, for snylteri. Liberalisme i en nøddeskal.

Ja, ja, ja og atter ja. Jeg ved godt at det er med til at få de kapitalistiske hjul til at dreje rundt. Sådan er kapitalismen.

Ann Ryan var idepolitisk og hendes opfattelse var, at hvis noget var skidt måtte det modsatte være det bedste.

En af de principper som de marxistiske lande har fungeret efter er produktion - at produktion er lig stigning i velstand. I praktisk blev det værre og værre og folk sled sig ihjel. Den drivende kraft var ikke produktion, men derimod den samlede efterspørgsel, som skabte produktionen. Investering og investeringsbanker fungerer bare på den måde, at de allokerer kapital de steder, hvor det er mest effektivt.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter April 18, 2019, 11:48:11 am
Ups, hun hedder Ayn Rand og libertarianernes hovedværk er "Atlas Scrugged".

Libertarienere er sjældne fugle. De findes da. Jeg har mødt en i en internetdebat engang og han ville have den totale privatisering.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter Maj 17, 2019, 08:05:46 am
Jeg sad og læste en artikel på videnskab.dk.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/skal-jeg-gaa-eller-staa-paa-rulletrappen?fbclid=IwAR1_APfpsINuzKrca2UZjyj6Eqljw-3LV13Sf1xNy1WtArSM1VCXCOLaP4g

Det går hurtigere for alle på en rulletrappe når alle står, i stedet for at nogen går. Men det viser på et væsentligt kapitalistisk princip. Alle skal bestræbe sig på at komme hurtigere frem. Som på en rulletrappe. Mens det rationelle ville være at alle stod stille.

Derfor er kapitalismen irrationel.

Lad mig lige pille et enkelt element ud: kapitalismen og dens uadskillelige privatbilisme. Ja, det er FEDT og det går hurtigt at køre i bil for den enkelte. Men en amerikansk samfundsforsker prøvede at regne på det. Regnestykket er som følger: den tid som en bilejer bruger på at tjene til sin bil + den tid han bruger til at køre i den, sammenholdt med hvor langt han kører. Så var slutresultatet at han kører med otte kilometer i timen.

Nu er forholdene i DK mindre karikerede og perverterede end i USA. Men mon ikke et tilsvarende regnestykke ville vise, at langt det hurtigste er en syggel.

Jeg ved godt at regnestykket ikke har relevans for den enkelte bilist, når han bor på Falster og arbejder i Hvidovre.

Nej, kollektiv trafik er intet alternativ.

Jeg ved godt at det ligger i vor natur at komme hurtigere frem. Men det kapatilistiske system sætter irrationlliteten i system.
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Anti-rød efter Maj 17, 2019, 10:49:29 am
socialist:

https://www.youtube.com/watch?v=7ZpxWxksVvU
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: El_Nino efter Maj 20, 2019, 09:10:10 pm
Hvilke skrifter har Ann Ryan skrevet ?

"Atlas Scrugged". På dansk "Og Verden Skælvede".

Hvor bor du nu??
Titel: Sv: Liberalisme for dummies.
Indlæg af: Carlo efter Juli 17, 2019, 11:46:50 pm
(https://i.imgur.com/juU0b6q.jpg)